Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně údajů

1) Informace

Prohlášení o ochraně údajů

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce

1.1Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky, a děkujeme vám za váš zájem. Na následujících stránkách vás informujeme o nakládání s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, pomocí kterých vás lze osobně identifikovat.

1.2Správcem odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost Eminent Europe GmbH, Kölner Str. 5, 51429 Bergisch Gladbach, Deutschland, Tel.: +(0) 157 50377289, e-mail: support@eminent.com. Správce pověřený zpracováním osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.3Tyto webové stránky používají z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek nebo dotazů na správce) šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle řetězce znaků https:// a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

2) Shromažďování údajů při návštěvě našich webových stránek

Při používání našich webových stránek pouze pro informaci, tj. pokud se neregistrujete nebo nám jinak neposkytujete informace, shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server (tzv. "soubory protokolu serveru"). Při návštěvě našich webových stránek shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli webové stránky zobrazit:

 • Naše navštívené webové stránky
 • Datum a čas v okamžiku přístupu
 • Množství odeslaných dat v bytech
 • Zdroj/odkaz, ze kterého jste na stránku přišli
 • Použitý prohlížeč
 • Použitý operační systém
 • Použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)

Zpracování údajů se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Údaje nebudou předány ani použity žádným jiným způsobem. Vyhrazujeme si však právo následně zkontrolovat protokolové soubory serveru, pokud se objeví konkrétní náznaky nezákonného použití.

3) Síť pro doručování obsahu

- Cloudflare
Na našich webových stránkách používáme síť pro doručování obsahu ("CDN") poskytovatele technologických služeb Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare"). Síť pro doručování obsahu je online služba, která slouží k doručování velkých mediálních souborů (například grafiky, obsahu stránek nebo skriptů) prostřednictvím sítě regionálně rozmístěných serverů propojených přes internet. Použití sítě pro doručování obsahu společnosti Cloudflare nám pomáhá optimalizovat rychlost načítání našich webových stránek.
Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na bezpečném a efektivním poskytování služeb, jakož i na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.
Společnost Cloudfare Inc. se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.
Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Cloudfare naleznete na adrese https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

4) Soubory cookie

Abychom vám zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách takzvané soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Některé z námi používaných souborů cookie se po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče, vymažou (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (soubory cookie třetích stran) rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě (trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají specifické informace o uživateli, jako jsou údaje o prohlížeči a poloze, jakož i hodnoty IP adres podle individuálních požadavků. Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí stanovené doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Dobu uložení příslušného souboru cookie můžete zkontrolovat v přehledu nastavení souborů cookie svého webového prohlížeče.

V některých případech se soubory cookie používají ke zjednodušení procesu objednávání uložením nastavení (např. zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webové stránky). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také jednotlivými námi nastavenými soubory cookie, probíhá zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR buď za účelem plnění smlouvy, nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR za účelem zajištění našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkčnosti webových stránek a zákaznicky přívětivém a efektivním designu návštěvy stránek.
Spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají dělat naše webové stránky pro vás zajímavější. Za tímto účelem se při návštěvě našich webových stránek na vašem pevném disku ukládají také soubory cookie partnerských společností (soubory cookie třetích stran). O používání těchto cookies a rozsahu shromažďovaných informací budete informováni jednotlivě a odděleně v rámci následujících kapitol.

Upozorňujeme, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o nastavení souborů cookie informováni, a můžete se individuálně rozhodnout o jejich přijetí nebo přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně vyloučit. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, kde je vysvětleno, jak můžete nastavení souborů cookie změnit. Ty najdete pro příslušné prohlížeče pod následujícími odkazy:

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies

- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

- Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Vezměte prosím na vědomí, že funkčnost našich webových stránek může být omezena, pokud nejsou soubory cookie akceptovány.

5) Kontaktujte nás

Když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), jsou shromažďovány osobní údaje. Které údaje jsou v případě kontaktního formuláře shromažďovány, lze zjistit z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně pro účely odpovědi na vaši žádost nebo pro navázání kontaktu a pro související technickou správu. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem reagovat na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud je cílem vašeho kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje budou vymazány po konečném zpracování vašeho dotazu; to platí v případě, že z okolností lze vyvodit, že dané skutečnosti byly s konečnou platností objasněny, pokud neexistuje zákonná povinnost uchovávat údaje v opačném smyslu.

6) Zpracování údajů při založení zákaznického účtu a pro účely zpracování smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR budou osobní údaje nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete za účelem plnění smlouvy nebo při založení zákaznického účtu. Které údaje jsou shromažďovány, zjistíte z příslušných vstupních formulářů. Váš zákaznický účet je možné kdykoli vymazat. To lze provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi poskytnuté údaje uchováváme a používáme pro zpracování smlouvy. Po úplném zpracování smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje s ohledem na daňové a obchodní lhůty pro uchovávání údajů zablokovány a po uplynutí těchto lhůt vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo si naše stránky nevyhradily zákonem povolené další použití údajů, o čemž vás budeme níže odpovídajícím způsobem informovat.

7) Použití údajů o klientech pro přímou reklamu

7.1Pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového zpravodaje, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších možných údajů je dobrovolné a slouží k tomu, abychom vás mohli osobně oslovit. Pro zasílání newsletterů používáme takzvaný postup dvojitého přihlášení (double opt-in). To znamená, že vám nebudeme zasílat e-mailový newsletter, pokud nám výslovně nepotvrdíte, že se zasíláním takového newsletteru souhlasíte. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail, ve kterém vás požádáme, abyste kliknutím na příslušný odkaz potvrdili, že si přejete dostávat budoucí newslettery.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s použitím vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Při registraci k odběru newsletteru ukládáme vaši IP adresu zadanou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a datum a čas registrace, abychom mohli později vysledovat případné zneužití vaší e-mailové adresy. Údaje, které shromáždíme při registraci k odběru newsletteru, budou použity výhradně pro účely reklamy prostřednictvím newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného v newsletteru nebo zasláním zprávy výše uvedené odpovědné osobě. Po vašem odhlášení bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho distribučního seznamu newsletteru, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším využitím vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme právo využít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

7.2Pokud jste nám při nákupu produktů poskytli svou e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo pravidelně vám e-mailem zasílat nabídky na produkty podobné těm, které jste již zakoupili. Podle § 7 odst. 3 německého zákona proti nekalé soutěži od vás nepotřebujeme získat zvláštní souhlas. V tomto ohledu je zpracování údajů prováděno výhradně na základě našeho oprávněného zájmu na personalizované přímé reklamě podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud jste původně vyjádřili nesouhlas s používáním vaší e-mailové adresy pro tento účel, nebudeme vám e-mail zasílat. Jste oprávněni kdykoli vznést námitku proti budoucímu používání vaší e-mailové adresy pro výše uvedený reklamní účel, a to oznámením správci uvedenému na začátku tohoto dokumentu. V této souvislosti musíte uhradit pouze náklady na přenos podle základních tarifů. Po obdržení vaší námitky bude používání vaší e-mailové adresy pro reklamní účely okamžitě ukončeno.

7.3Naše e-mailové zpravodaje jsou zasílány prostřednictvím poskytovatele technických služeb, společnosti The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (https://mailchimp.com), kterému předáváme údaje, které jste poskytli při registraci k odběru zpravodaje. Toto sdělení se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a slouží našemu oprávněnému zájmu na používání efektivního, bezpečného a uživatelsky přívětivého systému pro zasílání newsletteru. Upozorňujeme, že vaše údaje jsou obvykle přenášeny na server MailChimp v USA a tam uloženy.

MailChimp tyto údaje používá k zasílání a statistickému vyhodnocování newsletteru naším jménem. Pro účely vyhodnocování obsahují zasílané e-maily tzv. webové majáky neboli sledovací pixely, které představují jednopixelové obrazové soubory uložené na našich webových stránkách. To nám umožňuje zjistit, zda byla zpráva s newsletterem otevřena a na které odkazy bylo kliknuto. Kromě toho se zaznamenávají technické informace (např. čas načtení, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto údaje jsou získávány výhradně v pseudonymizované podobě a nejsou spojovány s jinými vašimi osobními údaji. Přímý osobní vztah je vyloučen. Tyto údaje se používají výhradně pro statistickou analýzu kampaní zasílání newsletteru. Výsledky těchto analýz mohou být použity k lepšímu přizpůsobení budoucích newsletterů zájmům příjemců.

Pokud si přejete nesouhlasit s analýzou údajů pro účely statistického vyhodnocování, musíte se z odběru newsletteru odhlásit.

Kromě toho může MailChimp tyto údaje používat podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR i na základě vlastního oprávněného zájmu při návrhu a optimalizaci služby orientované na poptávku a také pro účely průzkumu trhu, například pro zjištění, z jakých zemí příjemci pocházejí. Společnost MailChimp však údaje našich příjemců newsletteru nepoužívá k oslovování těchto příjemců ani je nepředává třetím stranám.

Abychom ochránili vaše údaje v USA, uzavřeli jsme se společností MailChimp smlouvu o zpracování údajů ("Data-Processing-Agreement") na základě standardních smluvních doložek Evropské komise, která umožňuje předávání vašich osobních údajů společnosti MailChimp. Pokud máte zájem o nahlédnutí do této smlouvy o zpracování údajů, můžete tak učinit na následujícím internetovém odkazu: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.

Společnost MailChimp je rovněž certifikována podle americko-evropské dohody o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", a zavazuje se tak dodržovat předpisy EU o ochraně osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti MailChimp si můžete prohlédnout na adrese: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

8) Zpracování údajů za účelem vyřizování objednávek

8.1Námi shromážděné osobní údaje budou předány přepravní společnosti pověřené doručením v rámci zpracování zakázky, pokud je to nezbytné pro doručení zboží. Vaše platební údaje předáme pověřené úvěrové instituci v rámci zpracování plateb, pokud je to nezbytné pro vyřízení plateb. V případě využití poskytovatelů platebních služeb vás o tom níže výslovně informujeme. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

8.2Využívání zvláštních poskytovatelů služeb pro zpracování a vyřizování objednávek

- Billbee
Objednávky zpracovává poskytovatel služeb "Billbee" (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold). Jméno, adresa a případně další osobní údaje budou předány společnosti Billbee výhradně za účelem zpracování online objednávky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje budou předány pouze v případě, že je to skutečně nezbytné pro vyřízení objednávky. Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Billbee naleznete na webových stránkách společnosti Billbee na adrese: https://www.billbee.io/datenschutz/.
- Shipcloud
Přeprava probíhá prostřednictvím přepravního portálu "shipcloud" (shipcloud GmbH, Lüdmoor 35a, 22175 Hamburg). V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR předáváme vaše údaje (jméno, adresu a případně další informace) výhradně za účelem vyřízení vaší online objednávky společnosti shipcloud. K předání údajů dochází pouze, pokud je to nezbytné pro vyřízení objednávky.
Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů společnosti shipcloud jsou k dispozici na adrese: https://www.shipcloud.io/en/privacy.

8.3Předávání osobních údajů poskytovatelům přepravních služeb

- DHL
Pokud je zboží doručováno prostřednictvím poskytovatele přepravních služeb DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), předáme vaši e-mailovou adresu společnosti DHL v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR před doručením zboží za účelem koordinace termínu doručení nebo oznámení o stavu zásilky, a to pouze v případě, že jste k tomu v průběhu objednávání udělili výslovný souhlas. V opačném případě bude společnosti DHL předáno pouze jméno příjemce a doručovací adresa za účelem doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Údaje budou předány pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V takovém případě není možná předchozí dohoda o termínu doručení se společností DHL ani předání informací o stavu doručení zásilky.
Souhlas lze pro budoucí dodávky kdykoli odvolat, a to buď u správce, nebo u poskytovatele přepravních služeb DHL.
- DPD
Pokud je zboží doručováno prostřednictvím poskytovatele přepravních služeb DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), předáme vaši e-mailovou adresu společnosti DPD v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR před doručením zboží za účelem koordinace termínu doručení nebo oznámení o stavu zásilky, pokud jste k tomu v průběhu objednávání udělili výslovný souhlas. V opačném případě bude společnosti DPD předáno pouze jméno příjemce a doručovací adresa za účelem doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Tyto údaje budou předány pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V takovém případě není možná předchozí dohoda o termínu doručení se společností DPD ani předání informací o stavu doručení zásilky.
Souhlas lze pro budoucí doručování kdykoli odvolat, a to buď u správce, nebo u poskytovatele přepravních služeb DPD.
- UPS
Pokud je zboží doručováno přepravní službou UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), předáme vaši e-mailovou adresu společnosti UPS v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR před doručením zboží za účelem koordinace termínu doručení nebo oznámení o stavu zásilky, pokud jste k tomu v průběhu objednávání udělili výslovný souhlas. V opačném případě bude společnosti UPS předáno pouze jméno příjemce a adresa pro doručení za účelem doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Údaje budou předány pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V takovém případě není možná předchozí dohoda o termínu doručení se společností UPS ani předání informací o stavu doručení zásilky.
Souhlas lze pro budoucí dodávky kdykoli odvolat, a to buď u správce, nebo u poskytovatele přepravních služeb UPS.

8.4Využívání poskytovatelů platebních služeb

- Adyen
Pokud si zvolíte platební metodu poskytovatele platebních služeb Adyen, platbu zpracovává poskytovatel platebních služeb Adyen, Simon Carmiggeltstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam, Nizozemsko, kterému zasíláme informace o vaší objednávce (jméno, adresa, IBAN, BIC, fakturovaná částka, měna a číslo transakce) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování platby poskytovateli platebních služeb Adyen, a to pouze v nezbytném rozsahu.
- Amazon Pay
Pokud si zvolíte platební metodu "Amazon Pay", bude platba zpracována poskytovatelem platebních služeb Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dále jen "Amazon Payments"), kterému předáme informace, které jste poskytli během procesu objednávky, spolu s informacemi o vaší objednávce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování platby poskytovateli platebních služeb Amazon Payments, a to pouze v nezbytném rozsahu. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Amazon Payments naleznete na adrese https://pay.amazon.com/uk/help/201751600.
- Paypal
Při platbě prostřednictvím služby PayPal, kreditní kartou prostřednictvím služby PayPal, inkasem prostřednictvím služby PayPal nebo - pokud je to nabízeno - "nákupem na účet" nebo "platbou na splátky" prostřednictvím služby PayPal předáváme vaše platební údaje společnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal"). K předání dochází v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb.
Společnost PayPal si vyhrazuje právo provádět kontrolu kreditu u platebních metod kreditní kartou prostřednictvím služby PayPal, inkasem prostřednictvím služby PayPal nebo, pokud je nabízena, "nákupem na účet" nebo "platbou na splátky" prostřednictvím služby PayPal. Za tímto účelem mohou být vaše platební údaje předány úvěrovým agenturám na základě oprávněného zájmu společnosti PayPal na zjištění vaší platební schopnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Společnost PayPal používá výsledek posouzení úvěruschopnosti ve vztahu ke statistické pravděpodobnosti nezaplacení pro účely rozhodnutí o poskytnutí příslušného způsobu platby. Úvěrová zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou ve výsledku úvěrové zprávy obsaženy hodnoty skóre, jsou založeny na uznávaných vědeckých, matematicko-statistických metodách. Výpočet hodnot skóre zahrnuje mimo jiné údaje o adrese. Další informace o zákoně o ochraně osobních údajů, včetně používaných úvěrových agentur, naleznete v prohlášení společnosti PayPal o ochraně osobních údajů na adrese: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Proti tomuto zpracování svých údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy společnosti PayPal. Společnost PayPal však může být i nadále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.
- Platby ve službě Shopify
Používáme poskytovatele platebních služeb "Shopify Payments", 3rd Floor, Europe House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Pokud si vyberete platební metodu nabízenou poskytovatelem platebních služeb Shopify Payments, platbu zpracovává poskytovatel technických služeb Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko, kterému předáváme údaje, které jste poskytli v souvislosti s vaší objednávkou (jméno, adresa, číslo účtu, třídicí kód, případně číslo kreditní karty, fakturovaná částka, měna a číslo transakce) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování platby u společnosti Stripe Payments Europe Ltd., a to pouze v nezbytném rozsahu. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Shopify Payments si můžete prohlédnout na adrese: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Stripe Payments Europe Ltd. si můžete prohlédnout na adrese: https://stripe.com/en-de/privacy.

9) Používání sociálních médií

9.1Facebook s řešením Shariff

Naše webové stránky používají tzv. sociální pluginy (dále jen "pluginy") sociální sítě Facebook provozované společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Irsko (dále jen "Facebook").

Aby se zvýšila ochrana vašich údajů při návštěvě našich webových stránek, nejsou tato tlačítka plně integrována do stránky jako pluginy a jsou plně funkční pouze při použití odkazu HTML. Tento typ integrace zajišťuje, že při vyvolání stránky našich webových stránek obsahující tato tlačítka nedojde k žádnému spojení se servery společnosti Facebook. Po kliknutí na tlačítko se otevře nové okno prohlížeče a vyvolá se stránka Facebooku, kde můžete (v případě potřeby po zadání přihlašovacích údajů) komunikovat s pluginy, které jsou tam obsaženy.

Společnost Facebook Inc. se sídlem ve Spojených státech je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i vaše práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí, naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Facebook na adrese: https://www.facebook.com/policy.php.

