JAK NASTAVIT ZÁMEK

Jsme velmi rádi, že jste si vybrali Eminent kufr. Podle níže uvedených pokynů nastavte kombinaci zámku podle svého výběru nebo změňte kombinaci zámku. Konstrukce vašeho zámku se může lišit od níže uvedených obrázků, to však nemá žádný vliv na proces nastavení kódu zámku.

KROK 1: OTEVŘENÍ ZÁMKU

Při dodání jsou naše zámky nastaveny na výchozí kombinaci 0-0-0. Chcete-li nastavit nový kód zámku, musíte zámek nejprve odemknout.

Za tímto účelem se ujistěte, že je zadána kombinace 0-0-0 aposuňte tlačítko označeným písmenem A do strany. Posunutím tlačítka na levou stranu se uvolní taháčky zipu na levé straně, zatímco posunutím tlačítka směrem k pravé straně se uvolní taháčky zipu dole. Stejná kombinace se používá k uvolnění obou párů taháků zipů. Upozorňujeme, že stisknutím tlačítka dolů se zámek neotevře.

Pozn:Pokud měníte stávající kombinaci zámku, zadejte prosím aktuálně nastavenou kombinaci zámku, nikoli výchozí kombinaci 0-0-0.

KROK 2: STISKNĚTE TLAČÍTKO RESET

Pro zahájení změny kombinace zámku je třeba nejprve stisknout tlačítko reset - označené písmenem B. Tlačítko se nachází na boku zámku.

Tlačítko stiskněte pomocí pera. Aby nedošlo k nechtěné změně kombinace, je nutné při změně kombinace v kroku 3 držet tlačítko stisknuté perem.

KROK 3: ZADEJTE NOVOU KOMBINACI

Použijte číselníky označené písmenem C a nastavte je na vámi zvolenou kombinaci. Po nastavení kombinace se ujistěte, že jsou číselníky zcela zarovnány a že číselník není nastaven mezi dvěma čísly.

KROK 4: DOKONČENÍ NASTAVENÍ

Po nastavení kombinace zámku můžete pero z tlačítka resetování - označeného písmenem B - vyjmout. Je normální, pokud resetovací tlačítko zůstane po vyjmutí pera stisknuté.

Stiskněte tlačítko označené písmenem A jednou na každou stranu, abyste aktivovali novou kombinaci. Resetovací tlačítko by se mělo automaticky vrátit do původního stavu.

GRATULUJEME

Nastavení jste úspěšně dokončili. K tomuto návodu se můžete kdykoli vrátit a změnit kombinaci na novou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Do klíčové dírky zámku nevkládejte klíče, šroubováky ani jiné předměty. Došlo by tím k poškození vložky zámku, čímž by se zámek stal nepoužitelným.