Rättsligt meddelande

INFORMATION ENLIGT § 5 TM

Eminent Europa GmbH
Kölner Str. 5,
51429 Bergisch Gladbach

Handelsregister: 78853
Registreringsdomstol: Distriktsdomstolen i Düsseldorf

Företrädd av företagsledare:
Roger Cheng

Kontakt

För att kontakta vår kundtjänst, vänligen använd kontaktformuläret längst ner på vår webbplats. kundtjänstsidan. Observera att när du använder en bärbar eller stationär dator kan kontaktformuläret visas i det nedre högra hörnet av skärmen efter att du har klickat på knappen "Kontakta oss".

För garantiförfrågningar, tillgång till reservdelar eller reparationer, vänligen fyll i vårt kontaktformulär för reparationer.

För att kontakta oss angående en nyligen gjord beställning, fraktfrågor, vår studentrabatt eller returer ber vi dig vänligen attanvända kontaktformuläret längst ner på vår webbplatskundtjänstsidan.

Vi gör vårt bästa för att svara på ditt meddelande så snabbt som möjligt, men du kan hitta svaren på många vanliga frågor på följande sidor:

Alternativt kan du också nå vår kundtjänst via e-post på support@eminent.com. Observera dock att förfrågningar via e-post ofta leder till längre handläggningstider eftersom ditt ärende inte kan tilldelas rätt avdelning och uppföljande e-postmeddelanden kan vara nödvändiga.


Mervärdesskatt

Identifikationsnummer för mervärdesskatt enligt § 27 a lagen om mervärdesskatt:
DE815652155

Lösning av tvister

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Vår e-postadress finns ovan i avtrycket.

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumenttvistnämnd.

Ansvar för innehållet

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga enligt § 7 Abs.1 TMG för eget innehåll på dessa sidor i enlighet med de allmänna lagarna. Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad extern information eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att avlägsna eller blockera användningen av information enligt allmän lag kvarstår oförändrade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då man får kännedom om en specifik överträdelse. Vid anmälan om lämpliga överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. För innehållet på de länkade sidorna ansvarar alltid respektive leverantör eller operatör av sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll var inte igenkännbart vid tidpunkten för länkningen.

En permanent innehållskontroll av de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis för en lagöverträdelse. Vid anmälan om överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsens operatörer omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Kopiering, bearbetning, distribution och varje form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast avsedda för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna sida inte har skapats av operatören, beaktas tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Om du ändå känner till ett upphovsrättsintrång ber vi om en notering. Vid anmälan om överträdelser tar vi bort sådant innehåll omedelbart.