Jak ustawić swój zamek

Bardzo się cieszymy, że wybrałeś Eminent walizkę. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ustawić wybraną przez siebie kombinację zamka lub zmienić kombinację zamka. Dokładny wygląd Państwa zamka może odbiegać od poniższych ilustracji, nie ma to jednak wpływu na proces ustawiania kodu zamka.

KROK 1: OTWARCIE ZAMKA

W momencie dostawy nasze zamki są ustawione na domyślną kombinację 0-0-0. Aby ustawić nowy kod zamka, należy go najpierw odblokować.

W tym celu należy upewnić się, że wprowadzona została kombinacja 0-0-0 iprzesunąć przycisk oznaczony literą E w kierunku pokręteł. Należy pamiętać, że nie można odblokować zamka poprzez naciśnięcie przycisku.

Uwaga:W przypadku zmiany istniejącej kombinacji zamka należy wprowadzić aktualnie ustawioną kombinację zamka, a nie kombinację domyślną 0-0-0.

Krok 2: Naciśnij przycisk resetowania

Aby zainicjować zmianę kombinacji zamka należy najpierw wcisnąć przycisk reset. Przycisk ten znajduje się po prawej stronie zamka. Na powyższej ilustracji jest on oznaczony literą A.

Do wciśnięcia przycisku resetowania należy użyć długopisu. W celu zapewnienia, że kombinacja zamka nie zostanie ustawiona na niezamierzoną kombinację, konieczne jest, aby przycisk resetowania był stale wciśnięty podczas ustawiania nowej kombinacji w kroku 3.

Krok 3: Ustawienie nowego kodu

Należy użyć pokręteł oznaczonych literą D i ustawić je na wybraną przez siebie kombinację. Po ustawieniu kombinacji należy upewnić się, że tarcze są całkowicie wyrównane i że tarcza nie jest ustawiona pomiędzy dwoma cyframi.

Krok 4: Zakończenie konfiguracji

Po ustawieniu kombinacji zamka można wyjąć pióro z przycisku resetowania i przesunąć przycisk w celu odblokowania zamka - oznaczonego literą E - w kierunku tarcz. Twoja kombinacja została ustawiona.

Aby zablokować walizkę, należy wcisnąć do zamka suwaki oznaczone literą B. Aby odblokować walizkę należy przesunąć przycisk E w kierunku pokręteł.

Korzystanie z portów USB
Podłączenie portu USB

Zintegrowany port USB pozwala na ładowanie telefonu i innych akcesoriów bez otwierania walizki. W tym celu zamek posiada port USB, który można podłączyć do power banku przechowywanego wewnątrz walizki.

Aby połączyć zamek z power bankiem należy go podłączyć do portu Micro USB znajdującego się z tyłu zamka. W niektórych przypadkach konieczne jest otwarcie suwaka konserwacyjnego po wewnętrznej stronie podszewki, aby uzyskać dostęp do tylnej części zamka i zainstalować kabel.

Korzystanie z portu USB

Aby chronić port USB przed uszkodzeniami jest on zabezpieczony osłoną - oznaczoną literą F. Osłonę można zdjąć pociągając ją do góry.

Następnie można podłączyć kabel USB jak zwykle za pomocą portu USB oznaczonego literą H.

CONGRATS

Zakończyłeś konfigurację pomyślnie. W każdej chwili możesz wrócić do tej instrukcji, aby zmienić kombinację na nową.

WAŻNE OSTRZEŻENIE

Nie należy wkładać kluczy, śrubokrętów ani innych przedmiotów do otworu na klucz w zamku. Spowoduje to uszkodzenie wkładki bębenkowej, przez co zamek nie będzie nadawał się do użytku.