Privacybeleid

Gegevensbeschermingsverklaring

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

1.1 We zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Op de volgende pagina's informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is Eminent Europe GmbH, Kölner Str. 5, 51429 Bergisch Gladbach, Deutschland, Tel.: +49 (0) 2204 9579001, E-mail: support@eminent.com. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de controller) te beschermen. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks https:// en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

Als u onze website alleen ter informatie gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

  • Onze bezochte website
  • Datum en tijd op het moment van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
  • Browser gebruikt
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 (1) punt f AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

3) Hosting

Hosting door Shopify
We gebruiken het winkelsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland ("Shopify") voor het hosten en weergeven van de online shop op op basis van verwerking in onze opdracht. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. In het kader van de bovengenoemde Shopify-services kunnen gegevens ook worden overgedragen aan Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. of Shopify ( USA) Inc. voor verdere verwerking namens ons. In het geval dat gegevens worden overgedragen aan Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.
Bezoek de volgende website voor meer informatie over het privacybeleid van Shopify: https://www.shopify.com/legal /privacy
Verdere verwerking op andere servers dan de bovengenoemde servers van Shopify vindt alleen plaats in het kader van de volgende informatie.

4) Content Delivery Network

- Cloudflare
Op onze website gebruiken we een content delivery netwerk ("CDN") van de technologiedienstverlener Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, VS ("Cloudflare"). Een Content Delivery Network is een online service die wordt gebruikt om grote mediabestanden (zoals afbeeldingen, pagina-inhoud of scripts) te leveren via een netwerk van regionaal gedistribueerde servers die via internet zijn verbonden. Het gebruik van Cloudflare's content delivery netwerk helpt ons om de laadsnelheden van onze website te optimaliseren.
De verwerking vindt plaats in overeenstemming met art. 6 (1) punt f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een veilige en efficiënte levering, evenals verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.
Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Cloudfare naar https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ a>

5) Koekjes

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw terminal staan ​​en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als cookies zijn ingesteld, verzamelen en verwerken ze specifieke gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden volgens individuele vereisten. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de duur van de betreffende cookie-opslag controleren in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons zijn ingesteld, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 6 (1) punt b AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, hetzij in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f AVG om onze gerechtvaardigde belangen bij de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek te waarborgen.
Wij werken samen met advertentiepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). In de volgende paragrafen wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en dat u individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectievelijke browsers onder de volgende links:

- Internet Explorer: https: //support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- Firefox: https://www.mozilla.org/en- VS/privacy/websites/#cookies

- Chrome: https://support .google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

- Safari: https ://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/en/ nieuwste/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

6) Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens bij een contactformulier worden verzameld, kunt u zien aan het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het leggen van contact en voor de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor het verwerken van gegevens is ons legitieme belang bij het reageren op uw verzoek in overeenstemming met art. 6 (1) punt f AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 (1) punt b AVG. Uw gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw aanvraag; dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd, voor zover er geen wettelijke bewaarplichten bestaan ​​die anders luiden.

7) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking

Volgens art. 6 (1) punt b AVG worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Het is op elk moment mogelijk om uw klantaccount te verwijderen. Dit kan door een bericht te sturen naar bovenstaand adres van de verantwoordelijke. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de contractverwerking. Na volledige verwerking van het contract of verwijdering van uw klantaccount, worden uw gegevens geblokkeerd met inachtneming van fiscale en commerciële bewaartermijnen en verwijderd na het verstrijken van deze termijnen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestane verdere gebruik van gegevens is gereserveerd door onze site, waarover we u hieronder zullen informeren.

8) Commentaarfunctie

In het kader van de commentaarfunctie op deze website wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip van schrijven van het commentaar en de naam van de door u gekozen commentator opgeslagen en gepubliceerd op de website. Verder wordt uw IP-adres gelogd en opgeslagen. Dit IP-adres wordt om veiligheidsredenen opgeslagen, voor het geval de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door een opmerking in te dienen. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij bezwaar zou maken tegen uw gepubliceerde inhoud als onwettig. De wettelijke basis voor de opslag van uw gegevens is art. 6 (1) punt b en f AVG. We behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen als deze door derden als onwettig worden beschouwd.

9) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

9.1 Als u zich abonneert op onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het vermelden van eventuele aanvullende gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om ons in staat te stellen u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat wij u geen e-mailnieuwsbrief sturen, tenzij u uitdrukkelijk aan ons heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het verzenden van een dergelijke nieuwsbrief. We sturen u vervolgens een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u toekomstige nieuwsbrieven wilt ontvangen door op een geschikte link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en tijd van aanmelding, zodat wij eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip kunnen opsporen. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden door middel van de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Na uw opzegging wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbrief-distributielijst, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die daarbuiten vallen, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover informeren wij u in deze verklaring.

9.2 Als u ons uw e-mailadres heeft verstrekt bij de aankoop van producten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen te sturen voor producten die vergelijkbaar zijn met de reeds gekochte producten per e-mail. Op grond van artikel 7 (3) Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie hoeven we geen afzonderlijke toestemming van u te verkrijgen. In dit opzicht vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met art. 6 (1) punt f AVG. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mail. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het toekomstige gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel door de aan het begin van dit document genoemde verwerkingsverantwoordelijke hiervan op de hoogte te stellen. Hierbij betaalt u enkel de transmissiekosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.

9.3 Nieuwsbrief via Klaviyo

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener "Klaviyo", 225 Franklin St, Boston, MA 02110, VS (http://www.klaviyo.com/), aan wie we de gegevens doorgeven die je hebt opgegeven toen je je aanmeldde voor de nieuwsbrief. Deze verzending gebeurt in overeenstemming met art. 6 Par. 1 verlicht. f AVG en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een promotioneel, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden overgebracht naar een Klaviyo-server in de VS en daar worden opgeslagen.

Klaviyo gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te versturen. Klaviyo gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om hen zelf te schrijven of door te geven aan derden.
Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst met Klaviyo ("Gegevensverwerkingsovereenkomst") waarin Klaviyo zich ertoe verbindt de gegevens van onze gebruikers te beschermen, deze namens ons te verwerken in overeenstemming met haar gegevensbeschermingsvoorschriften en in het bijzonder om deze niet aan derden door te geven.

U kunt de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klaviyo hier bekijken: https://www.klaviyo.com/privacy

10) Verwerking van gegevens ten behoeve van orderafhandeling

10.1 Voor zover nodig voor de verwerking van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonlijke gegevens doorgegeven aan het opdrachtgevende transportbedrijf en de opdrachtgevende kredietinstelling in overeenstemming met met art. 6 (1) verlicht. b AVG.

Als we u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstig contract, verwerken we de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) die u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven om u persoonlijk te informeren door middel van geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) over komende updates binnen de wettelijk bepaalde termijn in het kader van onze wettelijke informatieplicht op grond van art. 6 (1) verlicht. c AVG. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover nodig voor de betreffende informatie.

Voor het verwerken van uw bestelling werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten contracten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

10.2 Gebruik van speciale serviceproviders voor orderverwerking en -afhandeling

- Billbee
Bestellingen worden verwerkt door de dienstverlener "Billbee" (Billbee GmbH, Paulinenstrae 54, 32756 Detmold). Naam, adres en, indien van toepassing, andere persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan Billbee doorgegeven voor het verwerken van de online bestelling in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven als dit ook echt nodig is voor het afhandelen van de bestelling. Details van het privacybeleid van Billbee zijn te vinden op de website van Billbee op: https://www.billbee.io/datenschutz/< /a>
- Shipcloud
Verzending gebeurt via het verzendportaal "shipcloud" (shipcloud GmbH, Lüdmoor 35a, 22175 Hamburg). In overeenstemming met art. 6 lid 1 punt b AVG geven wij uw gegevens (naam, adres en eventueel verdere informatie) uitsluitend ten behoeve van de verwerking van uw online bestelling door aan shipcloud. Overdracht van gegevens vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor het voltooien van de bestelling.
Details van het privacybeleid van shipcloud kunnen worden bekeken op:
https://www.shipcloud.io/en/privacy a>