9.2Instagram s řešením Shariff

Naše webové stránky používají tzv. sociální pluginy (dále jen "pluginy") online služby Instagram provozované společností Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA (dále jen "Instagram").

V zájmu zvýšení ochrany vašich údajů při návštěvě našich webových stránek nejsou tato tlačítka plně integrována do stránky jako pluginy a jsou plně funkční pouze při použití odkazu HTML. Tento typ integrace zajišťuje, že při přístupu na stránku na našich webových stránkách, která taková tlačítka obsahuje, není navázáno žádné spojení se servery společnosti Instagram. Po kliknutí na tlačítko se otevře nové okno prohlížeče a otevře se stránka Instagramu, kde můžete se zásuvnými moduly komunikovat (v případě potřeby po zadání přihlašovacích údajů).
Společnost Instagram LLC. se sídlem ve Spojených státech je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Instagram, jakož i vaše práva a možnosti nastavení ochrany soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram na adrese: https://help.instagram.com/155833707900388/.

10) Používání videí

Používání videí na YouTube

Tyto webové stránky využívají funkci vkládání do YouTube pro zobrazení a přehrávání videí nabízených poskytovatelem YouTube, který patří společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irsko ("Google").

Za tímto účelem se používá rozšířený režim ochrany údajů, který podle informací poskytovatele zajišťuje, že informace o uživateli budou uloženy pouze po spuštění funkce přehrávání videa. Při spuštění přehrávání vložených videí YouTube poskytovatel nastaví soubory cookie "YouTube" za účelem shromažďování informací o chování uživatele. Podle údajů společnosti YouTube je použití těchto souborů cookie určeno mimo jiné k zaznamenávání statistik videí, ke zlepšení uživatelské přívětivosti a k zamezení nevhodných akcí. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje po kliknutí na video přímo spojeny s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby byly informace spojeny s vaším profilem na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako profily používání a vyhodnocuje je. Takové vyhodnocování probíhá zejména podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google při vkládání personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu svých webových stránek orientovaného na poptávku. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube. Při používání služby YouTube mohou být osobní údaje předávány také na servery společnosti Google LLC. v USA.

Bez ohledu na to, zda se vložené video přehraje, se při návštěvě této webové stránky vytvoří spojení se sítí Google "dvojitým kliknutím". To může vyvolat další zpracování dat, které je mimo naši kontrolu.

V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Google LLC. se sídlem ve Spojených státech, je společnost Google LLC. certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně osobních údajů na adrese: www.google.com/policies/privacy/.

V zákonem požadovaném rozsahu jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li uplatnit své právo na odvolání souhlasu, postupujte podle výše uvedeného postupu.

11) Online-marketing

Sledování konverzí v Google Ads

Tato webová stránka používá online reklamní program "Google Ads" a sledování konverzí v rámci Google Ads, které provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irsko ("Google"). Program Google Ads používáme k tomu, abychom pomocí reklamních materiálů (tzv. Google Adwords) na externích webových stránkách upozornili na naše atraktivní nabídky. V souvislosti s údaji o reklamních kampaních můžeme určit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Máme zájem na tom, aby se vám zobrazovaly reklamy, které vás zajímají. Chceme, aby pro vás byly naše webové stránky zajímavější a abychom dosáhli spravedlivého výpočtu nákladů na reklamu.

Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví v prohlížeči uživatele, pokud klikne na reklamu dodanou společností Google. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají v systému vašeho počítače. Tyto soubory cookie obvykle ztrácejí svou platnost po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určitou stránku tohoto webu a pokud platnost souboru cookie ještě nevypršela, Google a my budeme schopni rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads dostane jiný soubor cookie. Soubory cookie tedy nelze vysledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby Google Ads. Informace shromážděné pomocí souborů cookie o konverzích se používají k poskytování souhrnných statistik o konverzích zákazníkům služby Google Ads, kteří se přihlásili ke sledování konverzí. Zákazníci jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Nezískávají však žádné informace, které by jim umožnily osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete programu sledování konverzí účastnit, můžete jeho používání odmítnout tak, že prostřednictvím internetového prohlížeče v uživatelském nastavení deaktivujete soubor cookie sledování konverzí Google. V takovém případě nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Google Ads používáme na základě našeho oprávněného zájmu na cílené reklamě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Při používání Google Ads mohou být osobní údaje předávány také na servery společnosti Google LLC. v USA.

V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Google LLC. se sídlem v USA, je společnost Google LLC. certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list..

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.html?categories_activeEl=sign-in.

Soubory cookie pro reklamní preference můžete trvale deaktivovat jejich zablokováním prostřednictvím příslušného nastavení softwaru prohlížeče nebo stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem:
https://support.google.com/ads/answer/7395996

Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce těchto webových stránek nelze používat nebo je lze používat pouze v omezené míře, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

V zákonem požadovaném rozsahu jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li uplatnit své právo na odvolání souhlasu, postupujte podle výše popsaného postupu.

12) Služby webové analýzy

12.1Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics
Tyto webové stránky používají službu Google (Universal) Analytics, která je službou pro analýzu webových stránek provozovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irsko ("Google"). Služba Google (Universal) Analytics používá tzv. cookies, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace generované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek (včetně zkrácené IP adresy) jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google a tam ukládány. Při používání služby Google (Universal) Analytics mohou být osobní údaje předávány také na servery společnosti Google LLC. v USA.
Tato webová stránka používá službu Google (Universal) Analytics výhradně s rozšířením "_anonymizeIp()", které zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím zkrácením a vylučuje přímý osobní vztah. V důsledku tohoto rozšíření bude vaše IP adresa dříve zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. V těchto výjimečných případech se zpracování provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na statistické analýze chování uživatelů pro optimalizační a marketingové účely.
Společnost Google bude z našeho pověření používat tyto informace k vyhodnocování používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google (Universal) Analytics se nespojuje s jinými údaji společnosti Google.
Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete trvale zabránit společnosti Google, aby shromažďovala údaje generované soubory cookie týkající se používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby je zpracovávala. Můžete si stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Jako alternativu k pluginu prohlížeče nebo pro prohlížeče na mobilních zařízeních klikněte na následující odkaz, abyste nastavili opt-out cookie, který znemožní službě Google Analytics v budoucnu shromažďovat údaje na této webové stránce (Tento opt-out cookie funguje pouze pro tento prohlížeč a tuto doménu. Pokud soubory cookie v tomto prohlížeči odstraníte, musíte znovu kliknout na tento odkaz):
Vypněte službu Google Analytics
Další informace o službě Google (Universal) Analytics naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.
V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Google LLC. se sídlem ve Spojených státech, je společnost Google LLC. certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list.
V zákonem požadovaném rozsahu jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li uplatnit své právo na odvolání souhlasu, postupujte podle výše uvedeného postupu.

12.2Hotjar

Tyto webové stránky používají službu analýzy webu Hotjar společnosti Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. je evropská společnost se sídlem na Maltě (Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa Tel.: +1 (855) 464-6788).

Tento nástroj nám umožňuje zpětně sledovat pohyby na našich webových stránkách, na kterých je Hotjar nasazen (tzv. heatmapy). Vysvětluje například, jak daleko uživatelé rolovali a na která tlačítka a jak často klikali. Kromě toho je možné při použití tohoto nástroje získat zpětnou vazbu přímo od uživatelů našich webových stránek.
Tímto způsobem získáváme cenné informace, díky nimž můžeme naše webové stránky ještě více zrychlit a učinit je pro zákazníky přívětivějšími. Výše uvedená analýza je prováděna na základě našich oprávněných zájmů pro optimalizační a marketingové účely a pro zájmový design našich webových stránek podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Při používání tohoto nástroje věnujeme zvláštní pozornost ochraně vašich osobních údajů. Proto můžeme pouze zpětně sledovat, na která tlačítka klikáte a jak daleko rolovat. Oblasti stránek, které mohou obsahovat osobní údaje o vás nebo o třetích stranách, jsou automaticky skryty nástrojem Hotjar a nelze je kdykoli zpětně dohledat.

Pomocí hlavičky "Do Not Track Headers" dává Hotjar každému uživateli možnost zabránit používání nástroje Hotjar, aby se nezaznamenávaly žádné údaje o návštěvě příslušné webové stránky. Jedná se o nastavení, které podporují všechny běžné prohlížeče v aktualizovaných verzích. Za tímto účelem prohlížeč odešle společnosti Hotjar požadavek, ve kterém požaduje deaktivaci sledování příslušného uživatele. Pokud naše webové stránky navštěvujete pomocí různých prohlížečů/počítačů, musíte použít "Do Not Track Header" pro každý prohlížeč/počítač zvlášť.
Podrobnější pokyny a informace o vašem prohlížeči naleznete na adrese: https://www.hotjar.com/opt-out.

Další informace o společnosti Hotjar Ltd. a nástroji Hotjar naleznete na adrese: https://www.hotjar.com.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Hotjar Ltd. naleznete na adrese: https://www.hotjar.com/privacy.

V zákonem požadovaném rozsahu jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li uplatnit své právo na odvolání souhlasu, postupujte podle výše uvedeného postupu.

13) Retargeting/Remarketing/referenční reklama

Remarketing Google Ads
Naše webové stránky využívají funkce Google Ads Remarketing, které nám umožňují inzerovat naše webové stránky ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Za tímto účelem umisťuje společnost Google do prohlížeče vašeho koncového zařízení soubor cookie, který automaticky používá pseudonymní ID souboru cookie na základě navštívených stránek, aby umožnil reklamu založenou na zájmech. Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu na optimálním marketingu našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Jakékoli další zpracování se uskuteční pouze v případě, že jste se společností Google souhlasili s tím, že historie prohlížení internetu a aplikací Google bude propojena s vaším účtem Google a informace z vašeho účtu Google budou použity pro personalizované reklamy, které si na webu prohlížíte. Pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke službě Google, bude společnost Google používat vaše údaje ve spojení s údaji služby Google Analytics k vytváření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem společnost Google dočasně propojí vaše osobní údaje s údaji služby Google Analytics a vytvoří cílové skupiny. Při používání Google Ads mohou být osobní údaje předávány také na servery společnosti Google LLC. v USA.
Nastavení souborů cookie pro reklamní preference můžete trvale zakázat. Můžete si stáhnout a nainstalovat zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Případně se můžete obrátit na Digital Advertising Alliance na adrese www.aboutads.info a zjistit, jak nastavit soubory cookie, a provést příslušná nastavení. Nakonec můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout, zda je chcete přijmout, nebo zda chcete přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně vyloučit. Pokud soubory cookie nepřijmete, může být funkčnost našich webových stránek omezena.
V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Google LLC. se sídlem ve Spojených státech amerických, je společnost Google LLC. certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list.
Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google týkající se reklamy jsou k dispozici na adrese:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
V zákonem požadovaném rozsahu jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li uplatnit své právo na odvolání souhlasu, postupujte podle výše uvedeného postupu.

14) Používání systému živého chatu

Zendesk
Pseudonymizované údaje jsou na těchto webových stránkách shromažďovány a ukládány pomocí technologií společnosti Zendesk Inc, 1019 Market St, San Francisco, USA (www.zendesk.com) za účelem analýzy webu a provozování systému živého chatu pro odpovídání na požadavky živé podpory. Z těchto pseudonymizovaných údajů mohou být vytvořeny uživatelské profily pod pseudonymem. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka. Soubory cookie umožňují mimo jiné rozpoznání internetového prohlížeče. Pokud se takto shromážděné informace týkají osobních údajů, jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, a to na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním zákaznickém servisu a statistické analýze chování uživatelů pro účely optimalizace.
Údaje shromážděné pomocí technologií Zendesk nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek a nebudou kombinovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez samostatně uděleného souhlasu dotyčné osoby. Chcete-li zabránit ukládání souborů cookie společnosti Zendesk, můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby se soubory cookie v budoucnu již nemohly ukládat do vašeho počítače, nebo aby se již uložené soubory cookie vymazaly. Zakázání všech souborů cookie však může mít za následek funkční omezení při používání webových stránek. Shromažďování a ukládání údajů za účelem vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu můžete kdykoli s účinností do budoucna deaktivovat tak, že nám zašlete svůj nesouhlas e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v tiráži.
Společnost Zendesk Inc. se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

15) Nástroje a různé

Mapy Google

Naše webové stránky používají Mapy Google (AP'I) společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Google Maps je webová služba pro zobrazování interaktivních map (zemí) za účelem vizuálního zobrazení geografických informací. Použití této služby vám ukáže naši polohu a usnadní vám naše nalezení.

Při přístupu na podstránky, které obsahují mapu Google Maps, jsou informace o vašem používání našich webových stránek (například vaše IP adresa) přenášeny a ukládány společností Google na serverech. Při používání Map Google mohou být osobní údaje přenášeny také na servery společnosti Google LLC. v USA. A to bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, pod kterým jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přímo spojeny s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje spojeny s vaším profilem ve službě Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako profily používání a vyhodnocuje je. Takové vyhodnocování probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google při vkládání personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu svých webových stránek orientovaného na poptávku. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů. Pokud tak chcete učinit, musíte se obrátit na společnost Google, abyste toto právo uplatnili.

V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Google LLC. se sídlem ve Spojených státech amerických, je společnost Google LLC. certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list.

Pokud nesouhlasíte s budoucím předáváním svých údajů společnosti Google v souvislosti s používáním Map Google, můžete webovou službu Mapy Google zcela deaktivovat vypnutím aplikace JavaScript ve svém prohlížeči. V takovém případě nebude možné Mapy Google ani zobrazení map na těchto webových stránkách používat.

Podmínky používání služby Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/terms?hl=en. Další podmínky používání naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/en-US_US/help/terms_maps.html.

Podrobné informace o ochraně údajů v souvislosti s používáním Map Google najdete na webových stránkách společnosti Google ("Zásady ochrany osobních údajů Google") na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

V zákonem požadovaném rozsahu jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li odvolání provést, postupujte podle výše popsaného postupu pro podání námitky.

16) Práva subjektu údajů

16.1Platný zákon o ochraně osobních údajů vám přiznává následující komplexní práva subjektů údajů (právo na informace a zásah) vůči správci údajů v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů:

- Právo na přístup subjektu údajů podle čl. 15 GDPR: Máte právo získat následující informace: Osobní údaje, které zpracováváme; účely zpracování; kategorie zpracovávaných osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny; předpokládaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo, pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitku proti takovému zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; v případě, že osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji; existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů; vhodné záruky podle článku 46 při předávání osobních údajů do třetí země.

- Právo na opravu podle čl. 16 GDPR: Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají, a/nebo právo na doplnění neúplných osobních údajů, které jsou u nás uloženy.

- Právo na výmaz ("právo být zapomenut") podle čl. 17 GDPR: Máte právo požadovat od správce výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou splněny podmínky čl. 17 odst. 2 GDPR splněny. Toto právo se však neuplatní pro výkon svobody projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

- Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR: Máte právo požadovat od správce omezení zpracování vašich osobních údajů z následujících důvodů: Dokud bude ověřena přesnost vámi zpochybněných osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s výmazem svých osobních údajů z důvodu nezákonného zpracování a požadujete místo toho omezení jejich použití. Pokud osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, jakmile tyto údaje již nebudeme pro účely zpracování potřebovat. Pokud jste vznesli námitku proti zpracování z důvodů týkajících se vaší osobní situace, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi důvody.

- Právo být informován podle čl. 19 GDPR: Pokud jste vůči správci uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je povinen každému příjemci, kterému byly osobní údaje zpřístupněny, sdělit případnou opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být o těchto příjemcích informováni.

- Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR: Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat, aby tyto údaje byly předány jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

- Právo odvolat udělený souhlas podle čl. 7 ODST. 3 GDPR: Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s účinností do budoucna. V případě odvolání souhlasu dotčené údaje okamžitě vymažeme, pokud se další zpracování nemůže opírat o právní základ pro zpracování bez souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

- Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR: Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR.

16.2PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

POKUD V RÁMCI ZOHLEDNĚNÍ ZÁJMŮ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO PŘEVAŽUJÍCÍHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA Z DŮVODŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE.
POKUD UPLATNÍTE SVÉ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT. VYHRAZUJEME SI VŠAK PRÁVO NA DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ, POKUD PROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ DŮVODY HODNÉ OCHRANY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBRANĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU VYUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU. NÁMITKU MŮŽETE UPLATNIT VÝŠE UVEDENÝM ZPŮSOBEM.

POKUD VYUŽIJETE SVÉHO PRÁVA VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME ZPRACOVÁVAT PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY.

17) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů vychází z příslušného právního základu, účelu zpracování a - pokud je to relevantní - z příslušné zákonné doby uchovávání (např. obchodní a daňové doby uchovávání).

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě výslovného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů svůj souhlas neodvolá.

Pokud existují zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které jsou zpracovávány v rámci zákonných nebo obdobných povinností na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, budou tyto údaje po uplynutí lhůt pro jejich uložení běžně vymazány, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy a/nebo pokud již nemáme oprávněný zájem na dalším ukládání.

Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů nevyužije svého práva vznést námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, ledaže můžeme uvést závažné důvody pro zpracování hodné ochrany, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů nevyužije svého práva vznést námitku podle čl. 21 ODST. 2 GDPR.

