Integritetspolicy

Deklaration om uppgiftsskydd

1) Information

Deklaration om dataskydd

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

1.1Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. På följande sidor informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

1.2Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för databehandlingen på denna webbplats, i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), är Eminent Europe GmbH, Kölner Str. 5, 51429 Bergisch Gladbach, Tyskland, tfn: +49 (0) 157 50377289, e-post: support@eminent.com. Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3På denna webbplats används SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den registeransvarige). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom teckensträngen https:// och låssymbolen i din webbläsares rad.

2) Insamling av uppgifter när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats enbart för information, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och tid vid tidpunkten för åtkomsten
 • Mängd data som skickats i bytes
 • Källa/referens från vilken du kom till sidan.
 • Webbläsare som används
 • Operativsystem som använts
 • IP-adress som använts (i förekommande fall: i anonymiserad form)

Databehandlingen sker i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand, om det finns konkreta tecken på olaglig användning.

3) Nätverk för leverans av innehåll

- Cloudflare
På vår webbplats använder vi ett content delivery network ("CDN") från teknikleverantören Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare"). Ett Content Delivery Network är en onlinetjänst som används för att leverera stora mediefiler (t.ex. grafik, sidinnehåll eller skript) via ett nätverk av regionalt distribuerade servrar som är anslutna via internet. Användningen av Cloudflares innehållsleveransnätverk hjälper oss att optimera laddningshastigheten på vår webbplats.
Behandlingen sker i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av ett säkert och effektivt tillhandahållande samt förbättring av vår webbplats stabilitet och funktionalitet.
Cloudfare Inc. med säte i USA är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.
För mer information om Cloudfares sekretesspolicy, besök https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

4) Cookies

För att göra ditt besök på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Dessa är små textfiler som lagras på din slutenhet. En del av de cookies vi använder raderas efter att webbläsarsessionen är avslutad, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din terminal och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Om cookies är inställda samlar de in och bearbetar specifik användarinformation, t.ex. webbläsar- och lokaliseringsdata samt IP-adressvärden enligt individuella krav. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid, som kan variera beroende på cookien. Du kan kontrollera varaktigheten för respektive cookie-lagring i översikten över cookie-inställningarna i din webbläsare.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att spara inställningar (t.ex. genom att komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas av enskilda cookies som vi har satt in, sker behandlingen i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR antingen för att genomföra avtalet eller i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR för att tillvarata våra legitima intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv utformning av sidobesöket.
Vi samarbetar med annonspartners som hjälper oss att göra vår webbplats mer intressant för dig. I detta syfte lagras även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Du kommer att informeras individuellt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den information som samlas in i varje enskilt fall inom följande avsnitt.

Observera att du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du informeras om att cookies sätts och att du individuellt kan besluta om att acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i sitt sätt att hantera cookie-inställningarna. Detta beskrivs i varje webbläsares hjälpmeny, där det förklaras hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies

- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

- Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Observera att funktionaliteten på vår webbplats kan vara begränsad om cookies inte accepteras.

5) Kontakta oss

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in vid ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att svara på din förfrågan eller för att upprätta kontakt och för den tillhörande tekniska administrationen. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt legitima intresse av att svara på din förfrågan i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 (1) punkt b GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas efter den slutliga behandlingen av din förfrågan; detta är fallet om det av omständigheterna kan utläsas att fakta i fråga har klargjorts slutgiltigt, förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot detta.

6) Behandling av uppgifter vid öppnande av ett kundkonto och för avtalsbehandling.

I enlighet med artikel. 6 (1) punkt b GDPR kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas om du lämnar dem till oss för att genomföra ett avtal eller när du öppnar ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Det är möjligt att när som helst radera ditt kundkonto. Detta kan göras genom att skicka ett meddelande till den registeransvariges ovan nämnda adress. Vi lagrar och använder de uppgifter som du lämnat för avtalsbehandling. Efter avslutad avtalsbehandling eller radering av ditt kundkonto spärras dina uppgifter med hänsyn till skattemässiga och kommersiella lagringsperioder och raderas efter utgången av dessa perioder, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller en lagligt tillåten fortsatt användning av uppgifter har reserverats av vår webbplats, om vilket vi informerar dig i enlighet med detta nedan.

7) Användning av kunduppgifter för direktreklam

7.1Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev via e-post skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Angivandet av ytterligare eventuella uppgifter är frivilligt och används för att vi ska kunna vända oss till dig personligen. Vi använder det så kallade dubbla opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrev. Det innebär att vi inte skickar ett nyhetsbrev till dig via e-post om du inte uttryckligen har bekräftat för oss att du godkänner att ett sådant nyhetsbrev skickas. Vi kommer då att skicka ett bekräftelsemail till dig där vi ber dig bekräfta att du vill ta emot framtida nyhetsbrev genom att klicka på en lämplig länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som anges av internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registreringen så att vi senare kan spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer uteslutande att användas för reklam via nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som anges ovan. Efter din uppsägning kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter i större utsträckning än så, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration.

7.2Om du har lämnat din e-postadress till oss vid köp av produkter förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka dig erbjudanden om produkter som liknar de redan köpta produkterna via e-post. Enligt § 7 (3) i den tyska lagen mot illojal konkurrens behöver vi inte inhämta något separat samtycke från dig. I detta avseende sker databehandlingen endast på grundval av vårt legitima intresse av personlig direktreklam enligt artikel 6.1 i EG-fördraget. 6 (1) punkt f GDPR. Om du inledningsvis har motsatt dig användningen av din e-postadress för detta ändamål kommer vi inte att skicka något e-postmeddelande till dig. Du har rätt att när som helst invända mot framtida användning av din e-postadress för ovannämnda reklamändamål genom att meddela den personuppgiftsansvarige som anges i början av detta dokument. I detta avseende behöver du endast betala överföringskostnaderna enligt grundtaxorna. När din invändning har mottagits kommer användningen av din e-postadress i reklamsyfte att upphöra omedelbart.

7.3Våra nyhetsbrev skickas via den tekniska tjänsteleverantören The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (https://mailchimp.com), till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter som du lämnade när du anmälde dig till nyhetsbrevet. Detta utlämnande sker i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR och tjänar vårt legitima intresse av att använda ett effektivt, säkert och användarvänligt nyhetsbrevssystem. Observera att dina uppgifter vanligtvis överförs till en MailChimp-server i USA och lagras där.

MailChimp använder dessa uppgifter för att skicka och statistiskt utvärdera nyhetsbrevet på våra vägnar. För utvärderingsändamål innehåller de e-postmeddelanden som skickas så kallade webbfyrar eller spårningspixlar, som utgör bildfiler med enstaka pixlar som lagras på vår webbplats. På så sätt kan vi avgöra om ett nyhetsbrevsmeddelande har öppnats och vilka länkar som har klickats på. Dessutom registreras teknisk information (t.ex. hämtningstidpunkt, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Uppgifterna tas upp uteslutande i pseudonymiserat format och kopplas inte samman med andra personuppgifter från dig. Ett direkt personligt förhållande är uteslutet. Uppgifterna används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre anpassa framtida nyhetsbrev till mottagarnas intressen.

Om du vill invända mot dataanalysen för statistiska utvärderingsändamål måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Vidare kan MailChimp använda dessa uppgifter enligt Art. 6 (1) punkt f GDPR även på grundval av sitt eget legitima intresse i den efterfrågeorienterade utformningen och optimeringen av tjänsten samt för marknadsundersökningar, till exempel för att fastställa från vilka länder mottagarna kommer. MailChimp använder dock inte uppgifterna om våra nyhetsbrevsmottagare för att adressera mottagarna eller vidarebefordra uppgifterna till tredje part.

