Återbetalningspolicy

Anvisningar för avbokning och avbokningsblankett

Konsumenter, dvs. personer som agerar i syften som helt eller huvudsakligen ligger utanför deras handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke, har rätt att häva ett avtal på följande villkor:

A. Anvisningar för uppsägning

Rätt att häva avtalet

Du har rätt att häva detta avtal inom 14 dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från den dag då du, eller en tredje part som inte är transportören och som du angett, får varan i fysisk besittning. Om en längre ångerfrist har annonserats på produktsidan har den annonserade ångerfristen företräde.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss (Eminent Europe GmbH) om ditt beslut att häva detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, ett kontaktformulär eller e-post). Du kan använda den bifogade modellen för uppsägningsblankett, men det är inte obligatoriskt.

Om du vill returnera din vara rekommenderar vi följande kontakta vår kundtjänst via kontaktformuläret på vår kundtjänstsida och ange ditt ordernummer, den eller de artiklar du vill returnera och ditt ordernummer. Alternativt kan du informera oss per post eller e-post med hjälp av följande kontaktuppgifter: Eminent Europe GmbH, Kölner Str. 5, 51429 Bergisch Gladbach, Tyskland, e-post: support@eminent.com.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om att du utnyttjar din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av uppsägning

Om du häver detta avtal kommer vi att återbetala dig alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppstår om du väljer en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder) utan onödigt dröjsmål och senast fjorton dagar efter den dag då vi informerades om ditt beslut att häva detta avtal. Vi kan göra ett avdrag från ersättningen för värdeförlust av levererade varor, om förlusten är resultatet av onödig hantering från din sida. Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat. I alla händelser kommer du inte att drabbas av några avgifter till följd av återbetalningen. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast.

Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss din uppsägning av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut.

Du står för den direkta kostnaden för att skicka tillbaka varorna.

Du är endast ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Allmän information

1) Vänligen undvik skador på och föroreningar av varorna. Vänligen returnera varorna, om möjligt, i originalförpackningen med alla tillbehör och alla förpackningskomponenter. Använd vid behov ett skyddande ytteremballage. Om du inte längre har originalförpackningen i din ägo ska du använda en lämplig förpackning som ger tillräckligt skydd mot eventuella transportskador.
2) Vänligen returnera inte varorna fraktfritt.
3) Observera att ovanstående allmänna information i avsnitt 1 och 2 inte är en förutsättning för att du effektivt ska kunna utöva din ångerrätt. 
4) För att förhindra avdrag på grund av värdeförlust bör du se till att de returnerade varorna uppfyller följande villkor:

  • Föremålen är oanvända och i återförsäljningsbart skick,
  • Föremålet/förmålenlåskombinationer inte har ändrats (om tillämpligt),
  • Föremålet/förmålenhar en fullständig Set av tillbehör (om de levereras med några),
  • För glänsande resväskor har skyddsfilmen inte avlägsnats,
  • Föremålet/förmålenetiketterna har inte klippts av.

B. Avbeställningsblankett

Om du vill säga upp detta avtal kan du fylla i nedanstående formulär och skicka det till nedanstående kontaktuppgifter. För en snabbare behandling av din begäran om återgång rekommenderar vi följandetillkontakta vår kundtjänstteam via kontaktformuläret på vår kundtjänstsida och ange ditt ordernummer, den eller de artiklar du vill returnera och ditt ordernummer.

Eminent Europa GmbH
Kölner Str. 5
51429 Bergisch Gladbach
Deutschland
E-post: support@eminent.com

Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) häver mitt/dit (*) avtal om försäljning av följande varor (*) / om tillhandahållande av följande tjänst (*),

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställt den (*) ____________ / mottagit den (*) __________________

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas namn

________________________________________________________
Konsumentens (konsumenternas) adress

________________________________________________________
Skäl till återlämning

________________________________________________________
Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast om denna blankett anmäls på papper)

_________________________
Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt