Zásady vrácení peněz

Pokyny pro zrušení rezervace a storno formulář

Spotřebitelé, tj. každá fyzická osoba jednající za účelem, který zcela nebo převážně nespadá do její obchodní, podnikatelské, řemeslné nebo profesní činnosti, jsou oprávněni odstoupit od jakékoli smlouvy za následujících podmínek:

A. Pokyny pro zrušení smlouvy

Právo na zrušení

Máte právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, získá zboží do fyzického držení. Pokud je na stránce produktu uvedena delší lhůta pro odstoupení od smlouvy, má přednost inzerovaná lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (Eminent Europe GmbH) o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, kontaktním formulářem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Pokud si přejete zboží vrátit, doporučujeme vám, abyste kontaktovat náš zákaznický servis prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce zákaznického servisu, kde uvedete číslo své objednávky, položku (položky), kterou chcete vrátit, a číslo své objednávky. Případně nás můžete informovat poštou nebo e-mailem s použitím následujících kontaktních údajů: Eminent Europe GmbH, Kölner Str. 5, 51429 Bergisch Gladbach, Německo, e-mail: support@eminent.com.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení od smlouvy

Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v případě, že si zvolíte jiný typ doručení než námi nabízený nejlevnější typ standardního doručení), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Z náhrady můžeme odečíst ztrátu hodnoty dodaného zboží, pokud k ní došlo v důsledku zbytečné manipulace z vaší strany. Náhradu provedeme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak. V každém případě vám v důsledku náhrady nevzniknou žádné poplatky. Náhradu můžeme zadržet, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nám nepředložíte důkaz o odeslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám zašlete zpět nebo předáte bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku jiného nakládání se zbožím, než které je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží

Obecné informace

1) Zabraňte prosím poškození a znečištění zboží. Zboží prosím vraťte pokud možno v původním obalu s veškerým příslušenstvím a všemi součástmi obalu. V případě potřeby prosím použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte k dispozici původní obal, použijte prosím vhodný obal poskytující dostatečnou ochranu před možným poškozením při přepravě.
2) Zboží prosím nevracejte přepravní službou.
3) Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené obecné informace v bodech 1 a 2 nejsou podmínkou pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. 
4) Abyste předešli případnému odpočtu z důvodu ztráty hodnoty, ujistěte se, že vrácené zboží splňuje následující podmínky:

  • položka (položky) je nepoužitá a v prodejném stavu,
  • položka (položky)kombinace zámků nebyly změněny (pokud je to relevantní),
  • položka (položky)mají kompletní Sada příslušenství (pokud jsou dodávány s nějakým příslušenstvím),
  • u lesklých kufrů nebyla odstraněna ochranná fólie,
  • předmět(y)štítky nebyly odříznuty.

B. Storno formulář

Pokud si přejete tuto smlouvu zrušit, můžete vyplnit níže uvedený formulář a zaslat jej na níže uvedené kontaktní údaje. Pro rychlejší vyřízení vaší žádosti o vrácení doporučujemena adresukontaktovat náš zákaznický servistým prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce služeb zákazníkům, kde uvedete číslo objednávky, položku (položky), kterou chcete vrátit, a číslo objednávky.

Eminent Europe GmbH
Kölner Str. 5
51429 Bergisch Gladbach
Deutschland
E-mail: support@eminent.com

Já/my (*) tímto oznamuji/oznamujeme, že já/my (*) ruším/rušíme (*) kupní smlouvu na následující zboží (*) / na poskytnutí následující služby (*),

_______________________________________________________

_______________________________________________________

objednáno dne (*) ____________ / obdrženo dne (*) __________________

________________________________________________________
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

________________________________________________________
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

________________________________________________________
Důvod vrácení

________________________________________________________
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě, že je tento formulář oznámen v papírové podobě)

_________________________
Datum

(*) Nehodící se škrtněte