För att skydda dina uppgifter i USA har vi ingått ett databehandlingsavtal ("Data-Processing-Agreement") med MailChimp på grundval av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att möjliggöra överföringen av dina personuppgifter till MailChimp. Om du är intresserad av att se detta databehandlingsavtal kan du göra det på följande Internetlänk: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

MailChimp är också certifierat enligt det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield" och förbinder sig därmed att följa EU:s dataskyddsbestämmelser.

MailChimp's integritetspolicy kan läsas på följande adress: https://mailchimp.com/legal/privacy/

8) Behandling av uppgifter i syfte att hantera beställningar

8.1De personuppgifter som samlas in av oss kommer att vidarebefordras till det transportföretag som har fått i uppdrag att leverera inom ramen för uppdragsbehandling, i den mån detta är nödvändigt för att leverera varorna. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till det kreditinstitut som har fått uppdraget inom ramen för betalningshantering, om detta är nödvändigt för betalningshanteringen. Om betaltjänstleverantörer används informerar vi dig uttryckligen om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifter är Art. 6 (1) punkt b GDPR.

8.2Användning av särskilda tjänsteleverantörer för orderbehandling och hantering av beställningar

- Billbee
Beställningar behandlas av tjänsteleverantören Billbee (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold). Namn, adress och, i förekommande fall, andra personuppgifter kommer att överlämnas till Billbee uteslutande för att behandla onlinebeställningen i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras om det verkligen är nödvändigt för att behandla beställningen. Närmare uppgifter om Billbees integritetspolicy finns på Billbees webbplats: https://www.billbee.io/datenschutz/.
- Shipcloud
Leveransen sker via fraktportalen "shipcloud" (shipcloud GmbH, Lüdmoor 35a, 22175 Hamburg). I enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR lämnar vi dina uppgifter (namn, adress och eventuellt ytterligare information) enbart för att behandla din onlinebeställning till shipcloud. Överföring av uppgifter sker endast i den mån det är nödvändigt för att genomföra beställningen.
Närmare uppgifter om shipclouds sekretesspolicy finns på följande adress: https://www.shipcloud.io/en/privacy.

8.3Överföring av personuppgifter till leverantörer av frakttjänster

- DHL
Om leveransen av varor sker via transportleverantören DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn) kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till DHL i enlighet med artikel 1.1 i den nya lagen om personuppgifter. 6 (1) punkt a GDPR, före leverans av varorna, i syfte att samordna ett leveransdatum eller ett meddelande om leveransstatus, endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. I annat fall kommer endast mottagarens namn och leveransadress att vidarebefordras till DHL för leveransändamål i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg komma överens med DHL om leveransdatumet eller överföra statusinformation för leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas för framtida leveranser, antingen hos den personuppgiftsansvarige eller hos transporttjänsteleverantören DHL.
- DPD
Om leveransen av varor sker genom transporttjänsteleverantören DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg) kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till DPD i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR, före leverans av varorna, i syfte att samordna ett leveransdatum eller ett meddelande om leveransstatus, om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. I annat fall kommer endast mottagarens namn och leveransadress att vidarebefordras till DPD för leveransändamål i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg komma överens med DPD om leveransdatumet eller överföra statusinformation för leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas för framtida leveranser, antingen hos den registeransvarige eller hos transporttjänsteleverantören DPD.
- UPS
Om leveransen av varor sker med transporttjänsten UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till UPS i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR, före leverans av varorna, i syfte att samordna ett leveransdatum eller ett meddelande om leveransstatus, om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. I annat fall kommer endast mottagarens namn och leveransadress att vidarebefordras till UPS för leveransändamål i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg komma överens med UPS om leveransdatumet eller överföra statusinformation för leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas för framtida leveranser, antingen hos den personuppgiftsansvarige eller hos transporttjänsteleverantören UPS.

8.4Användning av betaltjänstleverantörer

- Adyen
Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören Adyen, behandlas betalningen av betaltjänstleverantören Adyen, Simon Carmiggeltstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam, Nederländerna, till vilken vi skickar din beställningsinformation (namn, adress, IBAN, BIC, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören Adyen och endast i den utsträckning det är nödvändigt.
- Amazon Pay
Om du väljer betalningsmetoden "Amazon Pay" kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallad "Amazon Payments"), till vilken vi kommer att vidarebefordra den information som du lämnade under beställningsprocessen tillsammans med information om din beställning i enlighet med artikel 1.2 i lagtexten. 6 (1) punkt b GDPR. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören Amazon Payments och endast i den utsträckning det är nödvändigt. För mer information om Amazon Payments sekretesspolicy, besök https://pay.amazon.com/uk/help/201751600.
- Paypal
När du betalar via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal, överför vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad PayPal). Överföringen sker i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR och endast i den mån det är nödvändigt för betalningshantering.
PayPal förbehåller sig rätten att utföra kreditkontroller för betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller, om det erbjuds, "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter lämnas vidare till kreditupplysningsföretag på grundval av PayPals berättigade intresse av att fastställa din betalningsförmåga i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. PayPal använder resultatet av kreditbedömningen i förhållande till den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för att besluta om tillhandahållandet av respektive betalningsmetod. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Om poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen är de baserade på erkända vetenskapliga, matematisk-statistiska metoder. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. För ytterligare information om dataskyddslagstiftningen, inklusive vilka kreditupplysningsföretag som används, se PayPals dataskyddsdeklaration på: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.
- Shopify-betalningar
Vi använder betaltjänstleverantören "Shopify Payments", 3rd Floor, Europe House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds av betaltjänstleverantören Shopify Payments behandlas betalningen av den tekniska tjänsteleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter som du har angett i samband med din beställning (namn, adress, kontonummer, sorteringskod, eventuellt kreditkortsnummer, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med Stripe Payments Europe Ltd. och endast i den utsträckning det är nödvändigt. Du kan se Shopify Payments sekretesspolicy på: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Du kan se mer information om Stripe Payments Europe Ltd:s sekretesspolicy på: https://stripe.com/en-de/privacy.

9) Användning av sociala medier

9.1Facebook med Shariff Solution

Vår webbplats använder så kallade sociala plugins ("plugins") från det sociala nätverket Facebook som drivs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Irland ("Facebook").

För att öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vår webbplats är dessa knappar inte helt integrerade i sidan som plug-ins och fungerar endast fullt ut när du använder en HTML-länk. Denna typ av integrering säkerställer att ingen anslutning till Facebooks servrar upprättas när en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar anropas. När du klickar på knappen öppnas ett nytt webbläsarfönster som öppnar Facebook-sidan, där du kan interagera (vid behov efter att ha angett dina inloggningsuppgifter) med de plugins som finns där.

Facebook Inc. med säte i USA är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Facebooks fortsatta behandling och användning av uppgifterna samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet finns i Facebooks dataskyddsdeklaration på följande adress: https://www.facebook.com/policy.php.

9.2Instagram med Shariff Solution

På vår webbplats används så kallade sociala plugins ("plugins") av onlinetjänsten Instagram som drivs av Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram").

För att öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vår webbplats är dessa knappar inte helt integrerade i sidan som plugins och endast fullt fungerande när du använder en HTML-länk. Denna typ av integrering säkerställer att ingen anslutning till Instagrams servrar upprättas när du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar. När du klickar på knappen öppnas ett nytt webbläsarfönster och öppnar Instagramsidan, där du kan interagera med insticksprogrammen (vid behov efter att ha angett dina inloggningsuppgifter).
Instagram LLC. med säte i USA är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.

Se Instagrams sekretesspolicy för syfte och omfattning av datainsamling och Instagrams vidare behandling och användning av data samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet på: https://help.instagram.com/155833707900388/.

10) Användning av videor

Användning av YouTube-videor

Denna webbplats använder YouTube-inbäddningsfunktionen för visning och uppspelning av videor som erbjuds av leverantören YouTube, som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland ("Google").

