JAK NASTAVIT ZÁMEK

Jsme velmi rádi, že jste si vybrali Eminent kufr. Podle níže uvedených pokynů nastavte kombinaci zámku podle svého výběru nebo změňte kombinaci zámku. Konstrukce vašeho zámku se může lišit od níže uvedených obrázků, to však nemá žádný vliv na proces nastavení kódu zámku.

KROK 1: OTEVŘENÍ ZÁMKU

Při dodání jsou naše zámky nastaveny na výchozí kombinaci 0-0-0. Chcete-li nastavit nový kód zámku, musíte zámek nejprve odemknout.

Za tímto účelem se ujistěte, že je zadána kombinace 0-0-0 astiskněte tlačítko označeného písmenem A směrem k číselníku.

Poznámka:Pokud měníte stávající kombinaci zámku, zadejte prosím aktuálně nastavenou kombinaci zámku, nikoli výchozí kombinaci 0-0-0.

KROK 2: STISKNĚTE TLAČÍTKO RESET

Pro zahájení změny kombinace zámku je třeba nejprve stisknout tlačítko reset - označené písmenem B. Tlačítko se nachází na boku zámku.

Tlačítko stiskněte pomocí pera. Aby nedošlo k nechtěné změně kombinace, je nutné při změně kombinace v kroku 3 držet tlačítko stisknuté perem.

KROK 3: ZADEJTE NOVOU KOMBINACI

Použijte číselníky označené písmenem C a nastavte je na vámi zvolenou kombinaci. Po nastavení kombinace se ujistěte, že jsou číselníky zcela zarovnány a že číselník není nastaven mezi dvěma čísly.

KROK 4: DOKONČENÍ NASTAVENÍ

Po nastavení kombinace zámku můžete vyjmout pero z resetovacího tlačítka. Je normální, pokud resetovací tlačítko zůstane po vyjmutí pera stisknuté.

K otevření zámku použijte tlačítko označené písmenem A. Resetovací tlačítko by se mělo automaticky vrátit do původního stavu.

Gratulujeme

Nastavení jste úspěšně dokončili. K tomuto návodu se můžete kdykoli vrátit a změnit kombinaci na novou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Do klíčové dírky zámku nevkládejte klíče, šroubováky ani jiné předměty. Došlo by tím k poškození vložky zámku, čímž by se zámek stal nepoužitelným.