10.3 Persoonlijke gegevens doorgeven aan verzendserviceproviders

- DHL
Als de levering van goederen plaatsvindt door de transportdienstverlener DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), geven wij uw e-mailadres door aan DHL in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG, voorafgaand aan de levering van de goederen, voor het coördineren van een leveringsdatum of voor een bericht over de verzendstatus, alleen als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders worden alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres aan DHL doorgegeven voor de levering in overeenstemming met art. 6 (1) punt b AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande overeenstemming over de leveringsdatum met DHL of verzending van statusinformatie voor verzending van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan voor toekomstige leveringen op elk moment worden ingetrokken, hetzij bij de verwerkingsverantwoordelijke, hetzij bij de transportdienstverlener DHL.
- DPD
Als de levering van goederen plaatsvindt door de transportdienstverlener DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), geven wij uw e-mailadres door aan DPD in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG, voorafgaand aan de levering van de goederen, voor het afstemmen van een leveringsdatum of voor een bericht over de verzendstatus, als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders wordt alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres aan DPD doorgegeven voor de levering in overeenstemming met art. 6 (1) punt b AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is het niet mogelijk om vooraf overeenstemming te bereiken over de leveringsdatum met DPD of het verzenden van statusinformatie voor verzending van de zending.
De toestemming kan voor toekomstige leveringen te allen tijde worden ingetrokken, hetzij bij de verwerkingsverantwoordelijke, hetzij bij de transportdienstverlener DPD.
- UPS
Als de levering van goederen plaatsvindt door de transportdienst UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), geven wij uw e-mailadres door aan UPS in overeenstemming met Kunst. 6 (1) punt a AVG, voorafgaand aan de levering van de goederen, voor het afstemmen van een leveringsdatum of voor een bericht over de verzendstatus, als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders worden alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres aan UPS doorgegeven met het oog op de levering in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande overeenstemming over de leveringsdatum met UPS of verzending van statusinformatie voor verzending van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan voor toekomstige leveringen op elk moment worden ingetrokken, hetzij bij de controller, hetzij bij de transportdienstverlener UPS.

10.4 Gebruik van betalingsdienstaanbieders

- Amazon Pay
Als u kiest voor de "Amazon Pay" betaalmethode, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna "Amazon Payments" genoemd), aan wie we de door u verstrekte informatie doorgeven tijdens het bestelproces samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met art. 6 (1) punt b AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover nodig. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Amazon Payments naar https://pay.amazon.com/uk /help/201751600
- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd). De overdracht vindt plaats in overeenstemming met art. 6 (1) punt b AVG en alleen voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor kredietcontroles uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of, indien aangeboden, "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus op basis van PayPal's legitieme belang bij het bepalen van uw solvabiliteit conform art. 6 (1) punt f AVG. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietbeoordeling in relatie tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de respectieve betalingsmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op erkende wetenschappelijke, wiskundig-statistische methoden. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de gebruikte kredietbureaus, raadpleegt u de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal op: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.
- Shopify-betalingen
Wij gebruiken de betalingsdienstaanbieder "Shopify Payments", 3rd Floor, Europe House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u een betaalmethode kiest die wordt aangeboden door de betalingsdienstaanbieder Shopify Payments, wordt de betaling verwerkt door de technische dienst provider Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie we de informatie die u hebt verstrekt in verband met uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, sorteercode, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor betalingsverwerking met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover nodig. U kunt het privacybeleid van Shopify Payments bekijken op: https://www.shopify.com/legal/privacy een>.
U kunt meer informatie over het privacybeleid van Stripe Payments Europe Ltd. bekijken op:
https://stripe.com/ nl-de/privacy.
- SOFORT
Als u de "SOFORT" betaalmethode, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT" genoemd), aan wie we uw tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met art. 6 (1) punt b AVG. SOFORT maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover nodig. Het privacybeleid van SOFORT kan worden bekeken op: https://www.klarna.com/uk/privacy- beleid/.

11) Gebruik van video's

Gebruik van YouTube-video's

Deze website gebruikt de YouTube-inbeddingsfunctie voor het weergeven en afspelen van video's die worden aangeboden door de provider YouTube, die toebehoort aan Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Ierland ("Google").

/p>

Hiervoor wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt om ervoor te zorgen dat, volgens de informatie van de provider, gebruikersinformatie pas wordt opgeslagen nadat de afspeelfunctie van de video is gestart. Wanneer het afspelen van embedded YouTube-video's wordt gestart, stelt de provider "YouTube" in. cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens aanwijzingen van YouTube is het gebruik van die cookies onder meer bedoeld om videostatistieken vast te leggen, het gebruiksgemak te verbeteren en ongepaste handelingen te voorkomen. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats volgens art. 6 (1) punt f AVG, op basis van de legitieme belangen van Google bij het plaatsen van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van zijn website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij het gebruik van YouTube kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. in de VS.