För detta ändamål används det utökade dataskyddsläget för att säkerställa, enligt leverantörens information, att användarinformation endast lagras när uppspelningsfunktionen för videon startas. När uppspelningen av inbäddade YouTube-videor startas ställer leverantören in "YouTube"-cookies för att samla in information om användarens beteende. Enligt uppgifter från YouTube är syftet med användningen av dessa cookies bland annat att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och undvika olämpliga åtgärder. Om du är inloggad på Google kommer din information att kopplas direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill att den ska kopplas till din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering sker särskilt i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av Googles legitima intressen när det gäller att lägga in personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad utformning av webbplatsen. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta YouTube för att utöva denna rätt. När du använder YouTube kan personuppgifter också överföras till servrarna hos Google LLC. i USA.

Oavsett om den inbäddade videon spelas upp eller inte upprättas en anslutning till Googles nätverk "dubbelklick" när du besöker denna webbplats. Detta kan utlösa ytterligare databehandling utanför vår kontroll.

Om personuppgifter överförs till Google LLC. med säte i USA är Google LLC. certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list.

Ytterligare information om YouTubes sekretesspolicy finns i leverantörens dataskyddsdeklaration på följande adress: www.google.com/policies/privacy/.

I den utsträckning som krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din rätt till återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan.

11) Online-marknadsföring

Spårning av konverteringsresultat från Google Ads

Denna webbplats använder online-annonseringsprogrammet "Google Ads" och konverteringsspårning inom ramen för Google Ads, som drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland ("Google"). Vi använder programmet Google Ads för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial (s.k. Google Adwords) på externa webbplatser. Vi kan i förhållande till uppgifterna om reklamkampanjerna avgöra hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är. Vi är intresserade av att visa dig annonser som är av intresse för dig. Vi vill göra vår webbplats mer intressant för dig och uppnå en rättvis beräkning av reklamkostnaderna.

Kakan för konverteringsspårning sätts i en användares webbläsare om han klickar på en annons som levererats av Google. Cookies är små textfiler som lagras på ditt datorsystem. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker en viss sida på den här webbplatsen och om kakan ännu inte har gått ut, kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och vidarebefordrades till den här sidan. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Cookies kan således inte spåras via Google Ads-kundernas webbplats. Den information som samlas in av konverteringscookies används för att tillhandahålla aggregerad konverteringsstatistik till Google Ads-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna informeras om det totala antalet användare som klickade på annonsen och vidarebefordrades till en taggsida för konverteringsspårning. De får dock ingen information som gör att de kan identifiera användarna personligen. Om du inte vill delta i spårningsprogrammet kan du vägra att använda programmet genom att avaktivera Googles cookie för konverteringsspårning via din webbläsare via användarinställningarna. I detta fall kommer du inte att ingå i statistiken för konverteringsspårning. Vi använder Google Ads på grundval av vårt legitima intresse av riktad reklam i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR. Vid användning av Google Ads kan personuppgifter också överföras till servrarna hos Google LLC. i USA.

Om personuppgifter överförs till Google LLC. med säte i USA är Google LLC. certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list...

Mer information om Googles sekretesspolicy finns på följande webbplats: https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.html?categories_activeEl=sign-in.

Du kan permanent avaktivera cookies för reklampreferenser genom att blockera dem via en motsvarande inställning i din webbläsarprogramvara eller genom att ladda ner och installera webbläsartillägget, som finns tillgängligt under följande länk:
https://support.google.com/ads/answer/7395996

Observera att vissa funktioner på denna webbplats inte kan användas, eller endast i begränsad utsträckning, om du har avaktiverat användningen av cookies.

I den utsträckning som krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din rätt till återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan.

12) Webbanalystjänster

12.1Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics
Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics använder så kallade cookies, som är textfiler som lagras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakorna om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs i allmänhet till en Google-server och lagras där. Vid användning av Google (Universal) Analytics kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar i USA.
På denna webbplats används Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter ett direkt personligt samband. Till följd av tillägget kommer din IP-adress tidigare att förkortas av Google inom EU:s medlemsländer eller i andra stater som undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker behandlingen i enlighet med artikel 6.1 i EG-fördraget. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av vårt legitima intresse av statistisk analys av användarbeteende för optimerings- och marknadsföringsändamål.
På våra vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster som rör webbplats- och internetanvändning. Den IP-adress som överförs av din webbläsare i samband med Google (Universal) Analytics slås inte samman med andra uppgifter från Google.
Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan permanent hindra Google från att samla in data som genereras av cookies om användningen av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dem. Du kan ladda ner och installera webbläsarplugin som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Som ett alternativ till webbläsartillägget eller för webbläsare på mobila enheter kan du klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie som hindrar Google Analytics från att samla in data på denna webbplats i framtiden (Denna opt-out-cookie fungerar endast för denna webbläsare och denna domän. Om du raderar dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen):
Inaktivera Google Analytics
Mer information om Google (Universal) Analytics finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de
Om personuppgifter överförs till Google LLC. med säte i USA är Google LLC. certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list.
I den utsträckning som krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din rätt till återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan.

12.2Hotjar

På den här webbplatsen används Hotjar webbanalystjänsten från Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. är ett europeiskt företag med säte på Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel.: +1 (855) 464-6788).

Detta verktyg gör det möjligt för oss att spåra rörelser på vår webbplats där Hotjar används (så kallade heatmaps). Det förklarar till exempel hur långt användarna scrollar och vilka knappar de klickar på och hur ofta. Dessutom är det möjligt att med hjälp av detta verktyg få feedback direkt från våra webbplatsanvändare.
På så sätt får Vi värdefull information för att göra våra webbplatser ännu snabbare och mer kundvänliga. Ovanstående analys utförs på grundval av våra legitima intressen i optimerings- och marknadsföringssyfte och i intressebaserad utformning av vår webbplats i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt skyddet av dina personuppgifter när vi använder detta verktyg. Därför kan vi endast spåra vilka knappar du klickar på och hur långt du scrollar. Områden på webbplatser som kan innehålla personuppgifter om dig eller tredje part döljs automatiskt av Hotjar och kan inte spåras när som helst.

Med hjälp av en "Do Not Track Headers" ger Hotjar varje användare möjlighet att förhindra att Hotjar-verktyget används, så att inga uppgifter om besöket på respektive webbplats registreras. Det är en inställning som alla vanliga webbläsare i uppdaterade versioner stöder. För detta ändamål skickar din webbläsare en begäran till Hotjar och begär att spårningen av respektive användare ska avaktiveras. Om du besöker vår webbplats med olika webbläsare/datorer måste du använda "Do Not Track Header" för varje webbläsare/dator separat.
För mer detaljerade instruktioner och information om din webbläsare, se: https://www.hotjar.com/opt-out.

Mer information om Hotjar Ltd. och Hotjar-verktyget finns på https://www.hotjar.com.
Hotjar Ltd:s sekretesspolicy finns på följande adress: https://www.hotjar.com/privacy.

I den utsträckning som krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din rätt till återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan.

13) Retargeting/Remarketing/Relaterad reklam

Google Ads Remarketing
Vår webbplats använder funktionerna i Google Ads Remarketing, som gör det möjligt för oss att annonsera vår webbplats i Googles sökresultat samt på tredje parts webbplatser. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). För detta ändamål placerar Google en cookie i webbläsaren på din terminalutrustning, som automatiskt använder ett pseudonymt cookie-ID på grundval av de sidor du besökt för att möjliggöra intressebaserad reklam. Behandlingen grundar sig på vårt legitima intresse av optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR.
Eventuell ytterligare behandling sker endast om du har godkänt med Google att din webbläsarhistorik från Google Internet och appen kopplas till ditt Google-konto och att information från ditt Google-konto används för personaliserade annonser som du ser på webben. Om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats kommer Google att använda dina uppgifter i samband med Google Analytics-uppgifter för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing mellan olika enheter. För detta ändamål kopplar Google tillfälligt dina personuppgifter till Google Analytics-data för att skapa målgrupper. Vid användning av Google Ads kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar i USA.
Du kan permanent inaktivera inställningen av cookies för reklampreferenser. Du kan ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Alternativt kan du kontakta Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info för att ta reda på hur du ställer in cookies och göra relevanta inställningar. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och själv bestämma om du vill acceptera dem eller om du vill utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.
Om personuppgifter överförs till Google LLC. med säte i USA är Google LLC. certifierad för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list.
Ytterligare information och Googles sekretesspolicy för annonsering finns på följande adress:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
I den utsträckning som krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din rätt till återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan.

14) Användning av ett livechatsystem

Zendesk
Pseudonymiserade uppgifter samlas in och lagras på den här webbplatsen med hjälp av teknik från Zendesk Inc, 1019 Market St, San Francisco, USA (www.zendesk.com) i syfte att göra webbanalyser och för att driva livechatt-systemet för att svara på supportförfrågningar live. Användarprofiler kan skapas under en pseudonym från dessa pseudonymiserade uppgifter. För detta ändamål kan cookies användas. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet i besökarens webbläsare. Cookies möjliggör bland annat igenkänning av webbläsaren. Om den information som samlas in på detta sätt avser personuppgifter behandlas den i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av vårt legitima intresse av effektiv kundservice och statistisk analys av användarbeteende i optimeringssyfte.
De uppgifter som samlas in med Zendesk-teknik kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats och kommer inte att kombineras med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan ett separat givet samtycke från den berörda personen. För att undvika lagring av Zendesk-cookies kan du ställa in din webbläsare så att cookies inte längre kan lagras på din dator i framtiden eller att cookies som redan har lagrats raderas. Att inaktivera alla cookies kan dock leda till funktionella begränsningar när du använder webbplatsen. Du kan när som helst avaktivera insamlingen och lagringen av uppgifter för att skapa en pseudonymiserad användarprofil med verkan för framtiden genom att skicka oss din invändning per e-post till den e-postadress som anges i impressum.
Zendesk Inc. med säte i USA är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.

15) Verktyg och diverse

Google Maps

Vår webbplats använder Google Maps (AP'I) från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google Maps är en webbtjänst för att visa interaktiva (land)kartor för att visuellt visa geografisk information. Genom att använda den här tjänsten visas vår plats och det blir lättare för dig att hitta oss.

När du öppnar undersidor som innehåller Google Maps-kartan överförs information om din användning av vår webbplats (t.ex. din IP-adress) till och lagras av Google på servrar. Vid användning av Google Maps kan personuppgifter också överföras till servrar hos Google LLC. i USA. Detta gäller oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad med eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att vara direkt kopplade till ditt konto. Om du inte vill att uppgifterna ska kopplas till din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering sker i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av Googles legitima intressen när det gäller att lägga in personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad utformning av webbplatsen. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler. Om du vill göra det måste du kontakta Google för att utöva denna rättighet.

Om personuppgifter överförs till Google LLC. med säte i USA är Google LLC. certifierad för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list.

Om du inte samtycker till att dina uppgifter i framtiden överförs till Google i samband med användningen av Google Maps kan du helt avaktivera webbtjänsten Google Maps genom att stänga av JavaScript-applikationen i din webbläsare. I detta fall kan Google Maps samt kartvisningen på denna webbplats inte användas.

Googles användarvillkor finns på följande adress: https://policies.google.com/terms?hl=en. Ytterligare användningsvillkor finns på följande adress: https://www.google.com/intl/en-US_US/help/terms_maps.html.

Detaljerad information om dataskydd i samband med användningen av Google Maps finns på Googles webbplats ("Googles sekretesspolicy") på följande adress: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

I den mån det krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan för att lämna in en invändning.

16) Den registrerades rättigheter

16.1Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig följande omfattande rättigheter som registrerad person (rätt till information och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige när det gäller behandlingen av dina personuppgifter:

15 GDPR: Du ska ha rätt att få följande information: De personuppgifter som behandlas av oss, ändamålen med behandlingen, kategorierna av behandlade personuppgifter, mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade perioden för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period, förekomsten av rätten att från den registeransvarige begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller att motsätta sig en sådan behandling; rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet; om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån de kommer; förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering och åtminstone i dessa fall meningsfull information om den logik som är inblandad, samt betydelsen och de planerade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade; lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 när personuppgifter överförs till ett tredjeland.

- Rätt till rättelse i enlighet med artikel. 16 GDPR: Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och/eller rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade som lagras av oss.

- Rätt till radering ("rätt att bli bortglömd") i enlighet med art. 17 GDPR: Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få dina personuppgifter om dig raderade om villkoren i artikel 17 GDPR är uppfyllda. 17 (2) GDPR är uppfyllda. Denna rätt gäller dock inte för utövande av yttrande- och informationsfriheten, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av skäl som rör allmänintresset eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

- Rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel 2.1 i GDPR. 18 GDPR: Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter av följande skäl: Så länge som riktigheten av dina personuppgifter som du bestrider kommer att verifieras. Om du motsätter dig radering av dina personuppgifter på grund av olaglig behandling och du begär begränsning av användningen av dem i stället. Om du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, när vi inte längre behöver dessa uppgifter för behandlingens syfte. Om du har invänt mot behandling av skäl som rör din personliga situation i väntan på att det ska kontrolleras om våra legitima skäl väger tyngre än dina skäl.

- Rätt att bli informerad i enlighet med art. 19 GDPR: Om du har hävdat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen mot den personuppgiftsansvarige är denne skyldig att meddela varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuell rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen, såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning. Du har rätt att få information om dessa mottagare.

- Rätt till dataportabilitet i enlighet med art. 20 GDPR: Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att kräva att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt.

- Rätt att återkalla ett lämnat samtycke enligt artikel 2.1 i lag nr. 7 (3) GDPR: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter med verkan för framtiden. Vid ett återkallande kommer vi omedelbart att radera de berörda uppgifterna, såvida inte fortsatt behandling kan baseras på en rättslig grund för behandling utan samtycke. Återtagandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycke före återtagandet.

- Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med art. 77 GDPR: Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen äger rum, om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig strider mot GDPR.

16.2RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

OM VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUNDVAL AV VÅRT DOMINERANDE LEGITIMA INTRESSE HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN PÅ DE GRUNDER SOM FÖLJER AV DIN SÄRSKILDA SITUATION.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING OM VI KAN BEVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER SOM ANVÄNDS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING. DU KAN UTÖVA INVÄNDNINGEN PÅ DET SÄTT SOM BESKRIVS OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA UPPGIFTERNA I FRÅGA FÖR DIREKTREKLAM.

17) Varaktighet för lagring av personuppgifter

Varaktigheten för lagring av personuppgifter baseras på respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och - om relevant - på respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. kommersiella och skattemässiga lagringsperioder).

Om personuppgifter behandlas på grundval av ett uttryckligt samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR lagras dessa uppgifter tills den registrerade återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller liknande skyldigheter på grundval av art. 6 (1) punkt b GDPR, kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter utgången av lagringsperioderna om de inte längre är nödvändiga för att uppfylla avtalet eller inleda avtalet och/eller om vi inte längre har ett berättigat intresse av fortsatt lagring.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av art. 6 (1) punkt f GDPR lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt till invändning i enlighet med Art. 21 (1) GDPR, såvida vi inte kan uppvisa tvingande skäl för skyddsvärd behandling som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifter behandlas i syfte att bedriva direktmarknadsföring på grundval av art. 6.1 f GDPR lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt till invändning enligt art. 21 (2) GDPR.

