Jak nastavit zámek

Jsme velmi rádi, že jste si vybrali Eminent kufr. Podle níže uvedených pokynů nastavte kombinaci zámku podle svého výběru nebo změňte kombinaci zámku. Konstrukce vašeho zámku se může lišit od níže uvedených obrázků, to však nemá žádný vliv na proces nastavení kódu zámku.

Krok 1: Otevření zámku

Při dodání jsou naše zámky nastaveny na výchozí kombinaci 0-0-0. Chcete-li nastavit nový kód zámku, musíte zámek nejprve odemknout.

Za tímto účelem se ujistěte, že je zadána kombinace 0-0-0 a posuňte tlačítko označeným písmenem A (s klíčovou dírkou nahoře) směrem k číselníku. Upozorňujeme, že stisknutím tlačítka zámek neotevřete.

Pozn: Pokud měníte stávající kombinaci zámku, zadejte prosím aktuálně nastavenou kombinaci zámku, nikoli výchozí kombinaci 0-0-0.

Krok 2: Stiskněte tlačítko resetování

Pro zahájení změny kombinace zámku je třeba nejprve stisknout tlačítko reset. Tlačítko se nachází vždy v horní části zámku a může mít buď stejnou barvu jako zámek, nebo jinou barvu. V některých případech nemusí být tlačítko přímo viditelné.

Ke stisknutí tlačítka použijte pero. V závislosti na modelu může tlačítko zůstat stisknuté samo, zatímco u jiných modelů je nutné při změně kombinace v kroku 3 držet tlačítko stisknuté perem. Aby nedošlo k nechtěné změně kombinace, doporučujeme při změně kombinace držet stisknuté tlačítko resetování.

Krok 3: Zadání nové kombinace

Použijte voliče označené písmenem C a nastavte je na vámi zvolenou kombinaci. Po nastavení kombinace se ujistěte, že jsou číselníky zcela zarovnány a že číselník není nastaven mezi dvěma čísly.

Krok 4: Dokončení nastavení

Po nastavení kombinace zámku můžete pero z resetovacího tlačítka vyjmout. Je normální, že resetovací tlačítko zůstane po vyjmutí pera stisknuté.

K otevření zámku použijte tlačítko označené písmenem A. Resetovací tlačítko by se mělo automaticky vrátit do původního stavu. V závislosti na zakoupeném modelu může být slyšet zvuk "cvaknutí".

Gratulujeme

Úspěšně jste dokončili nastavení. K tomuto návodu se můžete kdykoli vrátit a změnit kombinaci na novou.

Důležité upozornění

Do klíčové dírky zámku nevkládejte klíče, šroubováky ani jiné předměty. Došlo by k poškození cylindrické vložky zámku a zámek by se stal nepoužitelným.