Pokud není v informacích obsažených v tomto prohlášení o konkrétních situacích zpracování uvedeno jinak, budou uložené osobní údaje vymazány, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

rmation on the Collection of Personal Data and Contact Details of the Controller (Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce)

1.1Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky, a děkujeme vám za váš zájem. Na následujících stránkách vás informujeme o nakládání s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, pomocí kterých vás lze osobně identifikovat.

1.2Správcem odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost Eminent Europe GmbH, Kölner Str. 5, 51429 Bergisch Gladbach, Deutschland, Tel.: +(0) 157 50377289, e-mail: support@eminent.com. Správce pověřený zpracováním osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.3Tyto webové stránky používají z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek nebo dotazů na správce) šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle řetězce znaků https:// a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

2) Shromažďování údajů při návštěvě našich webových stránek

Při používání našich webových stránek pouze pro informaci, tj. pokud se neregistrujete ani nám jinak neposkytujete informace, shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server (tzv. "soubory protokolu serveru"). Při návštěvě našich webových stránek shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli webové stránky zobrazit:

 • Naše navštívené webové stránky
 • Datum a čas v okamžiku přístupu
 • Množství odeslaných dat v bytech
 • Zdroj/odkaz, ze kterého jste na stránku přišli
 • Použitý prohlížeč
 • Použitý operační systém
 • Použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)

Zpracování údajů se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Údaje nebudou předány ani použity žádným jiným způsobem. Vyhrazujeme si však právo následně zkontrolovat protokolové soubory serveru, pokud se objeví konkrétní náznaky nezákonného použití.

3) Síť pro doručování obsahu

- Cloudflare
Na našich webových stránkách používáme síť pro doručování obsahu ("CDN") poskytovatele technologických služeb Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare"). Síť pro doručování obsahu je online služba, která slouží k doručování velkých mediálních souborů (například grafiky, obsahu stránek nebo skriptů) prostřednictvím sítě regionálně rozmístěných serverů propojených přes internet. Použití sítě pro doručování obsahu společnosti Cloudflare nám pomáhá optimalizovat rychlost načítání našich webových stránek.
Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na bezpečném a efektivním poskytování služeb, jakož i na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.
Společnost Cloudfare Inc. se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.
Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Cloudfare naleznete na adrese https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

4) Soubory cookie

Abychom vám zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách takzvané soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Některé z námi používaných souborů cookie se po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče, vymažou (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (soubory cookie třetích stran) rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě (trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají specifické informace o uživateli, jako jsou údaje o prohlížeči a poloze, jakož i hodnoty IP adres podle individuálních požadavků. Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí stanovené doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Dobu uložení příslušného souboru cookie můžete zkontrolovat v přehledu nastavení souborů cookie svého webového prohlížeče.

V některých případech se soubory cookie používají ke zjednodušení procesu objednávání uložením nastavení (např. zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webové stránky). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také jednotlivými námi nastavenými soubory cookie, probíhá zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR buď za účelem plnění smlouvy, nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR za účelem zajištění našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkčnosti webových stránek a zákaznicky přívětivém a efektivním designu návštěvy stránek.
Spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají dělat naše webové stránky pro vás zajímavější. Za tímto účelem se při návštěvě našich webových stránek na vašem pevném disku ukládají také soubory cookie partnerských společností (soubory cookie třetích stran). O používání těchto cookies a rozsahu shromažďovaných informací budete informováni jednotlivě a odděleně v rámci následujících kapitol.

Upozorňujeme, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o nastavení souborů cookie informováni, a můžete se individuálně rozhodnout o jejich přijetí nebo přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně vyloučit. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, kde je vysvětleno, jak můžete nastavení souborů cookie změnit. Tyto nabídky najdete pro příslušné prohlížeče pod následujícími odkazy:

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies

- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

- Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Vezměte prosím na vědomí, že funkčnost našich webových stránek může být omezena, pokud nejsou soubory cookie akceptovány.

5) Kontaktujte nás

Když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), jsou shromažďovány osobní údaje. Které údaje jsou v případě kontaktního formuláře shromažďovány, lze zjistit z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně pro účely odpovědi na vaši žádost nebo pro navázání kontaktu a pro související technickou správu. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem reagovat na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud je cílem vašeho kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje budou vymazány po konečném zpracování vašeho dotazu; to platí v případě, že z okolností lze vyvodit, že dané skutečnosti byly s konečnou platností objasněny, pokud neexistuje zákonná povinnost uchovávat údaje v opačném smyslu.

6) Zpracování údajů při založení zákaznického účtu a pro účely zpracování smlouvy

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR budou osobní údaje nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete za účelem uzavření smlouvy nebo při otevření zákaznického účtu. Které údaje jsou shromažďovány, zjistíte z příslušných vstupních formulářů. Váš zákaznický účet je možné kdykoli vymazat. To lze provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi poskytnuté údaje uchováváme a používáme pro zpracování smlouvy. Po úplném zpracování smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje s ohledem na daňové a obchodní lhůty pro uchovávání údajů zablokovány a po uplynutí těchto lhůt vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo si naše stránky nevyhradily zákonem povolené další použití údajů, o čemž vás budeme níže odpovídajícím způsobem informovat.

7) Použití údajů o klientech pro přímou reklamu

7.1Pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového zpravodaje, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších možných údajů je dobrovolné a slouží k tomu, abychom vás mohli osobně oslovit. Pro zasílání newsletterů používáme takzvaný postup dvojitého přihlášení (double opt-in). To znamená, že vám nebudeme zasílat e-mailový newsletter, pokud nám výslovně nepotvrdíte, že se zasíláním takového newsletteru souhlasíte. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail, ve kterém vás požádáme, abyste kliknutím na příslušný odkaz potvrdili, že si přejete dostávat budoucí newslettery.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s použitím vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Při registraci k odběru newsletteru ukládáme vaši IP adresu zadanou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a datum a čas registrace, abychom mohli později vysledovat případné zneužití vaší e-mailové adresy. Údaje, které shromáždíme při registraci k odběru newsletteru, budou použity výhradně pro účely reklamy prostřednictvím newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného v newsletteru nebo zasláním zprávy výše uvedené odpovědné osobě. Po vašem odhlášení bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho seznamu pro rozesílání newsletteru, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším využitím vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme právo využít údaje nad jejich rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

7.2Pokud jste nám při nákupu produktů poskytli svou e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo pravidelně vám e-mailem zasílat nabídky podobných produktů, které jste již zakoupili. Podle § 7 odst. 3 německého zákona proti nekalé soutěži od vás nepotřebujeme získat zvláštní souhlas. V tomto ohledu se zpracování údajů provádí výhradně na základě našeho oprávněného zájmu na personalizované přímé reklamě podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud jste původně vyjádřili nesouhlas s používáním vaší e-mailové adresy pro tento účel, nebudeme vám e-mail zasílat. Jste oprávněni kdykoli vznést námitku proti budoucímu používání vaší e-mailové adresy pro výše uvedený reklamní účel, a to oznámením správci uvedenému na začátku tohoto dokumentu. V této souvislosti musíte uhradit pouze náklady na přenos podle základních tarifů. Po obdržení vaší námitky bude používání vaší e-mailové adresy pro reklamní účely okamžitě ukončeno.

7.3Naše e-mailové zpravodaje jsou zasílány prostřednictvím poskytovatele technických služeb, společnosti The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (https://mailchimp.com), kterému předáváme údaje, které jste poskytli při registraci k odběru zpravodaje. Toto sdělení se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a slouží našemu oprávněnému zájmu na používání efektivního, bezpečného a uživatelsky přívětivého systému pro zasílání newsletteru. Upozorňujeme, že vaše údaje jsou obvykle přenášeny na server MailChimp v USA a tam uloženy.

MailChimp tyto údaje používá k zasílání a statistickému vyhodnocování newsletteru naším jménem. Pro účely vyhodnocování obsahují zasílané e-maily tzv. webové majáky neboli sledovací pixely, které představují jednopixelové obrazové soubory uložené na našich webových stránkách. To nám umožňuje zjistit, zda byla zpráva s newsletterem otevřena a na které odkazy bylo kliknuto. Kromě toho se zaznamenávají technické informace (např. čas načtení, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto údaje jsou získávány výhradně v pseudonymizované podobě a nejsou spojovány s jinými vašimi osobními údaji. Přímý osobní vztah je vyloučen. Tyto údaje se používají výhradně pro statistickou analýzu kampaní zasílání newsletteru. Výsledky těchto analýz mohou být použity k lepšímu přizpůsobení budoucích newsletterů zájmům příjemců.

Pokud si přejete nesouhlasit s analýzou údajů pro účely statistického vyhodnocování, musíte se z odběru newsletteru odhlásit.