Om inget annat anges i informationen i denna förklaring om specifika behandlingssituationer kommer lagrade personuppgifter att raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

rmation om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den registeransvarige

1.1Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. På följande sidor informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

1.2Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för databehandlingen på denna webbplats, i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), är Eminent Europe GmbH, Kölner Str. 5, 51429 Bergisch Gladbach, Tyskland, tfn: +49 (0) 157 50377289, e-post: support@eminent.com. Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3På denna webbplats används SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den registeransvarige). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom teckensträngen https:// och låssymbolen i din webbläsares rad.

2) Insamling av uppgifter när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats enbart för information, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och tid vid tidpunkten för åtkomsten
 • Mängd data som skickats i bytes
 • Källa/referens från vilken du kom till sidan.
 • Webbläsare som används
 • Operativsystem som använts
 • IP-adress som använts (i förekommande fall: i anonymiserad form)

Databehandlingen sker i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand, om det finns konkreta tecken på olaglig användning.

3) Nätverk för leverans av innehåll

- Cloudflare
På vår webbplats använder vi ett innehållsleveransnätverk ("CDN") från teknikleverantören Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare"). Ett Content Delivery Network är en onlinetjänst som används för att leverera stora mediefiler (t.ex. grafik, sidinnehåll eller skript) via ett nätverk av regionalt distribuerade servrar som är anslutna via internet. Användningen av Cloudflares innehållsleveransnätverk hjälper oss att optimera laddningshastigheten på vår webbplats.
Behandlingen sker i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av ett säkert och effektivt tillhandahållande samt förbättring av vår webbplats stabilitet och funktionalitet.
Cloudfare Inc. med säte i USA är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.
För mer information om Cloudfares sekretesspolicy, besök https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

4) Cookies

För att göra ditt besök på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Dessa är små textfiler som lagras på din slutenhet. En del av de cookies vi använder raderas efter att webbläsarsessionen är avslutad, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din terminal och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Om cookies är inställda samlar de in och bearbetar specifik användarinformation, t.ex. webbläsar- och lokaliseringsdata samt IP-adressvärden enligt individuella krav. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid, som kan variera beroende på cookien. Du kan kontrollera varaktigheten för respektive cookie-lagring i översikten över cookie-inställningarna i din webbläsare.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att spara inställningar (t.ex. genom att komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas av enskilda cookies som vi har satt in, sker behandlingen i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR antingen för att genomföra avtalet eller i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR för att tillvarata våra legitima intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv utformning av sidobesöket.
Vi samarbetar med annonspartners som hjälper oss att göra vår webbplats mer intressant för dig. I detta syfte lagras även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Du kommer att informeras individuellt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den information som samlas in i varje enskilt fall inom följande avsnitt.

Observera att du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du informeras om att cookies sätts och att du individuellt kan besluta om att acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i sitt sätt att hantera cookie-inställningarna. Detta beskrivs i varje webbläsares hjälpmeny, där det förklaras hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies

- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

- Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

- Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Observera att funktionaliteten på vår webbplats kan vara begränsad om cookies inte accepteras.

5) Kontakta oss

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in vid ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att svara på din förfrågan eller för att upprätta kontakt och för den tillhörande tekniska administrationen. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt legitima intresse av att svara på din förfrågan i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 (1) punkt b GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas efter den slutliga behandlingen av din förfrågan; detta är fallet om det av omständigheterna kan utläsas att fakta i fråga har klargjorts slutgiltigt, förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot detta.

6) Behandling av uppgifter vid öppnande av ett kundkonto och för avtalsbehandling.

I enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR kommer personuppgifter även fortsättningsvis att samlas in och behandlas om du lämnar dem till oss för att genomföra ett avtal eller när du öppnar ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Det är möjligt att när som helst radera ditt kundkonto. Detta kan göras genom att skicka ett meddelande till den registeransvariges ovan nämnda adress. Vi lagrar och använder de uppgifter som du lämnat för avtalsbehandling. Efter avslutad avtalsbehandling eller radering av ditt kundkonto spärras dina uppgifter med hänsyn till skattemässiga och kommersiella lagringsperioder och raderas efter utgången av dessa perioder, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller en lagligt tillåten fortsatt användning av uppgifter har reserverats av vår webbplats, om vilket vi informerar dig i enlighet med detta nedan.

7) Användning av kunduppgifter för direktreklam

7.1Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev via e-post skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Angivandet av ytterligare eventuella uppgifter är frivilligt och används för att vi ska kunna vända oss till dig personligen. Vi använder det så kallade dubbla opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrev. Det innebär att vi inte skickar ett nyhetsbrev till dig via e-post om du inte uttryckligen har bekräftat för oss att du godkänner att ett sådant nyhetsbrev skickas. Vi kommer då att skicka ett bekräftelsemail till dig där vi ber dig bekräfta att du vill ta emot framtida nyhetsbrev genom att klicka på en lämplig länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som anges av internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registreringen så att vi senare kan spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer uteslutande att användas för reklam via nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som anges ovan. Efter din uppsägning kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter i större utsträckning än så, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration.

7.2Om du har gett oss din e-postadress när du köper produkter förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka dig erbjudanden om produkter som liknar de produkter du redan har köpt via e-post. Enligt § 7.3 i den tyska lagen mot illojal konkurrens behöver vi inte inhämta något separat samtycke från dig. I detta avseende sker databehandlingen enbart på grundval av vårt legitima intresse av personlig direktreklam enligt artikel 6.2 i EG-fördraget. 6 (1) punkt f GDPR. Om du inledningsvis har motsatt dig användningen av din e-postadress för detta ändamål kommer vi inte att skicka något e-postmeddelande till dig. Du har rätt att när som helst invända mot framtida användning av din e-postadress för ovannämnda reklamändamål genom att meddela den personuppgiftsansvarige som anges i början av detta dokument. I detta avseende behöver du endast betala överföringskostnaderna enligt grundtaxorna. När din invändning har mottagits kommer användningen av din e-postadress i reklamsyfte att upphöra omedelbart.

7.3Våra nyhetsbrev via e-post skickas via den tekniska tjänsteleverantören, The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (https://mailchimp.com), till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter som du lämnade när du registrerade dig för nyhetsbrevet. Detta utlämnande sker i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR och tjänar vårt legitima intresse av att använda ett effektivt, säkert och användarvänligt nyhetsbrevssystem. Observera att dina uppgifter vanligtvis överförs till en MailChimp-server i USA och lagras där.

MailChimp använder dessa uppgifter för att skicka och statistiskt utvärdera nyhetsbrevet på våra vägnar. För utvärderingsändamål innehåller de e-postmeddelanden som skickas så kallade webbfyrar eller spårningspixlar, som utgör bildfiler med enstaka pixlar som lagras på vår webbplats. På så sätt kan vi avgöra om ett nyhetsbrevsmeddelande har öppnats och vilka länkar som har klickats på. Dessutom registreras teknisk information (t.ex. hämtningstidpunkt, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Uppgifterna tas upp uteslutande i pseudonymiserat format och kopplas inte samman med andra personuppgifter från dig. Ett direkt personligt förhållande är uteslutet. Uppgifterna används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre anpassa framtida nyhetsbrev till mottagarnas intressen.

Om du vill invända mot dataanalysen för statistiska utvärderingsändamål måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Vidare kan MailChimp använda dessa uppgifter enligt Art. 6 (1) punkt f GDPR även på grundval av sitt eget legitima intresse i den efterfrågeorienterade utformningen och optimeringen av tjänsten samt för marknadsundersökningar, till exempel för att fastställa från vilka länder mottagarna kommer. MailChimp använder dock inte uppgifterna om våra nyhetsbrevsmottagare för att adressera mottagarna eller vidarebefordra uppgifterna till tredje part.

För att skydda dina uppgifter i USA har vi ingått ett databehandlingsavtal ("Data-Processing-Agreement") med MailChimp på grundval av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att möjliggöra överföringen av dina personuppgifter till MailChimp. Om du är intresserad av att se detta databehandlingsavtal kan du göra det på följande Internetlänk: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

MailChimp är också certifierat enligt det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield" och förbinder sig därmed att följa EU:s dataskyddsbestämmelser.