Ongeacht of de ingesloten video wordt afgespeeld, een verbinding met het Google-netwerk "dubbelklik" wordt vastgesteld bij het bezoeken van deze website. Dit kan leiden tot verdere gegevensverwerking buiten onze controle.

Meer informatie over het privacybeleid van YouTube vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de provider op: www.google.com/policies/privacy/.

Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Volg de hierboven beschreven procedure om uw herroepingsrecht uit te oefenen.

12) Online-marketing

12.1 Conversies bijhouden van Google Ads

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en het bijhouden van conversies in het kader van Google Ads, beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken het programma van Google Ads om met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites onze aantrekkelijke aanbiedingen onder de aandacht te brengen. We kunnen aan de hand van de gegevens van de advertentiecampagnes bepalen hoe succesvol de afzonderlijke advertentiemaatregelen zijn. We zijn geïnteresseerd om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn. We willen onze website interessanter voor je maken en tot een eerlijke berekening van advertentiekosten komen.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt in de browser van een gebruiker geplaatst als hij op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker een bepaalde pagina van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de website van Google Ads-klanten. De informatie die door de conversiecookies wordt verzameld, wordt gebruikt om geaggregeerde conversiestatistieken te verstrekken aan Google Ads-klanten die zich hebben aangemeld voor het bijhouden van conversies. Klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een tagpagina voor het bijhouden van conversies. Ze krijgen echter geen informatie waarmee ze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren.

Details over de geïnitieerde verwerkingen en over de manier waarop Google omgaat met gegevens die van websites zijn verzameld, vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl

Als u niet wilt deelnemen aan het trackingprogramma, kunt u het gebruik van dit programma weigeren door de Google Conversion Tracking-cookie via uw internetbrowser via de gebruikersinstellingen te deactiveren. In dit geval wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Ads op basis van ons legitieme belang bij gerichte advertenties in overeenstemming met art. 6 (1) punt f AVG. Bij het gebruik van Google Ads kunnen ook persoonlijke gegevens worden verzonden naar de servers van Google LLC. in de VS.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent deactiveren door ze te blokkeren via een respectievelijke instelling van uw browsersoftware of door de browserplug-in te downloaden en te installeren, beschikbaar onder de volgende link:
https://support.google.com/ads/answer/7395996

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate kunnen worden gebruikt als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Volg de hierboven beschreven procedure om uw herroepingsrecht uit te oefenen.

12.2 Gebruik van partnerprogramma's

- AWIN Performance Advertising Network
Wij nemen deel aan het Performance Advertising Network van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna "AWIN" genoemd). In het kader van zijn trackingdiensten slaat AWIN cookies op om transacties (bijv. leads en verkopen) te documenteren op eindapparaten van gebruikers die websites of andere online aanbiedingen van haar klanten bezoeken of gebruiken (bijv. zich registreren voor een nieuwsbrief of een bestelling plaatsen in een online winkel). Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering binnen zijn netwerk correct toe te wijzen.
Een cookie bevat alleen informatie over het tijdstip waarop een bepaald advertentiemedium door een eindapparaat is aangeklikt. De AWIN-trackingcookies bevatten een individuele reeks cijfers die niet aan de individuele gebruiker kunnen worden toegewezen en die het partnerprogramma van een adverteerder, de uitgever en het tijdstip van de actie van de gebruiker (klik of bekijk) documenteert. AWIN verzamelt ook informatie over het mobiele apparaat waarmee een transactie wordt uitgevoerd, b.v. het besturingssysteem en de oproepende browser. Als de informatie ook persoonlijke gegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op basis van ons legitieme financiële belang bij de verwerking van commissiebetalingen bij AWIN in overeenstemming met art. 6 (1) punt f AVG.
Als u niet wilt dat cookies in uw browser worden opgeslagen, kunt u dit doen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. U kunt de opslag van cookies in uw respectievelijke browser onder tools/internetopties deactiveren, deze beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat deze u op de hoogte stelt zodra er een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval een beperkte weergave van online aanbiedingen en beperkte gebruikersbegeleiding moet verwachten. U kunt cookies ook op elk moment verwijderen. In dit geval wordt de informatie die erin is opgeslagen van uw mobiele apparaat verwijderd.
Raadpleeg het privacybeleid van het bedrijf voor meer informatie over het gebruik van gegevens door AWIN: https:// www.awin.com/gb/legal/privacy-policy.
Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Volg de hierboven beschreven procedure om uw herroepingsrecht uit te oefenen.