Kromě toho může MailChimp tyto údaje používat podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR i na základě vlastního oprávněného zájmu při návrhu a optimalizaci služby orientované na poptávku a také pro účely průzkumu trhu, například pro zjištění, z jakých zemí příjemci pocházejí. Společnost MailChimp však údaje našich příjemců newsletteru nepoužívá k oslovování těchto příjemců ani je nepředává třetím stranám.

Abychom ochránili vaše údaje v USA, uzavřeli jsme se společností MailChimp smlouvu o zpracování údajů ("Data-Processing-Agreement") na základě standardních smluvních doložek Evropské komise, která umožňuje předávání vašich osobních údajů společnosti MailChimp. Pokud máte zájem o nahlédnutí do této smlouvy o zpracování údajů, můžete tak učinit na následujícím internetovém odkazu: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.

Společnost MailChimp je rovněž certifikována podle americko-evropské dohody o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", a zavazuje se tak dodržovat předpisy EU o ochraně osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti MailChimp si můžete prohlédnout na adrese: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

8) Zpracování údajů za účelem vyřizování objednávek

8.1Námi shromážděné osobní údaje budou předány přepravní společnosti pověřené dodáním zboží v rámci zpracování smlouvy, pokud je to nezbytné pro dodání zboží. Vaše platební údaje předáme pověřené úvěrové instituci v rámci zpracování plateb, pokud je to nezbytné pro zpracování plateb. V případě využití poskytovatelů platebních služeb vás o tom níže výslovně informujeme. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

8.2Využívání zvláštních poskytovatelů služeb pro zpracování a vyřizování objednávek

- Billbee
Objednávky zpracovává poskytovatel služeb "Billbee" (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold). Jméno, adresa a případně další osobní údaje budou předány společnosti Billbee výhradně za účelem zpracování online objednávky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje budou předány pouze v případě, že je to skutečně nezbytné pro vyřízení objednávky. Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Billbee naleznete na webových stránkách společnosti Billbee na adrese: https://www.billbee.io/datenschutz/.
- Shipcloud
Přeprava se provádí prostřednictvím přepravního portálu "shipcloud" (shipcloud GmbH, Lüdmoor 35a, 22175 Hamburg). V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR předáváme vaše údaje (jméno, adresu a případně další informace) výhradně za účelem vyřízení vaší online objednávky společnosti shipcloud. K předání údajů dochází pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení objednávky.
Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů společnosti shipcloud jsou k dispozici na adrese: https://www.shipcloud.io/en/privacy.

8.3Předávání osobních údajů poskytovatelům přepravních služeb

- DHL
Pokud je zboží doručováno prostřednictvím poskytovatele přepravních služeb DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), předáme vaši e-mailovou adresu společnosti DHL v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR před doručením zboží za účelem koordinace termínu doručení nebo oznámení o stavu zásilky, a to pouze v případě, že jste k tomu v průběhu objednávání udělili výslovný souhlas. V opačném případě bude společnosti DHL předáno pouze jméno příjemce a doručovací adresa za účelem doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Údaje budou předány pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V takovém případě není možná předchozí dohoda o termínu doručení se společností DHL ani předání informací o stavu doručení zásilky.
Souhlas lze pro budoucí dodávky kdykoli odvolat, a to buď u správce, nebo u poskytovatele přepravních služeb DHL.
- DPD
Pokud je zboží doručováno prostřednictvím poskytovatele přepravních služeb DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), předáme vaši e-mailovou adresu společnosti DPD v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR před doručením zboží za účelem koordinace termínu doručení nebo oznámení o stavu zásilky, pokud jste k tomu v průběhu objednávání udělili výslovný souhlas. V opačném případě bude společnosti DPD předáno pouze jméno příjemce a doručovací adresa za účelem doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Tyto údaje budou předány pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V takovém případě není možná předchozí dohoda o termínu doručení se společností DPD ani předání informací o stavu doručení zásilky.
Souhlas lze pro budoucí doručování kdykoli odvolat, a to buď u správce, nebo u poskytovatele přepravních služeb DPD.
- UPS
Pokud je zboží doručováno přepravní službou UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), předáme vaši e-mailovou adresu společnosti UPS v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR před doručením zboží za účelem koordinace termínu doručení nebo oznámení o stavu zásilky, pokud jste k tomu v průběhu objednávání udělili výslovný souhlas. V opačném případě bude společnosti UPS předáno pouze jméno příjemce a adresa pro doručení za účelem doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Údaje budou předány pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V takovém případě není možná předchozí dohoda o termínu doručení se společností UPS ani předání informací o stavu doručení zásilky.
Souhlas lze pro budoucí dodávky kdykoli odvolat, a to buď u správce, nebo u poskytovatele přepravních služeb UPS.

8.4Využívání poskytovatelů platebních služeb

- Adyen
Pokud si zvolíte platební metodu poskytovatele platebních služeb Adyen, platbu zpracovává poskytovatel platebních služeb Adyen, Simon Carmiggeltstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam, Nizozemsko, kterému zasíláme informace o vaší objednávce (jméno, adresa, IBAN, BIC, fakturovaná částka, měna a číslo transakce) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování platby poskytovateli platebních služeb Adyen, a to pouze v nezbytném rozsahu.
- Amazon Pay
Pokud si zvolíte platební metodu "Amazon Pay", bude platba zpracována poskytovatelem platebních služeb Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dále jen "Amazon Payments"), kterému předáme údaje, které jste poskytli během procesu objednávky, spolu s informacemi o vaší objednávce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování platby poskytovateli platebních služeb Amazon Payments, a to pouze v nezbytném rozsahu. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Amazon Payments naleznete na adrese https://pay.amazon.com/uk/help/201751600.
- Paypal
Při platbě prostřednictvím služby PayPal, kreditní kartou prostřednictvím služby PayPal, inkasem prostřednictvím služby PayPal nebo - pokud je to nabízeno - "nákupem na účet" nebo "platbou na splátky" prostřednictvím služby PayPal předáváme vaše platební údaje společnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal"). K předání dochází v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb.
Společnost PayPal si vyhrazuje právo provádět kontrolu kreditu u platebních metod kreditní kartou prostřednictvím služby PayPal, inkasem prostřednictvím služby PayPal nebo, pokud je nabízena, "nákupem na účet" nebo "platbou na splátky" prostřednictvím služby PayPal. Za tímto účelem mohou být vaše platební údaje předány úvěrovým agenturám na základě oprávněného zájmu společnosti PayPal na zjištění vaší platební schopnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Společnost PayPal používá výsledek posouzení úvěruschopnosti ve vztahu ke statistické pravděpodobnosti nezaplacení pro účely rozhodnutí o poskytnutí příslušného způsobu platby. Úvěrová zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou ve výsledku úvěrové zprávy obsaženy hodnoty skóre, jsou založeny na uznávaných vědeckých, matematicko-statistických metodách. Výpočet hodnot skóre zahrnuje mimo jiné údaje o adrese. Další informace o zákoně o ochraně osobních údajů, včetně používaných úvěrových agentur, naleznete v prohlášení společnosti PayPal o ochraně osobních údajů na adrese: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Proti tomuto zpracování svých údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy společnosti PayPal. Společnost PayPal však může být i nadále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.
- Platby ve službě Shopify
Využíváme poskytovatele platebních služeb "Shopify Payments", 3rd Floor, Europe House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Pokud si vyberete platební metodu nabízenou poskytovatelem platebních služeb Shopify Payments, platbu zpracovává poskytovatel technických služeb Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko, kterému předáme informace, které jste poskytli v souvislosti s vaší objednávkou (jméno, adresa, číslo účtu, třídicí kód, případně číslo kreditní karty, fakturovaná částka, měna a číslo transakce) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování platby u společnosti Stripe Payments Europe Ltd., a to pouze v nezbytném rozsahu. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Shopify Payments si můžete prohlédnout na adrese: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Stripe Payments Europe Ltd. si můžete prohlédnout na adrese: https://stripe.com/en-de/privacy.

9) Používání sociálních médií

9.1Facebook s řešením Shariff

Naše webové stránky používají tzv. sociální pluginy (dále jen "pluginy") sociální sítě Facebook provozované společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Irsko (dále jen "Facebook").

V zájmu zvýšení ochrany vašich údajů při návštěvě našich webových stránek nejsou tato tlačítka plně integrována do stránky jako pluginy a jsou plně funkční pouze při použití odkazu HTML. Tento typ integrace zajišťuje, že při vyvolání stránky našich webových stránek obsahující tato tlačítka nedojde k žádnému spojení se servery společnosti Facebook. Po kliknutí na tlačítko se otevře nové okno prohlížeče a vyvolá se stránka Facebooku, kde můžete (v případě potřeby po zadání přihlašovacích údajů) komunikovat s pluginy, které jsou tam obsaženy.

Společnost Facebook Inc. se sídlem ve Spojených státech je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i vaše práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí, naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Facebook na adrese: https://www.facebook.com/policy.php.

