Právní upozornění

INFORMACE PODLE § 5 TM

Eminent Europe GmbH
Kölner Str. 5,
51429 Bergisch Gladbach

Obchodní rejstřík: 78853
Rejstříkový soud: Okresní soud Düsseldorf

Zastoupen jednatelem společnosti:
Roger Cheng

Kontakt:

Chcete-li kontaktovat náš tým zákaznického servisu, použijte prosím kontaktní formulář v dolní části našeho webu. zákaznického servisu. Upozorňujeme, že při použití notebooku nebo stolního počítače se kontaktní formulář může zobrazit v pravém dolním rohu obrazovky po kliknutí na tlačítko "Kontaktujte nás".

V případě požadavků na záruku, dostupnost náhradních dílů nebo opravy laskavě vyplňte náš kontaktní formulář pro opravy.

Chcete-li nás kontaktovat ohledně nedávno zadané objednávky, dotazů na přepravu, naší studentské slevy nebo vrácení zboží, laskavě nás kontaktujtepoužijte kontaktní formulář v dolní části našehozákaznického servisu.

Přestože se snažíme co nejrychleji odpovědět na vaši zprávu, odpovědi na mnoho často kladených otázek najdete na následujících stránkách:

Náš zákaznický servis můžete také kontaktovat e-mailem na adrese support@eminent.com. Upozorňujeme však, že dotazy zaslané e-mailem často vedou k delší době vyřízení, protože váš dotaz nemůže být přiřazen správnému oddělení a může být nutné zaslat následné e-maily.


Daň z přidané hodnoty

Identifikační číslo pro daň z obratu podle § 27a zákona o dani z obratu:
DE815652155

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naši e-mailovou adresu naleznete výše v tiráži.

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb neseme podle § 7 odst. 1 TMG odpovědnost za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných právních předpisů. Podle §§ 8 až 10 TMG však jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo ukládané externí informace ani vyšetřovat okolnosti, které nasvědčují nezákonné činnosti.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných právních předpisů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním porušení dozvíme. Na základě oznámení o příslušných porušeních tento obsah neprodleně odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tento externí obsah převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování rozpoznán.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o porušení zákona důvodná. Po upozornění na porušení právních předpisů takové odkazy neprodleně odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. K rozmnožování, zpracování, šíření a jakémukoli využití nad rámec autorských práv je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je určeno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah na této straně nebyl vytvořen provozovatelem, berou se v úvahu autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud byste si přesto byli vědomi porušení autorských práv, prosíme o upozornění. Po upozornění na porušení autorských práv takový obsah neprodleně odstraníme.