13) Webanalysediensten

Google (Universal) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van het afgekorte IP-adres) wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen, en kan ook worden overgebracht naar de servers van Google LLC. in de VS.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die de anonimisering van het IP-adres door verkorting waarborgt en de mogelijkheid van directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Door de extensie wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google LLC. in de VS en daar ingekort. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om ons verdere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens.
Via een speciale functie genaamd "Demografie" maakt Google Analytics het ook mogelijk om statistieken samen te stellen met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van sitebezoekers op basis van een evaluatie van interessegerelateerde advertenties en met het gebruik van informatie van derden. Dit maakt de definitie en differentiatie van gebruikersgroepen van de website mogelijk met het oog op voor de doelgroep geoptimaliseerde marketingmaatregelen. Echter, datasets verzameld via "Demographics" kan niet worden toegewezen aan een specifieke persoon.
Details over de geïnitieerde verwerkingen en over de manier waarop Google omgaat met gegevens die van websites zijn verzameld, vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van Google Analytics-cookies voor het lezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 Par. 1 letter a AVG. Zonder deze toestemming zal het gebruik van Google Analytics tijdens uw bezoek aan onze website niet plaatsvinden.
U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw recht op intrekking van uw toestemming uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren in de "Cookie-Consent-Tool" op de website vermeld. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet door te geven aan derden.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS vertrouwt Google op zogenaamde standaardbepalingen voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te waarborgen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies. google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

14) Retargeting/Remarketing/Referral Advertising

Google Ads-remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waarmee wij onze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden kunnen adverteren. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Hiervoor plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die op basis van de door u bezochte pagina's automatisch een pseudoniem cookie-ID gebruikt om op interesses gebaseerde reclame mogelijk te maken. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij de optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 (1) punt f AVG.
Eventuele aanvullende verwerking vindt alleen plaats als u met Google bent overeengekomen dat uw Google-internet- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account wordt gekoppeld en informatie uit uw Google-account wordt gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties die u op internet bekijkt. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens in combinatie met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing op te stellen en te definiëren. Hiervoor koppelt Google tijdelijk uw persoonsgegevens aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te creëren. Bij het gebruik van Google Ads kunnen ook persoonlijke gegevens worden verzonden naar de servers van Google LLC. in de VS.
Details over de geïnitieerde verwerkingen en over de manier waarop Google omgaat met gegevens die van websites zijn verzameld, vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl
U kunt de instelling van cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen. U kunt de browser plug-in downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www. google.com/settings/ads/onweb/
U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance op www.aboutads.info om te weten te komen hoe u cookies instelt en de relevante instellingen te maken. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert, of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
Meer informatie en het privacybeleid van Google met betrekking tot adverteren kan worden bekeken op:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Volg de hierboven beschreven procedure om uw herroepingsrecht uit te oefenen.

15) Gebruik van een Live Chat-systeem

Zendesk
Op deze website worden gepseudonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen met behulp van technologieën van Zendesk Inc, 1019 Market St, San Francisco, VS (www.zendesk.com) met het oog op webanalyse en om het livechatsysteem te bedienen voor het reageren op live ondersteuningsverzoeken. Uit deze gepseudonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de internetbrowser van de bezoeker worden opgeslagen. De cookies maken onder meer de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Als de op deze manier verzamelde informatie betrekking heeft op persoonsgegevens, wordt deze verwerkt in overeenstemming met art. 6 (1) punt f AVG, op basis van ons legitieme belang bij een effectieve klantenservice en statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.
De gegevens die met Zendesk-technologieën worden verzameld, worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en zullen niet worden gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokkene. Om het opslaan van Zendesk-cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat cookies in de toekomst niet meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter leiden tot functionele beperkingen bij het gebruik van de website. U kunt het verzamelen en opslaan van gegevens voor het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel te allen tijde voor de toekomst deactiveren door ons uw bezwaar per e-mail te sturen naar het e-mailadres dat in de opdruk staat vermeld.

