JAK USTAWIĆ ZAMEK

Bardzo się cieszymy, że wybrałeś Eminent walizkę. Aby ustawić wybraną przez siebie kombinację zamka lub zmienić kombinację zamka, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Wygląd Państwa zamka może odbiegać od poniższych ilustracji, nie ma to jednak wpływu na proces ustawiania kodu zamka.

KROK 1: OTWARCIE ZAMKA

W momencie dostawy nasze zamki są ustawione na domyślną kombinację 0-0-0. Aby ustawić nowy kod zamka, należy go najpierw odblokować.

W tym celu należy upewnić się, że wprowadzona została kombinacja 0-0-0 iprzesunąć przycisk oznaczony literą A na bok. Przesunięcie przycisku w lewą stronę spowoduje zwolnienie suwaków po lewej stronie, natomiast przesunięcie przycisku w prawą stronę spowoduje zwolnienie suwaków poniżej. Ta sama kombinacja służy do zwolnienia obu par suwaków. Należy pamiętać, że naciśnięcie przycisku w dół nie spowoduje otwarcia zamka.

Uwaga:W przypadku zmiany istniejącej kombinacji zamka należy wprowadzić aktualnie ustawioną kombinację zamka, a nie kombinację domyślną 0-0-0.

KROK 2: NACIŚNIJ PRZYCISK RESET

Aby zainicjować zmianę kombinacji zamka należy najpierw nacisnąć przycisk resetowania - oznaczony literą B. Przycisk ten znajduje się z boku zamka.

Do wciśnięcia przycisku należy użyć długopisu. Aby uniknąć niezamierzonej zmiany kombinacji należy przytrzymać przycisk długopisem podczas zmiany kombinacji w kroku 3.

KROK 3: WPROWADZENIE NOWEJ KOMBINACJI

Użyj tarcz oznaczonych literą C i ustaw je na wybraną przez siebie kombinację. Po ustawieniu kombinacji należy upewnić się, że tarcze są całkowicie wyrównane i że tarcza nie jest ustawiona pomiędzy dwoma cyframi.

KROK 4: ZAKOŃCZENIE KONFIGURACJI

Po ustawieniu kombinacji zamka można zdjąć długopis z przycisku resetowania - oznaczonego literą B. Normalnym jest, że po wyjęciu pióra przycisk resetowania pozostaje wciśnięty.

Nacisnąć przycisk oznaczony literą A raz z każdej strony, aby włączyć nową kombinację. Przycisk resetowania powinien automatycznie powrócić do pierwotnego stanu.

CONGRATS

Zakończyłeś konfigurację pomyślnie. Możesz powrócić do tej instrukcji w dowolnym momencie, aby zmienić kombinację na nową.

WAŻNE OSTRZEŻENIE

Nie należy wkładać kluczy, śrubokrętów ani innych przedmiotów do otworu na klucz w zamku. Spowoduje to uszkodzenie wkładki bębenkowej, przez co zamek nie będzie nadawał się do użytku.