HUR DU STÄLLER IN DITT LÅS

Vi är mycket glada att du har valt en Eminent resväska. Följ instruktionerna nedan för att ställa in en valfri låskombination eller ändra din låskombination. Utformningen av ditt lås kan avvika från illustrationerna nedan, detta har dock inget inflytande på processen att ställa in låskoden.

STEG 1: ÖPPNA LÅSET

Vid leverans är våra lås inställda på standardkombinationen 0-0-0. För att ställa in en ny låskod måste låset först låsas upp.

För att göra detta ska du se till att kombinationen 0-0-0 är inmatad ochtrycka på knappen markerad med A mot rattarna.

Observera:Om du ändrar en befintlig låskombination ska du ange den låskombination som för närvarande är inställd och inte standardkombinationen 0-0-0.

STEG 2: TRYCK PÅ ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN

För att påbörja ändringen av låskombinationen måste du först trycka på återställningsknappen - markerad med B -. Knappen är placerad på sidan av låset.

Använd en penna för att trycka ner knappen. För att undvika oavsiktliga ändringar av kombinationen krävs det att du håller ner knappen med pennan medan du ändrar kombinationen i steg 3.

STEG 3: ANGE DEN NYA KOMBINATIONEN

Använd de rattar som är markerade med C och ställ in dem på den kombination du vill ha. När du har ställt in kombinationen ska du se till att rattarna är helt i linje med varandra och att ratten inte är inställd mellan två siffror.

STEG 4: SLUTFÖRA INSTÄLLNINGEN

När du har ställt in din låskombination kan du ta bort pennan från återställningsknappen. Det är normalt om återställningsknappen förblir nedtryckt efter att du tagit bort pennan.

Använd den knapp som är markerad med A för att öppna låset. Återställningsknappen bör automatiskt återgå till sitt ursprungliga läge.

Grattis

Du har avslutat installationen framgångsrikt. Du kan återvända till denna instruktion när som helst för att ändra din kombination till en ny.

VIKTIG VARNING

För inte in nycklar, skruvmejslar eller andra föremål i låsets nyckelhål. Detta kommer att leda till skador på låscylindern som gör låset obrukbart.