Garantie

We bieden verschillende garantietijden voor verschillende soorten bagage en andere producten:

Probeetle & Case-Star producten: 3 jaar

Rugzakken, Business tassen: 3 jaar

Mijnproducten en accessoires: 2 jaar

Eminent zachte bagage: 3 jaar

Eminente harde bagage: 5 jaar

Eminent GOUD bagage: 7 jaar

De garantie dekt fabricagefouten in materiaal en vakmanschap die optreden tijdens de bovengenoemde garantieperiode vanaf de aankoopdatum.

De garantie dekt alleen fabricagefouten en dekt geen schade die het gevolg is van normale slijtage, verkeerd of onredelijk gebruik, onjuiste zorg, ongevallen, slijtage, onjuiste behandeling door de vervoerder (bijv. luchtvaartmaatschappijen); cosmetische schade (bijv. krassen), verlies van de koffer, verlies of beschadiging van de inhoud van de koffer of schade aan persoonlijke bezittingen. De verstrekte garantie is beperkt tot de waarde van het product. Incidentele schade en gevolgschade worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Zoals de meeste bagagefabrikanten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuiste behandeling door vervoerders. Als u ontdekt dat uw bagage na een vlucht beschadigd is geraakt, kennelijk als gevolg van een onjuiste behandeling door de luchtvaartmaatschappij, dient u de luchtvaartmaatschappij hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen (vereisten verschillen per luchtvaartmaatschappij), idealiter voor het verlaten van het terminalgebouw.

Elke garantieclaim vereist een geldig aankoopbewijs (bijv. factuur) met daarop het gekochte product en de aankoopdatum. Wij behouden ons het recht voor om uitsluitend te oordelen over vorderingen die aan ons worden voorgelegd. Eminent zal, naar eigen goeddunken, het product repareren, vervangen of terugbetalen in overeenstemming met de hierin vermelde garantievoorwaarden. We behouden ons het recht voor om elk product te vervangen door een product van gelijke waarde in beschikbare kleuren in het geval dat uw originele product of kleur niet langer beschikbaar is.

De hierboven beschreven garantievoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die vanaf 2016 zijn gedaan.

Vaak gestelde vragen

Wij krijgen regelmatig vragen van klanten of de schade op hun Eminent, Probeetle, Case-Star of Mine product onder onze garantie valt. De onderstaande antwoorden geven u oriëntatie over wat precies gedekt is.

Als fabrikant dekken wij alleen schade die het gevolg is van materiaal- of productiefouten. Als je bij aankomst merkt dat je koffer beschadigd is, is het raadzaam om direct de luchtvaartmaatschappij op de hoogte te stellen van de schade. Afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij is de termijn om een schade te melden tot 7 dagen na aankomst.

Nadat je de schade bij de luchtvaartmaatschappij hebt gemeld, gaan we samen met de luchtvaartmaatschappij een reparatie of vervanging regelen. Meestal worden alle kosten gedekt door de luchtvaartmaatschappij.

Onze reparatieservice kan u een aankoopbewijs verstrekken, evenals een verklaring of het artikel al dan niet kan worden gerepareerd, die aan de luchtvaartmaatschappij kan worden overhandigd. Meestal brengen we een kleine administratieve vergoeding (€ 15) in rekening om een dergelijk document af te geven. Deze vergoeding wordt meestal vergoed door de luchtvaartmaatschappij.

Neem voor het verkrijgen van dit document contact op met onze klantenservice met het originele aankoopbewijs en afbeeldingen van de beschadigde koffer.

Onze garantie dekt alleen materiaal- en productiefouten. Als de schade het gevolg is van normale slijtage, oneigenlijk gebruik of het gevolg is van transportschade (bijvoorbeeld door de luchtvaartmaatschappij) valt deze niet onder onze garantie.

U heeft echter de mogelijkheid om tegen betaling reserveonderdelen aan te schaffen bij onze reparatieservice.

Als u uw product in Europa of Taiwan heeft gekocht (of zich momenteel in een van deze gebieden bevindt), neem dan alstublieft contact met ons op via onze website .

Als u uw product in een andere regio heeft gekocht, neem dan alstublieft contact op met de verkoper bij wie u uw product heeft gekocht om een reparatie of omruiling te regelen.

Let op: Voor elke vorm van garantieclaim hebben we een geldig aankoopbewijs/ontvangstbewijs nodig met daarop het gekochte product en de aankoopdatum. Het productlabel is niet voldoende om een garantieclaim in te dienen.

Deze vraag heeft geen algemeen antwoord. De telescoopsteel is meestal niet bedoeld om de koffer op te tillen, bijv. bij traplopen, in de trein stappen etc. Als de koffer herhaaldelijk wordt opgetild met behulp van de telescoopsteel en afhankelijk van het gewicht kan dit leiden tot beschadigingen aan de telescoopsteel of de telescopische handgreep die moet worden opgelicht. In deze gevallen kunnen wij helaas geen reparatie op garantiebasis aanbieden maar alleen tegen een vergoeding vervanging van de telescoopsteel aanbieden.

In zeldzame gevallen vertoont de telescoopsteel ook andere gebreken die niet veroorzaakt zijn door de behandeling zoals hierboven vermeld maar door materiaal- of productiefouten. In deze gevallen organiseert onze reparatiedienst gratis een reparatie van de telescoopsteel.

Om schade aan de telescoopsteel te voorkomen raden wij aan om de gewone boven- of zijhandgreep van de koffer te gebruiken om de koffer op te tillen.

Omdat onze koffers alleen zijn gemaakt van premium PP, PC en het materiaal TPO dat exclusief is voor Eminent, is het zeer onwaarschijnlijk dat de schaal van de koffer zal breken.

In het geval dat er een schelp breekt als gevolg van transportschade, verzoeken wij u vriendelijk om eerst contact op te nemen met uw luchtvaartmaatschappij, aangezien deze schade niet kan worden gerepareerd.

In zeldzame gevallen kan een gebroken schaal ook het gevolg zijn van een materiaalfout. Als de schade is opgetreden tijdens de garantieperiode, neem dan zo vriendelijk contact op met onze reparatieservice voor verdere evaluatie.