Garantie

We hanteren verschillende garantieperiodes voor diverse soorten bagage en andere producten:

Probeetle & Case-Star producten: 3 jaar

Rugzakken, zakelijke tassen: 3 jaar

Mine accessoires en reisaccessoires: 2 jaar

Eminent zachte bagage: 3 jaar

Eminente harde bagage: 5 jaar

Eminent Gold bagage: 7 jaar

De garantie dekt fabricagefouten in materiaal en vakmanschap die optreden tijdens de bovengenoemde garantieperiode, gerekend vanaf de aankoopdatum.

Deze garantie is uitsluitend van toepassing op fabricagefouten en dekt geen schade als gevolg van normale slijtage. Onjuist of onredelijk gebruik, verkeerde verzorging, ongevallen, slijtage, verkeerde behandeling door vervoerders (zoals luchtvaartmaatschappijen), cosmetische schade (zoals krassen), verlies van de koffer, verlies of beschadiging van de inhoud van de koffer, of schade aan persoonlijke eigendommen. De omvang van de garantie is beperkt tot de waarde van het product. Schade met bijkomende of gevolgkosten wordt nadrukkelijk uitgesloten van deze garantie.

Net als de meeste fabrikanten van bagage kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor schade als gevolg van onjuiste behandeling door vervoersbedrijven. Indien je na een vlucht ontdekt dat je bagage beschadigd is geraakt, duidelijk door onjuiste behandeling door de luchtvaartmaatschappij, is het van belang dit onmiddellijk aan de luchtvaartmaatschappij te melden. Bij voorkeur voordat je de terminal verlaat. De vereisten hiervoor variëren per maatschappij.

Voor elke garantieclaim is een geldig aankoopbewijs vereist (bijvoorbeeld een factuur), waarop het gekochte product en de datum van aankoop staan vermeld. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht te beslissen over de ingediende claims. Eminent zal, naar eigen beoordeling, het product repareren, vervangen of de aankoopprijs terugbetalen in overeenstemming met de in deze voorwaarden vermelde garantiebepalingen. We behouden ons ook het recht voor om elk product te vervangen door een product van gelijke waarde in de beschikbare kleuren, voor het geval het originele product of kleur niet meer beschikbaar is.

De bovengenoemde garantievoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen gedaan vanaf het jaar 2016.

VEELGESTELDE VRAGEN

We ontvangen vaak vragen van klanten over of schade aan hun Eminent, Probeetle, Case-Star of Mine product onder onze garantie valt. Hieronder vind je antwoorden die duidelijk maken wat er precies gedekt wordt.

Als fabrikant dekken we enkel schade die het resultaat is van fouten in het materiaal of de productie. Wanneer je bij aankomst ontdekt dat je koffer beschadigd is, adviseren we je om onmiddellijk de luchtvaartmaatschappij te informeren over de schade. Afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij heb je tot 7 dagen na aankomst om de schade te melden.

Nadat je de schade aan de luchtvaartmaatschappij hebt gemeld, zullen we in samenwerking met de luchtvaartmaatschappij zorgen voor reparatie of vervanging van je koffer. In de meeste gevallen worden alle kosten door de luchtvaartmaatschappij vergoed.

Onze reparatieservice kan je voorzien van een aankoopbewijs en een verklaring over de reparatiemogelijkheid van het artikel, die je aan de luchtvaartmaatschappij kunt overleggen. Voor het verstrekken van zo'n document rekenen we gewoonlijk een kleine administratieve vergoeding van €15. Deze kosten worden doorgaans door de luchtvaartmaatschappij vergoed.

Om dit document te verkrijgen, neem je contact op met onze klantenservice met het originele aankoopbewijs en foto's van de beschadigde koffer.

Onze garantie dekt uitsluitend materiaal- en productiefouten. Schade als gevolg van normale slijtage, oneigenlijk gebruik of transportschade (zoals door de luchtvaartmaatschappij) valt niet onder onze garantie.

Je hebt echter wel de mogelijkheid om tegen betaling reserveonderdelen te bestellen bij onze reparatieservice.

Als je je product in Europa of Taiwan hebt gekocht (of je bevindt je momenteel in een van deze gebieden), neem dan alsjeblieft contact met ons op via onze klantenservice.

Als je jouw product in een andere regio hebt gekocht, neem dan alsjeblieft contact op met de verkoper bij wie je jouw product hebt aangeschaft om een reparatie of omruiling te regelen.

Let op: Voor elke vorm van garantieclaim hebben we een geldig aankoopbewijs/ontvangstbewijs nodig met daarop het gekochte product en de aankoopdatum. Het productlabel alleen is niet voldoende om een garantieclaim in te dienen.

Deze vraag heeft geen eenduidig antwoord. De telescoopsteel is doorgaans niet ontworpen om de koffer mee op te tillen, bijvoorbeeld bij het nemen van trappen, instappen in de trein, enz. Indien de koffer herhaaldelijk wordt opgetild met behulp van de telescoopsteel en afhankelijk van het gewicht, kan dit leiden tot schade aan de telescoopsteel of de telescopische handgreep. In dergelijke gevallen kunnen we helaas geen garantie gebaseerde reparatie aanbieden, maar slechts een vervanging van de telescoopsteel tegen betaling.

In zeldzame gevallen kunnen er ook andere defecten aan de telescoopsteel voorkomen die niet zijn veroorzaakt door de hierboven beschreven omstandigheden, maar door materiaal- of productiefouten. In deze gevallen zorgt onze reparatieservice kosteloos voor een reparatie van de telescoopsteel.

Om schade aan de telescoopsteel te voorkomen, adviseren we om de normale boven- of zijhandgrepen van de koffer te gebruiken voor het optillen.

Omdat onze koffers uitsluitend zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen zoals PP, PC en het voor Eminent exclusieve materiaal TPO, is de kans zeer klein dat de schaal van een koffer breekt.

Mocht er toch een schaal breken als gevolg van transportschade, dan verzoeken we je vriendelijk om eerst contact op te nemen met de betreffende luchtvaartmaatschappij, aangezien dergelijke schade niet te herstellen is.

In zeldzame gevallen kan een gebroken schaal wijzen op een defect in het materiaal. Indien dit zich voordoet binnen de garantieperiode, neem dan alstublieft contact op met onze reparatieservice voor een nadere beoordeling.