JAK NASTAVIT ZÁMEK

Jsme velmi rádi, že jste si vybrali Eminent kufr. Podle níže uvedených pokynů nastavte kombinaci zámku podle svého výběru nebo změňte kombinaci zámku. Konstrukce vašeho zámku se může lišit od níže uvedených obrázků, to však nemá žádný vliv na proces nastavení kódu zámku.

KROK 1: OTEVŘENÍ ZÁMKU

Při dodání jsou naše zámky nastaveny na výchozí kombinaci 0-0-0. Chcete-li nastavit nový kód zámku, musíte zámek nejprve odemknout.

Za tímto účelem se ujistěte, že je zadána kombinace 0-0-0 astiskněte tlačítko označeným písmenem C směrem k číselníku.

Pozn:Pokud měníte stávající kombinaci zámku, zadejte prosím aktuálně nastavenou kombinaci zámku, nikoli výchozí kombinaci 0-0-0.

KROK 2: STISKNĚTE TLAČÍTKO RESET

Chcete-li zahájit změnu kombinace zámku, je třeba nejprve stisknout tlačítko reset - označené písmenem D. Tlačítko je umístěno na zadní straně zámku a je viditelné pouze po otevření zámku.

Pomocí pera stiskněte tlačítko, dokud neuslyšíte zvuk "cvaknutí". Tlačítko by mělo zůstat stisknuté i po uvolnění tlaku pera.

KROK 3: ZADEJTE NOVOU KOMBINACI

Použijte číselníky označené písmenem A a nastavte je na vámi zvolenou kombinaci. Po nastavení kombinace se ujistěte, že jsou číselníky zcela zarovnány pomocí čáry označené písmenem B.

KROK 4: DOKONČENÍ NASTAVENÍ

Po nastavení nové kombinace stiskněte tlačítko označené C, čímž novou kombinaci potvrdíte.

Stisknutím tlačítka C se do původní polohy vrátí také resetovací tlačítko na zadní straně - označené písmenem D.

Gratulujeme

Nastavení jste úspěšně dokončili. K tomuto návodu se můžete kdykoli vrátit a změnit kombinaci na novou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte klíče, šroubováky ani jiné předměty do klíčové dírky zámku. Došlo by tím k poškození vložky zámku, čímž by se zámek stal nepoužitelným.