HUR DU STÄLLER IN DITT LÅS

Vi är mycket glada att du har valt en Eminent resväska. Följ instruktionerna nedan för att ställa in en låskombination som du väljer eller för att ändra din låskombination. Utformningen av ditt lås kan avvika från illustrationerna nedan, detta har dock inget inflytande på processen att ställa in låskoden.

STEG 1: ÖPPNA LÅSET

Vid leverans är våra lås inställda på standardkombinationen 0-0-0. För att ställa in en ny låskod måste låset först låsas upp.

För att göra detta ska du se till att kombinationen 0-0-0 är inmatad ochtrycker på knappen markerad med C mot rattarna.

Observera:Om du ändrar en befintlig låskombination ska du ange den låskombination som för närvarande är inställd och inte standardkombinationen 0-0-0.

STEG 2: TRYCK PÅ ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN

För att påbörja ändringen av låskombinationen måste du först trycka på återställningsknappen - markerad med D -. Knappen är placerad på låsets baksida och är endast synlig när låset öppnas.

Använd en penna för att trycka ner knappen tills du hör ett "klick"-ljud. Knappen ska förbli intryckt när du släpper trycket från pennan.

STEG 3: ANGE EN NY KOMBINATION

Använd de rattar som är markerade med A och ställ in dem på den kombination du vill ha. När du har ställt in din kombination ska du se till att rattarna är helt i linje med den linje som är markerad med B.

STEG 4: SLUTFÖR INSTÄLLNINGEN

När du har ställt in den nya kombinationen trycker du på knappen markerad med C för att bekräfta den nya kombinationen.

Genom att trycka på knapp C återställs även återställningsknappen på baksidan - markerad med D - till sitt ursprungliga läge.

Grattis

Du har avslutat inställningen framgångsrikt. Du kan återvända till denna instruktion när som helst för att ändra din kombination till en ny.

VIKTIG VARNING

För inte in nycklar, skruvmejslar eller andra föremål i låsets nyckelhål. Detta leder till att låscylindern skadas och att låset blir obrukbart.