16) Hulpmiddelen en diversen

16.1 - Google Maps
Onze website maakt gebruik van Google Maps (AP’I) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Als u deze service gebruikt, ziet u onze locatie en kunt u ons gemakkelijker vinden.
Wanneer u de subpagina's bezoekt die de Google Maps-kaart bevatten, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) verzonden naar en opgeslagen door Google op servers. Bij het gebruik van Google Maps kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. in Amerika. Dit is ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Een dergelijke evaluatie vindt plaats volgens art. 6 (1) punt f AVG, op basis van de legitieme belangen van Google bij het plaatsen van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van zijn website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Als u dit wilt doen, moet u contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.
Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, kunt u de Google Maps-webservice volledig deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. In dit geval kunnen Google Maps en de kaartweergave op deze website niet worden gebruikt.
De gebruiksvoorwaarden van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/terms?hl =nl. De aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op: https://www.google .com/intl/en-US_US/help/terms_maps.html.
Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google ("Google Privacybeleid") op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.
Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven procedure voor het indienen van een bezwaar.

16.2 - Google Web Fonts
Deze site gebruikt weblettertypen van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") om lettertypen uniform weer te geven. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in zijn browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Hiervoor moet de browser die u gebruikt een verbinding hebben met de servers van Google. Bij het gebruik van Google Maps kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. in Amerika. Op deze manier wordt Google geïnformeerd dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt voor een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en het gebruik ervan is in ons legitieme belang in de zin van art. 6 (1) punt f AVG. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq a> en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

17) Rechten van de betrokkene

17.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende uitgebreide rechten van betrokkenen (rechten op informatie en interventie) jegens de gegevensbeheerder met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens:

- Recht op toegang van de betrokkene volgens art. 15 AVG: U heeft het recht om de volgende informatie te ontvangen: De door ons verwerkte persoonsgegevens; de doeleinden van de verwerking; de categorieën van verwerkte persoonsgegevens; de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt; de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen; het bestaan ​​van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron; het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en in ieder geval in die gevallen zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene; de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land.

- Recht op rectificatie volgens art. 16 AVG: u hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens over u te verkrijgen en/of het recht om onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, te laten aanvullen.

- Recht op wissing (“recht om te worden vergeten”) op grond van art. 17 AVG: U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke het wissen van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen als de voorwaarden van art. 17 (2) AVG is voldaan. Dit recht geldt echter niet voor het uitoefenen van de vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

- Recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG: U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen om de volgende redenen: Zolang de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door u worden betwist, wordt geverifieerd. Als u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens vanwege onrechtmatige verwerking en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan. Als u de persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, zodra we deze gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking. Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op gronden die verband houden met uw persoonlijke situatie, in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden voorrang hebben op uw gronden.

- Recht op informatie conform art. 19 AVG: Indien u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegen de verwerkingsverantwoordelijke heeft doen gelden, is hij verplicht om aan elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit blijkt onmogelijk of kost onevenredig veel moeite. U hebt het recht om over die ontvangers geïnformeerd te worden.

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 AVG: U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te eisen dat deze gegevens worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien technisch haalbaar.

- Recht om een ​​gegeven toestemming in te trekken op grond van art. 7 (3) AVG: u heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

- Recht om een ​​klacht in te dienen volgens art. 77 AVG: Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, is in strijd met de AVG.

17.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENOVERWEGING UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONZE OVERWEGENDE RECHTMATIGE BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET INGANG VOOR DE TOEKOMST OP DE REDENEN DIE ONTSTAAN VANUIT UW BEPAALDE SITUATIE.
ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPPEN. WIJ BEHOUDEN ECHTER HET RECHT VOOR OP VERDERE VERWERKING ALS WE OVERWEGENDE REDENEN KUNNEN BEWIJZEN DIE BESCHERMING waardig zijn voor VERWERKING DIE zwaarder wegen dan UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENT OM WETTELIJK TE BEVORDEREN, UITOEFENEN OF VERDEDIGING.

ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECTE MARKETINGDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN. U KUNT HET BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE BETROKKEN GEGEVENS STOPPEN VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN.

18) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrond, het doel van de verwerking en - indien relevant – over de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een uitdrukkelijke toestemming volgens art. 6 (1) punt a AVG, deze gegevens worden bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op basis van art. 6, lid 1, punt b AVG, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist als ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van het contract en/of als we geen gerechtvaardigd belang meer hebben bij verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van art. 6 (1) punt f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met art. 21 (1) AVG, tenzij we dwingende gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die bescherming verdienen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar overeenkomstig art. 21 (2) AVG.

Tenzij anders vermeld in de informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonlijke gegevens verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.