Jak nastavit zámek

Jsme velmi rádi, že jste si vybrali Eminent kufr. Podle níže uvedených pokynů nastavte kombinaci zámku podle svého výběru nebo změňte kombinaci zámku. Přesná konstrukce vašeho zámku se může lišit od níže uvedených obrázků, to však nemá žádný vliv na proces nastavení kódu zámku.

KROK 1: OTEVŘENÍ ZÁMKU

Při dodání jsou naše zámky nastaveny na výchozí kombinaci 0-0-0. Chcete-li nastavit nový kód zámku, musíte zámek nejprve odemknout.

Za tímto účelem se ujistěte, že je zadána kombinace 0-0-0 aposuňte tlačítko označeným písmenem E směrem k číselníku. Upozorňujeme, že zámek nelze odemknout stisknutím tlačítka.

Poznámka:Pokud měníte stávající kombinaci zámku, zadejte prosím aktuálně nastavenou kombinaci zámku, nikoli výchozí kombinaci 0-0-0.

Krok 2: Stiskněte tlačítko resetování

Pro zahájení změny kombinace zámku je třeba nejprve stisknout tlačítko reset. Tlačítko se nachází na pravé straně zámku. Na obrázku výše je označeno písmenem A.

Pomocí pera stiskněte resetovací tlačítko. Aby se zajistilo, že kombinace zámku nebude nastavena na nechtěnou kombinaci, je nutné, aby bylo resetovací tlačítko během nastavování nové kombinace v kroku 3 neustále stisknuté.

Krok 3: Nastavení nového kódu

Použijte číselníky označené písmenem D a nastavte je na vámi zvolenou kombinaci. Po nastavení kombinace se ujistěte, že jsou číselníky zcela zarovnány a že číselník není nastaven mezi dvěma čísly.

Krok 4: Dokončení nastavení

Po nastavení kombinace zámku můžete sejmout pero z resetovacího tlačítka a posunutím tlačítka odemknout zámek - označený písmenem E - směrem k číselníkům. Vaše kombinace je nyní nastavena.

Chcete-li kufr zamknout, jednoduše zasuňte táhla zipu - označená písmenem B - do zámku. Kufr odemknete posunutím tlačítka E směrem k číselníkům.

Používání portů USB
Připojení portu USB

Integrovaný port USB umožňuje nabíjet telefon a další příslušenství bez nutnosti otevírat kufr. K tomuto účelu je zámek vybaven portem USB, který lze připojit k powerbance uložené uvnitř kufru.

Pro připojení zámku k powerbance je třeba ji připojit k portu Micro USB na zadní straně zámku. V některých případech je nutné otevřít údržbový zip na vnitřní straně podšívky, abyste získali přístup k zadní straně zámku a nainstalovali kabel.

Použití portu USB

Aby byl port USB chráněn před poškozením, je chráněn krytkou - označenou písmenem F. Krytku lze sejmout vytažením nahoru.

Poté můžete připojit USB kabel jako obvykle pomocí USB portu označeného písmenem H.

GRATULUJEME

Nastavení jste úspěšně dokončili. K tomuto návodu se můžete kdykoli vrátit a změnit kombinaci na novou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Do klíčové dírky zámku nevkládejte klíče, šroubováky ani jiné předměty. Došlo by tím k poškození vložky zámku, čímž by se zámek stal nepoužitelným.