MailChimp's integritetspolicy kan läsas på följande adress: https://mailchimp.com/legal/privacy/

8) Behandling av uppgifter i syfte att hantera beställningar

8.1De personuppgifter som samlas in av oss kommer att överlämnas till det transportföretag som har fått i uppdrag att leverera inom ramen för avtalsbehandling, i den mån det är nödvändigt för att leverera varorna. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till det kreditinstitut som fått uppdraget inom ramen för betalningshantering, om detta är nödvändigt för betalningshanteringen. Om betaltjänstleverantörer används informerar vi dig uttryckligen om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifter är Art. 6 (1) punkt b GDPR.

8.2Användning av särskilda tjänsteleverantörer för orderbehandling och hantering av beställningar

- Billbee
Beställningar behandlas av tjänsteleverantören "Billbee" (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold). Namn, adress och, i förekommande fall, andra personuppgifter kommer att överlämnas till Billbee uteslutande för att behandla onlinebeställningen i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras om det verkligen är nödvändigt för att behandla beställningen. Närmare uppgifter om Billbees integritetspolicy finns på Billbees webbplats: https://www.billbee.io/datenschutz/.
- Shipcloud
Försändelsen sker via fraktportalen "shipcloud" (shipcloud GmbH, Lüdmoor 35a, 22175 Hamburg). I enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR lämnar vi dina uppgifter (namn, adress och eventuellt ytterligare information) enbart för att behandla din onlinebeställning till shipcloud. Överföring av uppgifter sker endast i den mån det är nödvändigt för att genomföra beställningen.
Närmare uppgifter om shipclouds integritetspolicy finns på följande adress: https://www.shipcloud.io/en/privacy.

8.3Överföring av personuppgifter till leverantörer av frakttjänster

- DHL
Om leveransen av varor sker via transportleverantören DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn) kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till DHL i enlighet med artikel 1.1 i den nya lagen om personuppgifter. 6 (1) punkt a GDPR, före leverans av varorna, i syfte att samordna ett leveransdatum eller ett meddelande om leveransstatus, endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. I annat fall kommer endast mottagarens namn och leveransadress att vidarebefordras till DHL för leveransändamål i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg komma överens med DHL om leveransdatumet eller överföra statusinformation för leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas för framtida leveranser, antingen hos den personuppgiftsansvarige eller hos transporttjänsteleverantören DHL.
- DPD
Om leveransen av varor sker genom transporttjänsteleverantören DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg) kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till DPD i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR, före leverans av varorna, i syfte att samordna ett leveransdatum eller ett meddelande om leveransstatus, om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. I annat fall kommer endast mottagarens namn och leveransadress att vidarebefordras till DPD för leveransändamål i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg komma överens med DPD om leveransdatumet eller överföra statusinformation för leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas för framtida leveranser, antingen hos den registeransvarige eller hos transporttjänsteleverantören DPD.
- UPS
Om leveransen av varor sker med transporttjänsten UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till UPS i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR, före leverans av varorna, i syfte att samordna ett leveransdatum eller ett meddelande om leveransstatus, om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. I annat fall kommer endast mottagarens namn och leveransadress att vidarebefordras till UPS för leveransändamål i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg komma överens med UPS om leveransdatumet eller överföra statusinformation för leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas för framtida leveranser, antingen hos den personuppgiftsansvarige eller hos transporttjänsteleverantören UPS.

8.4Användning av betaltjänstleverantörer

- Adyen
Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören Adyen, behandlas betalningen av betaltjänstleverantören Adyen, Simon Carmiggeltstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam, Nederländerna, till vilken vi skickar din beställningsinformation (namn, adress, IBAN, BIC, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med Art. 6 (1) punkt b GDPR. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören Adyen och endast i den utsträckning det är nödvändigt.
- Amazon Pay
Om du väljer betalningsmetoden "Amazon Pay" kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallad "Amazon Payments"), till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter som du lämnat under beställningsprocessen tillsammans med information om din beställning i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören Amazon Payments och endast i den utsträckning det är nödvändigt. För mer information om Amazon Payments sekretesspolicy, besök https://pay.amazon.com/uk/help/201751600.
- Paypal
När du betalar via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal, överför vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad PayPal). Överföringen sker i enlighet med art. 6 (1) punkt b GDPR och endast i den mån det är nödvändigt för betalningshantering.
PayPal förbehåller sig rätten att utföra kreditkontroller för betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller, om det erbjuds, "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter lämnas vidare till kreditupplysningsföretag på grundval av PayPals berättigade intresse av att fastställa din betalningsförmåga i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. PayPal använder resultatet av kreditbedömningen i förhållande till den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för att besluta om tillhandahållandet av respektive betalningsmetod. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Om poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen är de baserade på erkända vetenskapliga, matematisk-statistiska metoder. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. För ytterligare information om dataskyddslagstiftningen, inklusive vilka kreditupplysningsföretag som används, se PayPals dataskyddsdeklaration på: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.
- Shopify-betalningar
Vi använder betaltjänstleverantören "Shopify Payments", 3rd Floor, Europe House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds av betaltjänstleverantören Shopify Payments behandlas betalningen av den tekniska tjänsteleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, till vilken vi vidarebefordrar den information du har lämnat i samband med din beställning (namn, adress, kontonummer, sortkod, kreditkortsnummer, i förekommande fall, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med Stripe Payments Europe Ltd. och endast i den utsträckning det är nödvändigt. Du kan se Shopify Payments sekretesspolicy på: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Du kan se mer information om Stripe Payments Europe Ltd:s sekretesspolicy på: https://stripe.com/en-de/privacy.

9) Användning av sociala medier

9.1Facebook med Shariff Solution

Vår webbplats använder så kallade sociala plugins ("plugins") från det sociala nätverket Facebook som drivs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Irland ("Facebook").

För att öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vår webbplats är dessa knappar inte helt integrerade i sidan som plugins och fungerar endast fullt ut när du använder en HTML-länk. Denna typ av integrering säkerställer att ingen anslutning till Facebooks servrar upprättas när en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar anropas. När du klickar på knappen öppnas ett nytt webbläsarfönster som öppnar Facebook-sidan, där du kan interagera (vid behov efter att ha angett dina inloggningsuppgifter) med de plugins som finns där.

Facebook Inc. med säte i USA är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Facebooks fortsatta behandling och användning av uppgifterna samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet finns i Facebooks dataskyddsdeklaration på följande adress: https://www.facebook.com/policy.php.

9.2Instagram med Shariff Solution

På vår webbplats används så kallade sociala plugins ("plugins") av onlinetjänsten Instagram som drivs av Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram").

För att öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vår webbplats är dessa knappar inte helt integrerade i sidan som plugins och endast fullt fungerande när du använder en HTML-länk. Denna typ av integrering säkerställer att ingen anslutning till Instagrams servrar upprättas när du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar. När du klickar på knappen öppnas ett nytt webbläsarfönster och öppnar Instagramsidan, där du kan interagera med insticksprogrammen (vid behov efter att ha angett dina inloggningsuppgifter).
Instagram LLC. med säte i USA är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.

Se Instagrams sekretesspolicy för syftet och omfattningen av datainsamlingen och Instagrams fortsatta behandling och användning av data samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet på: https://help.instagram.com/155833707900388/.

10) Användning av videor

Användning av YouTube-videor

Denna webbplats använder YouTube-inbäddningsfunktionen för visning och uppspelning av videor som erbjuds av leverantören YouTube, som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland ("Google").