9.2Instagram s řešením Shariff

Naše webové stránky používají tzv. sociální pluginy (dále jen "pluginy") online služby Instagram provozované společností Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA (dále jen "Instagram").

V zájmu zvýšení ochrany vašich údajů při návštěvě našich webových stránek nejsou tato tlačítka plně integrována do stránky jako pluginy a jsou plně funkční pouze při použití odkazu HTML. Tento typ integrace zajišťuje, že při přístupu na stránku na našich webových stránkách, která taková tlačítka obsahuje, není navázáno žádné spojení se servery společnosti Instagram. Po kliknutí na tlačítko se otevře nové okno prohlížeče a otevře se stránka Instagramu, kde můžete se zásuvnými moduly komunikovat (v případě potřeby po zadání přihlašovacích údajů).
Společnost Instagram LLC. se sídlem ve Spojených státech je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Instagram, jakož i vaše práva a možnosti nastavení ochrany soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram na adrese: https://help.instagram.com/155833707900388/.

10) Používání videí

Používání videí na YouTube

Tyto webové stránky využívají funkci vkládání do YouTube pro zobrazení a přehrávání videí nabízených poskytovatelem YouTube, který patří společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irsko ("Google").

Za tímto účelem se používá režim rozšířené ochrany dat, který podle informací poskytovatele zajišťuje, že se informace o uživateli uloží pouze po spuštění funkce přehrávání videa. Při spuštění přehrávání vložených videí YouTube poskytovatel nastaví soubory cookie "YouTube", aby shromáždil informace o chování uživatele. Podle údajů společnosti YouTube je použití těchto souborů cookie určeno mimo jiné k zaznamenávání statistik videí, ke zlepšení uživatelské přívětivosti a k zamezení nevhodných akcí. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje po kliknutí na video přímo spojeny s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby byly informace spojeny s vaším profilem na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako profily používání a vyhodnocuje je. Takové vyhodnocování probíhá zejména podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google při vkládání personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu svých webových stránek orientovaného na poptávku. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube. Při používání služby YouTube mohou být osobní údaje předávány také na servery společnosti Google LLC. v USA.

Bez ohledu na to, zda je vložené video přehráváno, je při návštěvě této webové stránky vytvořeno spojení se sítí Google "dvojklikem". To může vyvolat další zpracování údajů mimo naši kontrolu.

V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Google LLC. se sídlem v USA, je společnost Google LLC. certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně osobních údajů na adrese: www.google.com/policies/privacy/.

V zákonem požadovaném rozsahu jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li uplatnit své právo na odvolání souhlasu, postupujte podle výše uvedeného postupu.

11) Online-marketing

Sledování konverzí v Google Ads

Tato webová stránka používá online reklamní program "Google Ads" a sledování konverzí v rámci Google Ads, které provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irsko ("Google"). Program Google Ads používáme k tomu, abychom pomocí reklamních materiálů (tzv. Google Adwords) na externích webových stránkách upozornili na naše atraktivní nabídky. V souvislosti s údaji o reklamních kampaních můžeme určit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Máme zájem na tom, aby se vám zobrazovaly reklamy, které vás zajímají. Chceme, aby pro vás byly naše webové stránky zajímavější a abychom dosáhli spravedlivého výpočtu nákladů na reklamu.

Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví v prohlížeči uživatele, pokud klikne na reklamu poskytovanou společností Google. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají v systému počítače. Tyto soubory cookie obvykle ztrácejí svou platnost po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určitou stránku tohoto webu a pokud platnost souboru cookie ještě nevypršela, Google a my budeme schopni rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads dostane jiný soubor cookie. Soubory cookie tedy nelze vysledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby Google Ads. Informace shromážděné pomocí souborů cookie o konverzích slouží k poskytování souhrnných statistik o konverzích zákazníkům služby Google Ads, kteří se přihlásili ke sledování konverzí. Zákazníci jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Nezískávají však žádné informace, které by jim umožnily osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete programu sledování konverzí účastnit, můžete jeho používání odmítnout tak, že prostřednictvím internetového prohlížeče v uživatelském nastavení deaktivujete soubor cookie sledování konverzí Google. V takovém případě nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Google Ads používáme na základě našeho oprávněného zájmu na cílené reklamě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Při používání Google Ads mohou být osobní údaje předávány také na servery společnosti Google LLC. v USA.

V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Google LLC. se sídlem v USA, je společnost Google LLC. certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list..

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.html?categories_activeEl=sign-in.

Soubory cookie pro reklamní preference můžete trvale deaktivovat jejich zablokováním prostřednictvím příslušného nastavení softwaru prohlížeče nebo stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem:
https://support.google.com/ads/answer/7395996

Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce těchto webových stránek nelze používat nebo je lze používat pouze v omezené míře, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

V zákonem požadovaném rozsahu jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li uplatnit své právo na odvolání souhlasu, postupujte podle výše uvedeného postupu.

12) Služby webové analýzy

12.1Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics
Tyto webové stránky používají službu Google (Universal) Analytics, která je službou pro analýzu webových stránek provozovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irsko ("Google"). Služba Google (Universal) Analytics používá tzv. cookies, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace generované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek (včetně zkrácené IP adresy) jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google a tam ukládány. Při používání služby Google (Universal) Analytics mohou být osobní údaje předávány také na servery společnosti Google LLC. v USA.
Tyto webové stránky používají službu Google (Universal) Analytics výhradně s rozšířením "_anonymizeIp()", které zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím zkrácením a vylučuje přímý osobní vztah. V důsledku tohoto rozšíření bude vaše IP adresa dříve zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. V těchto výjimečných případech se zpracování provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na statistické analýze chování uživatelů pro optimalizační a marketingové účely.
Společnost Google bude z našeho pověření používat tyto informace k vyhodnocování používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google (Universal) Analytics se nespojuje s jinými údaji společnosti Google.
Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete trvale zabránit společnosti Google, aby shromažďovala údaje generované soubory cookie týkající se používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby je zpracovávala. Můžete si stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Jako alternativu k pluginu prohlížeče nebo pro prohlížeče na mobilních zařízeních klikněte na následující odkaz, abyste nastavili opt-out cookie, který znemožní službě Google Analytics v budoucnu shromažďovat údaje na této webové stránce (Tento opt-out cookie funguje pouze pro tento prohlížeč a tuto doménu. Pokud soubory cookie v tomto prohlížeči odstraníte, musíte znovu kliknout na tento odkaz):
Vypnout službu Google Analytics
Další informace o službě Google (Universal) Analytics naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.
V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Google LLC. se sídlem ve Spojených státech, je společnost Google LLC. certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list.
V zákonem požadovaném rozsahu jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li uplatnit své právo na odvolání souhlasu, postupujte podle výše uvedeného postupu.

12.2Hotjar

Tyto webové stránky používají službu analýzy webu Hotjar společnosti Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. je evropská společnost se sídlem na Maltě (Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa Tel.: +1 (855) 464-6788).

Tento nástroj nám umožňuje zpětně sledovat pohyby na našich webových stránkách, na kterých je Hotjar nasazen (tzv. heatmapy). Vysvětluje například, jak daleko uživatelé rolovali a na která tlačítka a jak často klikali. Kromě toho je možné při použití tohoto nástroje získat zpětnou vazbu přímo od uživatelů našich webových stránek.
Tímto způsobem získáváme cenné informace, díky nimž můžeme naše webové stránky ještě více zrychlit a učinit je pro zákazníky přívětivějšími. Výše uvedená analýza je prováděna na základě našich oprávněných zájmů pro optimalizační a marketingové účely a pro zájmový design našich webových stránek podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Při používání tohoto nástroje věnujeme zvláštní pozornost ochraně vašich osobních údajů. Proto můžeme pouze zpětně sledovat, na která tlačítka klikáte a jak daleko rolovat. Oblasti stránek, které mohou obsahovat osobní údaje o vás nebo o třetích stranách, jsou automaticky skryty nástrojem Hotjar a nelze je kdykoli zpětně dohledat.

Pomocí záhlaví "Do Not Track Headers" dává Hotjar každému uživateli možnost zabránit používání nástroje Hotjar, aby se nezaznamenávaly žádné údaje o návštěvě příslušné webové stránky. Jedná se o nastavení, které podporují všechny běžné prohlížeče v aktualizovaných verzích. Za tímto účelem prohlížeč odešle společnosti Hotjar požadavek, ve kterém požaduje deaktivaci sledování příslušného uživatele. Pokud naše webové stránky navštěvujete pomocí různých prohlížečů/počítačů, musíte použít "Do Not Track Header" pro každý prohlížeč/počítač zvlášť.
Podrobnější pokyny a informace o vašem prohlížeči naleznete na adrese: https://www.hotjar.com/opt-out.

