Hur du ställer in ditt lås

Vi är mycket glada att du har valt en Eminent resväska. Följ instruktionerna nedan för att ställa in en låskombination av ditt val eller för att ändra din låskombination. Utformningen av ditt lås kan avvika från illustrationerna nedan, detta har dock inget inflytande på processen att ställa in låskoden.

Steg 1: Öppna låset

Vid leverans är våra lås inställda på standardkombinationen 0-0-0. För att ställa in en ny låskod måste låset först låsas upp.

För att göra detta ska du se till att kombinationen 0-0-0 är inmatad och dra knappen markerad med A (med nyckelhålet ovanpå) mot rattarna. Observera att det inte går att öppna låset om du trycker på knappen.

Observera: Om du ändrar en befintlig låskombination ska du ange den låskombination som för närvarande är inställd och inte standardkombinationen 0-0-0.

Steg 2: Tryck på återställningsknappen

För att påbörja ändringen av låskombinationen måste du först trycka på återställningsknappen. Knappen är alltid placerad högst upp på låset och kan antingen ha samma färg som låset eller en annan färg. I vissa fall kan knappen inte vara direkt synlig.

Använd en penna för att trycka ner knappen. Beroende på modell kan knappen förbli nedtryckt av sig själv medan det för andra modeller krävs att du håller ner knappen med pennan medan du ändrar kombinationen i steg 3. För att undvika oavsiktliga ändringar av kombinationen rekommenderar vi att du håller ner återställningsknappen medan du ändrar kombinationen.

Steg 3: Ange den nya kombinationen

Använd de rattar som är markerade med C och ställ in dem på den kombination du vill ha. När du har ställt in din kombination ska du se till att rattarna är helt i linje och att ratten inte är inställd mellan två siffror.

Steg 4: Slutför installationen

När du har ställt in din låskombination kan du ta bort pennan från återställningsknappen. Det är normalt om återställningsknappen förblir nedtryckt efter att du tagit bort pennan.

Använd den knapp som är markerad med A för att öppna låset. Återställningsknappen bör automatiskt återgå till sitt ursprungliga läge. Beroende på vilken modell som köpts kan ett "klick"-ljud höras.

Grattis

Du har slutfört installationen framgångsrikt. Du kan återvända till denna instruktion när som helst för att ändra din kombination till en ny.

Viktig varning

För inte in nycklar, skruvmejslar eller andra föremål i låsets nyckelhål. Detta leder till att låscylindern skadas och att låset blir obrukbart.