För detta ändamål används det utökade dataskyddsläget för att säkerställa, enligt leverantörens information, att användarinformation endast lagras när videons uppspelningsfunktion startas. När uppspelningen av inbäddade YouTube-videor startar ställer leverantören in "YouTube"-cookies för att samla in information om användarens beteende. Enligt uppgifter från YouTube är syftet med användningen av dessa cookies bland annat att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och undvika olämpliga åtgärder. Om du är inloggad på Google kommer din information att kopplas direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill att den ska kopplas till din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering sker särskilt i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av Googles legitima intressen när det gäller att lägga in personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad utformning av webbplatsen. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta YouTube för att utöva denna rätt. När du använder YouTube kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar i USA.

Oavsett om den inbäddade videon spelas upp eller inte upprättas en anslutning till Googles nätverk "dubbelklick" när du besöker denna webbplats. Detta kan utlösa ytterligare databehandling utanför vår kontroll.

Om personuppgifter överförs till Google LLC. med säte i USA är Google LLC. certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list.

Ytterligare information om YouTubes sekretesspolicy finns i leverantörens dataskyddsdeklaration på följande adress: www.google.com/policies/privacy/.

I den utsträckning som krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din rätt till återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan.

11) Online-marknadsföring

Spårning av konverteringsresultat från Google Ads

På denna webbplats används online-annonseringsprogrammet "Google Ads" och konverteringsspårning inom ramen för Google Ads, som drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland ("Google"). Vi använder programmet Google Ads för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial (s.k. Google Adwords) på externa webbplatser. Vi kan i förhållande till uppgifterna om reklamkampanjerna avgöra hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är. Vi är intresserade av att visa dig annonser som är av intresse för dig. Vi vill göra vår webbplats mer intressant för dig och uppnå en rättvis beräkning av reklamkostnaderna.

Kakan för spårning av konvertering sätts i en användares webbläsare om han klickar på en annons från Google. Cookies är små textfiler som lagras i ditt datorsystem. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker en viss sida på den här webbplatsen och om kakan ännu inte har gått ut, kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och vidarebefordrades till den här sidan. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Cookies kan således inte spåras via Google Ads-kundernas webbplats. Den information som samlas in av konverteringscookies används för att tillhandahålla aggregerad konverteringsstatistik till Google Ads-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna informeras om det totala antalet användare som klickade på annonsen och vidarebefordrades till en taggsida för konverteringsspårning. De får dock ingen information som gör att de kan identifiera användarna personligen. Om du inte vill delta i spårningsprogrammet kan du vägra att använda programmet genom att avaktivera Googles cookie för konverteringsspårning via din webbläsare via användarinställningarna. I detta fall kommer du inte att ingå i statistiken för konverteringsspårning. Vi använder Google Ads på grundval av vårt legitima intresse av riktad reklam i enlighet med Art. 6 (1) punkt f GDPR. Vid användning av Google Ads kan personuppgifter också överföras till servrarna hos Google LLC. i USA.

Om personuppgifter överförs till Google LLC. med säte i USA är Google LLC. certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list...

Mer information om Googles sekretesspolicy finns på följande webbplats: https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.html?categories_activeEl=sign-in.

Du kan permanent avaktivera cookies för reklampreferenser genom att blockera dem via en motsvarande inställning i din webbläsarprogramvara eller genom att ladda ner och installera webbläsartillägget, som finns tillgängligt under följande länk:
https://support.google.com/ads/answer/7395996

Observera att vissa funktioner på denna webbplats kanske inte kan användas, eller endast i begränsad utsträckning, om du har avaktiverat användningen av cookies.

I den utsträckning som krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din rätt till återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan.

12) Webbanalystjänster

12.1Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics
Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics använder så kallade cookies, som är textfiler som lagras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakorna om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs i allmänhet till en Google-server och lagras där. Vid användning av Google (Universal) Analytics kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar i USA.
Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", som säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter en direkt personlig relation. Till följd av tillägget kommer din IP-adress tidigare att förkortas av Google inom EU:s medlemsländer eller i andra stater som undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker behandlingen i enlighet med artikel 6.1 i EG-fördraget. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av vårt legitima intresse av statistisk analys av användarbeteende för optimerings- och marknadsföringsändamål.
På våra vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster som rör webbplats- och internetanvändning. Den IP-adress som överförs av din webbläsare i samband med Google (Universal) Analytics slås inte samman med andra uppgifter från Google.
Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan permanent hindra Google från att samla in data som genereras av cookies om användningen av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dem. Du kan ladda ner och installera webbläsarplugin som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Som ett alternativ till webbläsartillägget eller för webbläsare på mobila enheter kan du klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie som hindrar Google Analytics från att samla in data på denna webbplats i framtiden (Denna opt-out-cookie fungerar endast för denna webbläsare och denna domän. Om du raderar dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen):
Inaktivera Google Analytics
Mer information om Google (Universal) Analytics finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de
Om personuppgifter överförs till Google LLC. med säte i USA är Google LLC. certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list.
I den utsträckning som krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din rätt till återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan.

12.2Hotjar

På den här webbplatsen används webbanalystjänsten Hotjar från Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. är ett europeiskt företag med säte på Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel.: +1 (855) 464-6788).

Detta verktyg gör det möjligt för oss att spåra rörelser på vår webbplats där Hotjar används (så kallade heatmaps). Det förklarar till exempel hur långt användarna scrollar och vilka knappar de klickar på och hur ofta. Dessutom är det möjligt att med hjälp av detta verktyg få feedback direkt från våra webbplatsanvändare.
På så sätt får Vi värdefull information för att göra våra webbplatser ännu snabbare och mer kundvänliga. Ovanstående analys utförs på grundval av våra legitima intressen i optimerings- och marknadsföringssyfte och i intressebaserad utformning av vår webbplats i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt skyddet av dina personuppgifter när vi använder detta verktyg. Därför kan vi endast spåra vilka knappar du klickar på och hur långt du scrollar. Områden på webbplatser som kan innehålla personuppgifter om dig eller tredje part döljs automatiskt av Hotjar och kan inte spåras när som helst.

Med hjälp av en "Do Not Track Headers" ger Hotjar varje användare möjlighet att förhindra att Hotjar-verktyget används, så att inga uppgifter om besöket på respektive webbplats registreras. Det är en inställning som alla vanliga webbläsare i uppdaterade versioner stöder. För detta ändamål skickar din webbläsare en begäran till Hotjar och begär att spårningen av respektive användare ska avaktiveras. Om du besöker vår webbplats med olika webbläsare/datorer måste du använda "Do Not Track Header" för varje webbläsare/dator separat.
För mer detaljerade instruktioner och information om din webbläsare, se: https://www.hotjar.com/opt-out.

Mer information om Hotjar Ltd. och Hotjar-verktyget finns på https://www.hotjar.com.
Hotjar Ltd:s sekretesspolicy finns på följande adress: https://www.hotjar.com/privacy.

I den utsträckning som krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din rätt till återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan.

13) Retargeting/Remarketing/Relaterad reklam

Google Ads Remarketing
Vår webbplats använder funktionerna i Google Ads Remarketing, som gör det möjligt för oss att annonsera vår webbplats i Googles sökresultat samt på tredje parts webbplatser. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). För detta ändamål placerar Google en cookie i webbläsaren på din terminalutrustning, som automatiskt använder ett pseudonymt cookie-ID på grundval av de sidor du besökt för att möjliggöra intressebaserad reklam. Behandlingen grundar sig på vårt legitima intresse av optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR.
Eventuell ytterligare behandling sker endast om du har godkänt med Google att din webbläsarhistorik från Google Internet och appen kopplas till ditt Google-konto och att information från ditt Google-konto används för personaliserade annonser som du ser på webben. Om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats kommer Google att använda dina uppgifter i samband med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över olika enheter. För detta ändamål kopplar Google tillfälligt dina personuppgifter till Google Analytics-data för att skapa målgrupper. Vid användning av Google Ads kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar i USA.
Du kan permanent inaktivera inställningen av cookies för reklampreferenser. Du kan ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Alternativt kan du kontakta Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info för att ta reda på hur du ställer in cookies och göra relevanta inställningar. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och själv bestämma om du vill acceptera dem eller om du vill utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.
Om personuppgifter överförs till Google LLC. med säte i USA är Google LLC. certifierad för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list.
Ytterligare information och Googles sekretesspolicy för annonsering finns på följande adress:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
I den utsträckning som krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din rätt till återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan.