Další informace o společnosti Hotjar Ltd. a nástroji Hotjar naleznete na adrese: https://www.hotjar.com.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Hotjar Ltd. naleznete na adrese: https://www.hotjar.com/privacy.

V zákonem požadovaném rozsahu jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li uplatnit své právo na odvolání souhlasu, postupujte podle výše uvedeného postupu.

13) Retargeting/Remarketing/referenční reklama

Remarketing Google Ads
Naše webové stránky využívají funkce Google Ads Remarketing, které nám umožňují inzerovat naše webové stránky ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Za tímto účelem umisťuje společnost Google do prohlížeče vašeho koncového zařízení soubor cookie, který automaticky používá pseudonymní ID souboru cookie na základě navštívených stránek, aby umožnil reklamu založenou na zájmech. Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu na optimálním marketingu našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Jakékoli další zpracování se uskuteční pouze v případě, že jste se společností Google souhlasili s tím, že historie prohlížení internetu a aplikací Google bude propojena s vaším účtem Google a informace z vašeho účtu Google budou použity pro personalizované reklamy, které si na webu prohlížíte. Pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke službě Google, bude společnost Google používat vaše údaje ve spojení s údaji služby Google Analytics k vytváření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem společnost Google dočasně propojí vaše osobní údaje s údaji služby Google Analytics a vytvoří cílové skupiny. Při používání Google Ads mohou být osobní údaje předávány také na servery společnosti Google LLC. v USA.
Nastavení souborů cookie pro reklamní preference můžete trvale zakázat. Můžete si stáhnout a nainstalovat zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Případně se můžete obrátit na Digital Advertising Alliance na adrese www.aboutads.info, kde se dozvíte, jak nastavit soubory cookie, a provést příslušná nastavení. Nakonec můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout, zda je chcete přijmout, nebo zda chcete přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně vyloučit. Pokud soubory cookie nepřijmete, může být funkčnost našich webových stránek omezena.
V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Google LLC. se sídlem ve Spojených státech amerických, je společnost Google LLC. certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list.
Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google týkající se reklamy jsou k dispozici na adrese:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
V zákonem požadovaném rozsahu jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li uplatnit své právo na odvolání souhlasu, postupujte podle výše uvedeného postupu.

14) Používání systému živého chatu

Zendesk
Pseudonymizované údaje jsou na těchto webových stránkách shromažďovány a ukládány pomocí technologií společnosti Zendesk Inc, 1019 Market St, San Francisco, USA (www.zendesk.com) za účelem analýzy webu a provozování systému živého chatu pro reakce na požadavky živé podpory. Z těchto pseudonymizovaných údajů mohou být vytvořeny uživatelské profily pod pseudonymem. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka. Soubory cookie umožňují mimo jiné rozpoznání internetového prohlížeče. Pokud se takto shromážděné informace týkají osobních údajů, jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, a to na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním zákaznickém servisu a statistické analýze chování uživatelů pro účely optimalizace.
Údaje shromážděné pomocí technologií Zendesk nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek a nebudou kombinovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez samostatně uděleného souhlasu dotyčné osoby. Chcete-li zabránit ukládání souborů cookie společnosti Zendesk, můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby se soubory cookie v budoucnu již nemohly ukládat do vašeho počítače, nebo aby se již uložené soubory cookie vymazaly. Zakázání všech souborů cookie však může mít za následek funkční omezení při používání webových stránek. Shromažďování a ukládání údajů za účelem vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu můžete kdykoli s účinností do budoucna deaktivovat tak, že nám zašlete svůj nesouhlas e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v tiráži.
Společnost Zendesk Inc. se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

15) Nástroje a různé

Mapy Google

Naše webové stránky používají Mapy Google (AP'I) společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Google Maps je webová služba pro zobrazování interaktivních map (zemí) za účelem vizuálního zobrazení geografických informací. Použití této služby vám ukáže naši polohu a usnadní vám naše nalezení.

Při přístupu na podstránky, které obsahují mapu Google Maps, jsou informace o vašem používání našich webových stránek (například vaše IP adresa) přenášeny a ukládány společností Google na serverech. Při používání Map Google mohou být osobní údaje přenášeny také na servery společnosti Google LLC. v USA. A to bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, pod kterým jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přímo spojeny s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje spojeny s vaším profilem ve službě Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako profily používání a vyhodnocuje je. Takové vyhodnocování probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google při vkládání personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu svých webových stránek orientovaného na poptávku. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů. Pokud tak chcete učinit, musíte se obrátit na společnost Google, abyste toto právo uplatnili.

V případě, že jsou osobní údaje předávány společnosti Google LLC. se sídlem ve Spojených státech amerických, je společnost Google LLC. certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list.

Pokud nesouhlasíte s budoucím předáváním svých údajů společnosti Google v souvislosti s používáním Map Google, můžete webovou službu Mapy Google zcela deaktivovat vypnutím aplikace JavaScript ve svém prohlížeči. V takovém případě nebude možné Mapy Google ani zobrazení map na těchto webových stránkách používat.

Podmínky použití Google najdete na adrese: https://policies.google.com/terms?hl=en. Další podmínky používání naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/en-US_US/help/terms_maps.html.

Podrobné informace o ochraně údajů v souvislosti s používáním Map Google najdete na webových stránkách společnosti Google ("Zásady ochrany osobních údajů Google") na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

V zákonem požadovaném rozsahu jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li odvolání provést, postupujte podle výše popsaného postupu pro podání námitky.

16) Práva subjektu údajů

16.1Platný zákon o ochraně osobních údajů vám přiznává následující komplexní práva subjektů údajů (právo na informace a zásah) vůči správci údajů v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů:

- Právo na přístup subjektu údajů podle čl. 15 GDPR: Máte právo získat následující informace: Osobní údaje, které zpracováváme; účely zpracování; kategorie zpracovávaných osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny; předpokládaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo, pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitku proti takovému zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; v případě, že osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji; existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů; vhodné záruky podle článku 46 při předávání osobních údajů do třetí země.

- Právo na opravu podle čl. 16 GDPR: Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají, a/nebo právo na doplnění neúplných osobních údajů, které jsou u nás uloženy.

- Právo na výmaz ("právo být zapomenut") podle čl. 17 GDPR: Máte právo požadovat od správce výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud jsou splněny podmínky čl. 17 odst. 2 GDPR splněny. Toto právo se však neuplatní pro výkon svobody projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

- Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR: Máte právo požadovat od správce omezení zpracování vašich osobních údajů z následujících důvodů: Dokud bude ověřena přesnost vámi zpochybněných osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s výmazem svých osobních údajů z důvodu nezákonného zpracování a požadujete místo toho omezení jejich použití. Pokud osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, jakmile tyto údaje již nebudeme pro účely zpracování potřebovat. Pokud jste vznesli námitku proti zpracování z důvodů týkajících se vaší osobní situace, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi důvody.

- Právo na informace podle čl. 19 GDPR: Pokud jste u správce uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen každému příjemci, kterému byly osobní údaje zpřístupněny, sdělit případnou opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být o těchto příjemcích informováni.

- Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR: Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat, aby tyto údaje byly předány jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

- Právo odvolat udělený souhlas podle čl. 7 ODST. 3 GDPR: Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s účinností do budoucna. V případě odvolání souhlasu dotčené údaje okamžitě vymažeme, pokud se další zpracování nemůže opírat o právní základ pro zpracování bez souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

- Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR: Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR.

16.2PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

POKUD V RÁMCI ZOHLEDNĚNÍ ZÁJMŮ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO PŘEVAŽUJÍCÍHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA Z DŮVODŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE.
POKUD UPLATNÍTE SVÉ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT. VYHRAZUJEME SI VŠAK PRÁVO NA DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ, POKUD PROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ DŮVODY HODNÉ OCHRANY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU VYUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU. NÁMITKU MŮŽETE UPLATNIT VÝŠE UVEDENÝM ZPŮSOBEM.

POKUD UPLATNÍTE SVÉ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY.

17) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů vychází z příslušného právního základu, účelu zpracování a - je-li to relevantní - z příslušné zákonné doby uchovávání (např. obchodní a daňové doby uchovávání).

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě výslovného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů svůj souhlas neodvolá.

Pokud existují zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které jsou zpracovávány v rámci zákonných nebo obdobných povinností na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, budou tyto údaje po uplynutí lhůt pro jejich uložení běžně vymazány, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy a/nebo pokud již nemáme oprávněný zájem na dalším ukládání.

Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů nevyužije svého práva vznést námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, ledaže můžeme uvést závažné důvody pro zpracování hodné ochrany, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů nevyužije svého práva vznést námitku podle čl. 21 ODST. 2 GDPR.

Pokud není v informacích obsažených v tomto prohlášení o konkrétních situacích zpracování uvedeno jinak, budou uložené osobní údaje vymazány, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.