Garanti

Vi erbjuder olika garantitider för olika typer av bagage och andra produkter:

Vi erbjuder olika typer av produkter för olika typer av bagage och bagage: Probeetle & Case-Star produkter: 3 år

Ryggsäckar, affärsväskor: 3 år

Mine produkter och tillbehör: 2 år

Eminent mjukt bagage:3 år


Eminent Hårt bagage: 5 år

Eminent Guldbagage: 7 år

Garantin täcker tillverkningsfel i material och utförande som uppstår under den ovan nämnda garantiperioden från och med inköpsdatumet.

Garantin täcker endast tillverkningsfel och täcker inte skador som är resultatet av normalt slitage, felaktig eller orimlig användning, felaktig skötsel, olyckor, nötning, felaktig hantering av transportörer (t.ex. flygbolag), kosmetiska skador (t.ex. repor), förlust av väskan, förlust eller skada på väskans innehåll eller skador på personliga tillhörigheter. Den tillhandahållna garantin är begränsad till produktens värde. Tillfälliga skador och följdskador avvisas uttryckligen.

I likhet med de flesta bagagetillverkare kan vi inte ta ansvar för skador som beror på felaktig hantering av transportörer. Om du upptäcker att ditt bagage har skadats efter en flygning, vilket uppenbarligen beror på felaktig hantering av flygbolaget, måste du omedelbart meddela flygbolaget (kraven varierar beroende på flygbolag), helst innan du lämnar terminalbyggnaden.

För varje garantianspråk krävs ett giltigt inköpsbevis (t.ex. faktura) med uppgift om köpt produkt och inköpsdatum. Vi förbehåller oss rätten att enbart bedöma anspråk som presenteras för oss. Eminent kommer efter eget gottfinnande att antingen reparera, byta ut eller återbetala produkten i enlighet med de garantivillkor som anges här. Vi förbehåller oss rätten att ersätta en produkt med en likvärdig produkt i tillgängliga färger om din ursprungliga produkt eller färg inte längre är tillgänglig.

Garantivillkoren som anges ovan gäller för alla köp som görs från och med 2016.

Ofta ställda frågor

Vi får regelbundet frågor från kunder om huruvida skadorna på deras Eminent, Probeetle, Case-Star eller Mine produkten omfattas av vår garanti. Nedanstående svar ger dig vägledning om vad som exakt täcks.

I egenskap av tillverkare täcker vi endast skador som beror på material- eller produktionsfel. Om du märker att din resväska är skadad vid ankomsten rekommenderas att du omedelbart meddelar flygbolaget om skadan. Beroende på flygbolaget är tidsfristen för att anmäla en skada upp till 7 dagar efter ankomst.

När du har rapporterat skadan till flygbolaget kommer vi att samarbeta med flygbolaget för att organisera en reparation eller ett utbyte. Vanligtvis täcks alla kostnader av flygbolaget.

Vår reparationstjänst kan utfärda ett inköpsbevis till dig samt ett utlåtande om varan är reparerbar eller inte, vilket kan överlämnas till flygbolaget. Vanligtvis tar vi ut en liten administrativ avgift (15 euro) för att utfärda ett sådant dokument. Denna avgift återbetalas vanligtvis av flygbolaget.

För att få detta dokument vänligen kontakta vår kundtjänst med originalkvittot från köpet och bilder på den skadade resväskan.

Vår garanti täcker endast material- och produktionsfel. Om skadan beror på normalt slitage, felaktig användning eller är resultatet av en transportskada (t.ex. av flygbolaget) omfattas den inte av vår garanti.

Du har dock möjlighet att köpa reservdelar mot en avgift från vår reparationstjänst.

Om du har köpt din produkt i Europa eller Taiwan (eller om du för närvarande befinner dig i något av dessa områden), vänligen kontakta oss via vår webbplats.

Om du har köpt din produkt i ett annat område ber vi dig kontakta den säljare som du har köpt din produkt från för att organisera en reparation eller ett utbyte.

Observera: För alla typer av garantianspråk kräver vi ett giltigt inköpsbevis/kvitto där den köpta produkten och inköpsdatumet anges. Produktmärket är inte tillräckligt för att göra ett garantianspråk.

Denna fråga har inget generellt svar. Teleskophandtaget är vanligtvis inte avsett att användas för att lyfta upp resväskan, t.ex. när man går uppför trappor, stiger på ett tåg osv. Om resväskan lyfts upprepade gånger med hjälp av teleskophandtaget och beroende på vikten kan detta leda till skador på teleskophandtaget eller att teleskophandtaget slits av. I dessa fall kan vi tyvärr inte erbjuda en reparation på garantibasis utan kan endast erbjuda ett utbyte av teleskophandtaget mot en avgift.

I sällsynta fall uppvisar teleskophandtaget även andra defekter som inte orsakas av den hantering som nämns ovan utan av material- eller produktionsfel. I dessa fall kommer vår reparationstjänst att organisera en reparation av teleskophandtaget utan kostnad.

För att undvika skador på teleskophandtaget rekommenderar vi att man använder resväskans vanliga topp- eller sidohandtag för att lyfta resväskan.

Eftersom våra resväskor endast är tillverkade av förstklassigt PP, PC och materialet TPO som är exklusivt för Eminent är det högst osannolikt att resväskans skal går sönder.

Om skalet går sönder till följd av en transportskada ber vi dig vänligen kontakta ditt flygbolag först eftersom denna skada inte kan repareras.

I sällsynta fall kan ett trasigt skal också bero på ett materialfel. Om skadan inträffade under garantiperioden ber vi dig vänligen kontakta vår reparationstjänst för ytterligare utvärdering.