14) Användning av ett livechatsystem

Zendesk
Pseudonymiserade uppgifter samlas in och lagras på den här webbplatsen med hjälp av teknik från Zendesk Inc, 1019 Market St, San Francisco, USA (www.zendesk.com) i syfte att göra webbanalyser och för att driva livechatt-systemet för att svara på supportförfrågningar live. Användarprofiler kan skapas under en pseudonym från dessa pseudonymiserade uppgifter. För detta ändamål kan cookies användas. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet i besökarens webbläsare. Cookies möjliggör bland annat igenkänning av webbläsaren. Om den information som samlas in på detta sätt avser personuppgifter behandlas den i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av vårt legitima intresse av effektiv kundservice och statistisk analys av användarbeteende i optimeringssyfte.
De uppgifter som samlas in med Zendesk-teknik kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats och kommer inte att kombineras med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan ett separat givet samtycke från den berörda personen. För att undvika lagring av Zendesk-cookies kan du ställa in din webbläsare så att cookies inte längre kan lagras på din dator i framtiden eller att cookies som redan har lagrats raderas. Att inaktivera alla cookies kan dock leda till funktionella begränsningar när du använder webbplatsen. Du kan när som helst avaktivera insamlingen och lagringen av uppgifter för att skapa en pseudonymiserad användarprofil med verkan för framtiden genom att skicka oss din invändning per e-post till den e-postadress som anges i impressum.
Zendesk Inc. med säte i USA är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.

15) Verktyg och diverse

Google Maps

Vår webbplats använder Google Maps (AP'I) från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google Maps är en webbtjänst för att visa interaktiva (land)kartor för att visuellt visa geografisk information. Genom att använda den här tjänsten visas vår plats och det blir lättare för dig att hitta oss.

När du går in på undersidor som innehåller Google Maps-kartan överförs information om din användning av vår webbplats (t.ex. din IP-adress) till och lagras av Google på servrar. Vid användning av Google Maps kan personuppgifter också överföras till servrar hos Google LLC. i USA. Detta gäller oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad med eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att vara direkt kopplade till ditt konto. Om du inte vill att uppgifterna ska kopplas till din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering sker i enlighet med art. 6 (1) punkt f GDPR, på grundval av Googles legitima intressen när det gäller att lägga in personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad utformning av webbplatsen. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler. Om du vill göra det måste du kontakta Google för att utöva denna rättighet.

Om personuppgifter överförs till Google LLC. med säte i USA är Google LLC. certifierad för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list.

Om du inte samtycker till att dina uppgifter i framtiden överförs till Google i samband med användningen av Google Maps kan du helt avaktivera webbtjänsten Google Maps genom att stänga av JavaScript-applikationen i din webbläsare. I detta fall kan Google Maps samt kartvisningen på denna webbplats inte användas.

Googles användarvillkor finns på följande adress: https://policies.google.com/terms?hl=en. Ytterligare användarvillkor finns på följande adress: https://www.google.com/intl/en-US_US/help/terms_maps.html.

Detaljerad information om dataskydd i samband med användningen av Google Maps finns på Googles webbplats ("Googles sekretesspolicy") på följande adress: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

I den mån det krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med art. 6 (1) punkt a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan för att lämna in en invändning.

16) Den registrerades rättigheter

16.1Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig följande omfattande rättigheter som registrerad person (rätt till information och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige när det gäller behandlingen av dina personuppgifter:

15 GDPR: Du ska ha rätt att få följande information: De personuppgifter som behandlas av oss, ändamålen med behandlingen, kategorierna av behandlade personuppgifter, mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade perioden för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period, förekomsten av rätten att från den registeransvarige begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller att motsätta sig en sådan behandling; rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet; om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån de kommer; förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering och åtminstone i dessa fall meningsfull information om den logik som är inblandad, samt betydelsen och de planerade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade; lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 när personuppgifter överförs till ett tredjeland.

- Rätt till rättelse i enlighet med artikel 46. 16 GDPR: Du har rätt att från den registeransvarige utan onödigt dröjsmål få rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och/eller rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade som lagras av oss.

- Rätt till radering ("rätt att bli bortglömd") i enlighet med artikel 16 i GDPR. 17 GDPR: Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få dina personuppgifter om dig raderade om villkoren i artikel 17 GDPR är uppfyllda. 17 (2) GDPR är uppfyllda. Denna rätt gäller dock inte för utövande av yttrande- och informationsfriheten, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av skäl som rör allmänintresset eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

- Rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel 2.1 i GDPR. 18 GDPR: Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter av följande skäl: Så länge som riktigheten av dina personuppgifter som du bestrider kommer att verifieras. Om du motsätter dig radering av dina personuppgifter på grund av olaglig behandling och du begär begränsning av användningen av dem i stället. Om du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, när vi inte längre behöver dessa uppgifter för behandlingens syfte. Om du har invänt mot behandling av skäl som rör din personliga situation i väntan på att det ska kontrolleras om våra legitima skäl väger tyngre än dina skäl.

- Rätt att bli informerad i enlighet med artikel. 19 GDPR: Om du har hävdat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen mot den personuppgiftsansvarige är denne skyldig att meddela varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen, såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning. Du har rätt att få information om dessa mottagare.

- Rätt till dataportabilitet i enlighet med art. 20 GDPR: Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att kräva att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt.

- Rätt att återkalla ett lämnat samtycke enligt artikel 2.1 i lag nr. 7 (3) GDPR: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter med verkan för framtiden. Vid ett återkallande kommer vi omedelbart att radera de berörda uppgifterna, såvida inte fortsatt behandling kan baseras på en rättslig grund för behandling utan samtycke. Återtagandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycke före återtagandet.

- Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med art. 77 GDPR: Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen äger rum, om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig strider mot GDPR.

16.2RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

OM VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUNDVAL AV VÅRT DOMINERANDE LEGITIMA INTRESSE HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN PÅ DE GRUNDER SOM FÖLJER AV DIN SÄRSKILDA SITUATION.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING OM VI KAN BEVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER SOM ANVÄNDS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING. DU KAN UTÖVA INVÄNDNINGEN PÅ DET SÄTT SOM BESKRIVS OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA DE BERÖRDA UPPGIFTERNA FÖR DIREKTREKLAM.

17) Varaktighet för lagring av personuppgifter

Varaktigheten för lagring av personuppgifter baseras på respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och - om relevant - på respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. kommersiella och skattemässiga lagringsperioder).

Om personuppgifter behandlas på grundval av ett uttryckligt samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR lagras dessa uppgifter tills den registrerade återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller liknande skyldigheter på grundval av art. 6 (1) punkt b GDPR, kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter utgången av lagringsperioderna om de inte längre är nödvändiga för att uppfylla avtalet eller inleda avtalet och/eller om vi inte längre har ett berättigat intresse av fortsatt lagring.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av art. 6 (1) punkt f GDPR lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt till invändning i enlighet med Art. 21 (1) GDPR, såvida vi inte kan uppvisa tvingande skäl för skyddsvärd behandling som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifter behandlas i syfte att bedriva direktmarknadsföring på grundval av art. 6.1 f GDPR lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt till invändning enligt artikel 6.1 f GDPR. 21.2 GDPR.

Om inget annat anges i informationen i denna förklaring om specifika behandlingssituationer kommer lagrade personuppgifter att raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.